Esztétika Doktori (PhD) Program

Filozófiatudományi Doktori Iskola, ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet

oktatóink

Bacsó Béla, CSc, DSc, egyetemi tanár

(20. századi művészetelméletek, hermeneutika)

Fodor Géza, CSc, DSc, egyetemi docens

Heller Ágnes, CSc, DSc, professor emerita, akadémikus

(filozófiai esztétikák)

Papp Zoltán, PhD, adjunktus

(a német idealizmus esztétikája)

Poszler György, CSc, DSc, professor emeritus, akadémikus

(irodalomesztétika, művészetpszichológia)

Radnóti Sándor, DSc, egyetemi tanár

(kritika, kortárs művészetfilozófia)

Rényi András, PhD, habilitált egyetemi docens

(művészettörténet-elmélet)

Sajó Sándor, PhD, adjunktus

(fenomenológiai művészetelméletek)

Somlyó Bálint, PhD, egyetemi docens

(20. századi művészetfilozófiák)

Szécsényi Endre, PhD, habilitált egyetemi docens

(felvilágosodás-kori ízléselméletek)

Szilágyi Ákos, PhD, ny. habilitált egyetemi docens

(bizánci esztétika, irodalomesztétika)

Zoltai Dénes, CSc, DSc, professor emeritusTovábbá a Filozófiatudományi Doktori Iskola más programjainak oktatói.

«  kezdőlap