Esztétika Doktori (PhD) Program

Filozófiatudományi Doktori Iskola, ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet

az Esztétika Doktori Program

Vezetője: Radnóti Sándor, DSc, egyetemi tanár

A doktori program infrastrukturális központja a koppenhágai Kierkegaard Kutató Központtal és a northfieldi (USA) Hong Kierkegaard Könyvtárral közösen létrehozott Kierkegaard Cabinet.

Történet

Az 1995-ben "A" programként akkreditált és Radnóti Sándor vezetésével megindított esztétikai doktori program 2001-től a Filozófiatudományi Doktori Iskola keretében működik, megőrizve eredeti karakterét. Az Iskolán belül is kiváló együttműködés alakult ki más filozófiai programokkal, ugyanakkor más doktori iskolákkal (mindenekelőtt az irodalomelméleti és a germanisztikai doktori képzéssel) is szoros a szakmai kapcsolat.

Profil

A doktori program elsősorban a modernitás esztétikai gondolkodásával, az esztétika elméleti problémáival (mimézis, reprezentáció stb.), jelentős gondolkodóival és diskurzusaival (ízléselméletek, 19-20. századi művészetfilozófiák, fenomenológiai művészetelméletek, hermeneutika stb.) kapcsolatos doktori munkák elkészültéhez tud segítséget nyújtani.

Képzési terv

A jelenleg hatályos képzési terv.


«  kezdőlap