Poszler György

1931-2015

professor emeritus

 

1931. június 12-én születtem Kolozsváron. Tizennégy éves koromig, a háború végéig éltem szülővárosomban. Itt jártam elemibe, és itt végeztem a gimnázium négy alsó osztályát is. 1945-ben kerültem végleg Budapestre. Itt fejeztem be a gimnáziumot, és itt érettségiztem 1949-ben.

1949 és 1953 között voltam bölcsészhallgató a budapesti egyetemen. 1953-ban kaptam középiskolai tanári oklevelet. Az egyetem elvégzése után vidékre helyeztek tanítani. Tizenegy évet töltöttem vidéken. Csak 1964-ben kerültem vissza Budapestre.

Két évig, 1953-tól 1955-ig a mosonmagyaróvári mezőgazdasági technikumban tanítottam. 1955-ben Szombathelyre helyeztek. A szombathelyi mezőgazdasági technikumban tanítottam 1960-ig. Ekkor kerültem át a szombathelyi felsőfokú tanítóképző intézetbe, ahol négy évig tanítottam.

1964-től dolgoztam Budapesten, 1964 és 1968 között – osztályvezetőként- a Népművelési Intézetben. 1968 és 1972 között – osztályvezetőhelyettesként – a Művelődésügyi Minisztériumban.

1972-ben kerültem az ELTE Esztétika Tanszékére egyetemi docensként, és azóta tanítok  – ugyancsak egyetemi docensként – a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Ugyanezen két intézményben lettem 1983-ban egyetemi tanár. Az egyetemen esztétikát ée irodalomelméletet-, a főiskolán irodalomtörténetet tanítok. 1982 és 1987 között az ELTE általános rektorhelyettese voltam.

Tudományos kutató tevékenységem három területen bontakozott ki. Az irodalomtörténet, irodalomelmélet és az általános esztétika területén. Korábban foglalkoztam az esztétikai nevelés elméletével is, de ezt a későbbiekben elhagytam. E témakörökben eddig tizenkét önálló kötetem jelent meg. Tizenharmadik kötetem sajtó alatt van. Továbbá számtalan publikációm szaklapokban és irodalmi folyóiratokban. Néhání dolgozatom angolul, mémetül és olaszul is megjelent. Ilyen irányú publikációs tevékenységemet most is folytatom.

1963-ban lettem bölcsészdoktor a pesti egyetemen. 1971-ben szereztem meg az irodalomtudomány kandidátusa fokozatot. 1982-ben lettem az irodalomtudomány doktora. 1990-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező-, 1995-ben rendes tagjává választottak. Tevékenységemet – más egyebek mellettt – 1998-ban Széchenyi -díjjal ismerték el.

2001. március 21.

A legfontosabb néhány publikáció 1996 – 2001

Könyvek

A regény válaszútjai /Harmadik kiadás/ 1997. Korona Nova Kiadó

Duna-völgyi reálfantasztikum 1998. Liget Kiadó

Tanulmányok

A harmadik “olvasat”. Korunk 1996/12.

Karneválmegye vagy kísértetsziget. Korunk 1997/6.

Közelebb az Egyenlítőhöz. Világosság 1997/9-10.

Keleti-“emberi színjáték” – a szövevény pétikája. Forrás 1998/1.

Két sorsforduló – és a harmadik. Parnasszus 1998/ősz

Egyetemes történet – sugalmazott költészet. Irodalomtörténet 1999/1.

Küldetés és költészet – a líraértelmezés dramaturgiája. Irodalomtörténet 1999/4.

Híd-avatás félszázadra . Korunk 1999/8.

“Szakmai” “számvetés”. Alföld  1999/12.

A tizedik múzsa. Korunk 2000/2.

A hegyi költőnő. Liget  2000/4.

Az önértékelés válaszútjai. Tiszatáj   2000/7.

Európa egység és szociális gondolat. Vigilia  2000/10.

A karikatúra esztétikája. In honorem tamás Attila. 2000. Debrecen

Halálos játékok – harmadik lázadás. Liget 2001/1.

Az utolsó őrjárat. Alföld 2001/3.

Neked mi jár a fejedben?