Papp Zoltán


habilitált egyetemi docens

papp.zoltan@btk.elte.hu

 

Az ELTE-n végzett 1994-ben angol és német, 1995-ben esztétika szakon. PhD fokozatát 2003-ban szerezte meg az ELTE-n esztétikából, 2015-ben habilitált. A Pécsi Tudományegyetem Esztétika Tanszékének oktatója 1996-ban és 1997-ben. 1998 óta tanít az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetében, 2006-tól adjunktusként, 2019-től egyetemi docensként. 1999-ben egyik alapítója a Laokoón c. internetes művészetfilozófiai folyóiratnak; 2008-tól főszerkesztő-helyettes az Estetika: The Central European Journal of Aestheticsnél. Kutatási területe a német idealizmus és romantika esztétikája.

 

Könyvei

Elidőzni a szépnél: Kant  esztétikájáról. (Atlantisz, Budapest, 2010)

Friedrich Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások. (fordítás, jegyzetek, Atlantisz, Budapest, 2005)

Immanuel Kant: A gyakorlati ész kritikája. (fordítás, Szeged, 1998; Budapest, 2004)

Immanuel Kant: Az ítélőerő kritikája. (fordítás, Szeged, 1997; Budapest, 2003)

 

Neked mi jár a fejedben?