Papp Zoltán


Elidőzni a szépnél: Kant esztétikájáról
 
 
 

 

 

Előszó
 
 
Első fejezet
Középúton, enyhén jobbra húzva (előkészületképpen)
 
 
Második fejezet
A képzelet ha csapong (a kategóriák A-dedukciója)
 
 
Harmadik fejezet
Szárnyszegés, zuhanás (a dedukció B-változata és előzményei a Prolegomenában)
 
 
Negyedik fejezet
Doktrína, s ami nem fér bele (a sematizmus elmélete)
 
 
Ötödik fejezet
Bukás és tündöklés és bukás (a regulatív észhasználat tana)
 
 
Hatodik fejezet
Az ízlés dolga (Az ítélőerő kritikája első és második Bevezetése)
 
 
Hetedik fejezet
Szépremény (az ízlésítélet expozíciója és dedukciója)
 
 
Nyolcadik fejezet
Szép szavak özöne (a Kritika művészettana)
 
 
Jegyzetek
 
 
Bibliográfia