Szécsényi Endre

Szécsényi Endre

egyetemi tanár

szecsenyi.endre@btk.elte.hu

 

A Pécsi Tudományegyetemen végzett magyar és művészettudomány szakon 1990-ben. PhD fokozatát az ELTE-n szerezte meg filozófiából 2001-ben; ugyanitt habilitált 2010-ben.

A pécsi egyetemen óraadó volt (1990-1994), valamint a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán tanított irodalmat (1991-1994). 1995 és 2002 között adjunktus a Pécsi Tudományegyetem Esztétika Tanszékén, ill. 2003 és 2005 között a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Elméleti Intézetében is. 1999 tavaszától rendszeres meghívott előadóként, 2003 tavaszától adjunktusként, 2006-tól egyetemi docensként tanít az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetében. 2015-ben, távollétében, egyetemi tanárrá nevezték ki. 2014 és 2016 között Marie Skłodowska-Curie Fellow, 2016-tól 2024-ig Honorary Research Fellow az Aberdeeni Egyetemen.

Az elmúlt években több alkalommal nyert el külföldi kutatói ösztöndíjat, ebből kétszer Mellon Fellowshipet és egy Marie Skłodowska-Curie Intra-European Fellowshipet is, pl. IASH (Edinburgh), NIAS (Wassenaar), IWM (Bécs), RIISS (Aberdeen). 1997-től 2014-ig egyik szerkesztője volt a BUKSZ – Budapesti Könyvszemlének, 2008-tól szerkesztője a Laokoón Könyvek c. sorozatnak (L’Harmattan Kiadó). 2020-ban kezdeményezésére alakult a Research Centre for Aesthetics, Nature and Environment (RCANE). A “Környezetesztétikai perspektívák” c. kutatási projekt (OTKA K-143294) vezető kutatója (2022-2025).

Kutatási területei: felvilágosodás-kori esztétika- és eszmetörténet, környezetesztétika

Academia.edu profil: itt

Közleményei az MTMT2-ben: itt

 

Válogatott publikációk:

The Birth of the Discipline, ed. Endre Szécsényi with Rob van Gerwen. Aesthetic Investigations, 4. (2021), 2.

Szécsényi Endre, ed. 2020. Aesthetics, Nature and Religion: Ronald W. Hepburn and his Legacy. Aberdeen: Aberdeen University Press, pp. ix + 342. (szerkesztés, tanulmány)

Popovics Zoltán – Szécsényi Endre, szerk. 2019. Esztétika – történelem – hermeneutika: Tanulmányok Kisbali László emlékére [Aesthetics – History – Hermeneutics: Studies in Memory of László Kisbali]. Budapest: L’Harmattan, pp. 266. (társszerkesztés, tanulmány)

Garden, Landscape, Natural Environment, ed. Endre Szécsényi. Journal of Scottish Thought, 9. (2017), pp. 183.

Francis Hutcheson and the Origins of the Aesthetic, ed. Endre Szécsényi. Journal of Scottish Thought, 7. (2016), pp. 212.

Bartha-Kovács Katalin – Szécsényi Endre, szerk. 2010. A tudom-is-én-micsoda fogalma. Források és tanulmányok [The Je-ne-sais-quoi: Sources and Studies]. Budapest: L’Harmattan, pp. 193. (társszerkesztés, tanulmány)

Szécsényi Endre. 2009. Szépség és szabadság. Eszmetörténeti tanulmányok [Beauty and Freedom: Studies in Intellectual History]. Budapest: L’Harmattan, pp. 216.

Kisbali László. 2009. Sapere aude! Esztétikai és művelődéstörténeti írások [Sapere aude! Papers in Aesthetics and Cultural History], szerk. Szécsényi Endre. Budapest: L’Harmattan, pp. 272.

Lord Shaftesbury. 2008. Sensus communis: esszé a szellem és a jó kedély szabadságáról [Sensus Communis: An Essay on the Freedom of Wit and Humour]. Budapest: Atlantisz, pp. 211. (szerkesztés, kontrollfordítás, tanulmány)

Ferenc Hörcher – Endre Szécsényi, eds. 2004. Aspects of the Enlightenment: Aesthetics, Politics, and Religion. Budapest: Akadémiai, pp. 345. (társszerkesztés, tanulmány)

Szécsényi Endre. 2002. Társiasság és tekintély: esztétikai politika a 18. századi Angliában [Sociability and Authority: Aesthetic Politics in 18th-century Britain]. Budapest: Osiris, pp. 211.

 

Neked mi jár a fejedben?