Radnóti Sándor

professor emeritus

sradnoti@gmail.com

FOKOZATOK
 • 2019-től az MTA levelező tagja
 • 1991: a filozófiai tudományok doktora (DSc), MTA
 • 1969: ELTE BTK magyar-filozófia szak
PÁLYAFUTÁS
 • 2017-től professor emeritus (ELTE BTK)
 • 1994-2016 doktori program-vezető (Esztétika, ELTE BTK Filozófiai Doktoriskola)
 • 1993-2016 egyetemi tanár (ELTE BTK)
 • 1990-1993 tudományos főmunkatárs (ELTE BTK)
 • 1989-2014 a Holmi című irodalmi-kulturális folyóirat társszerkesztője
 • 1980-1990 szellemi szabadfoglalkozású
 • 1973-1980 szerkesztő, Gondolat Könyvkiadó, Budapest
 • 1969-1973 szerkesztő, Magvető Könyvkiadó, Budapest
MŰVEI AZ MTMT2-BEN: itt
KÖNYVEK
 • A szenvedo misztikus (Misztika és líra összefüggése). Budapest: Akadémiai, 1981. 128 oldal
 • Mi az, hogy beszélgetés? Budapest: Magveto, 1988. 390 oldal.
 • Tisztelt közönség, kulcsot te találj…” ( Tanulmányok Benjaminról, Dvořákról, Heideggerről, Panofskyról, Rieglről, Warburgról.) Budapest: Gondolat, 1990. 300 oldal.
 • Stilepoche. Theorie und Diskussion. Eine interdisziplinäre Anthologie von Winckelmann bis heute.Frankfurt/M. &c.: Peter Lang 1990. 766 oldal.
 • Recrudescunt vulnera. Budapest: Cserépfalvi, 1991. 350 oldal.
 • Hamisítás. Budapest: Magvető, 1995. 338 oldal.
 • The Fake. Forgery and its Place in Art. Rowman & Littlefield, Lanham MD, 1999. 246 oldal.
 • Krédó és rezignáció. (Esztétikai-politikai tanulmány Walter Benjaminról.) Budapest: Argumentum, 1999. 224 oldal.
 • A piknik (Írások a kritikáról). Budapest: Magvető, 2000. 334 oldal.
 • Műhelymunka. Debrecen: Csokonai, 2005. 164 oldal.
 • Jöjj és láss! A modern művészetfogalom keletkezése – Winckelmann és a következmények. Budapest: Atlantisz, 2010.
 • Az Egy és a Sok. Bírálatok és méltatások. Pécs: Jelenkor, 2010.
 • Az üvegalmárium. Esettanulmány a magyar korona helyéről. Budapest: Noran, 2011.
TANULMÁNYOK

Publikálva több mint 100 magyar kötetben és az alábbi idegennyelvű könyvekben ill. folyóiratokban

 1. Die Seele und das Leben. Studien zum frühen Lukács. Beiträge von Agnes Heller, Ferenc Fehér, György Márkus, Sándor Radnóti. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1977
 2. Feher, F., Heller, A., Márkus, Gy., Radnóti, S.: La Scuola di Budapest: sul giovane Lukács, Firenze, La Nuova Italia, 1978.
 3. Acta Historiae Artium. 1980. Die Historisierung des Kunstbegriffs: Max Dvořák.
 4. Telos 1981. Mass Culture.
 5. Telos 1982. The Effective Power of Arts: On Benjamin’s Aesthetics.
 6. Agnes Heller (Ed.): Lukács Revalued. Oxford: Basil Blackwell, 1983
 7. Acta Historiae Artium. 1983. Die wilde Rezeption. Eine kritische Würdigung Erwin Panofskys von einem kunstphilosophischen Gesichtspunkt aus.
 8. Agnes Heller (Ed.): Lukács Reappraised. New York: Columbia University Press, 1984.
 9. The Philosophical Forum, 1983-84. Benjamin’s Dialectic of Art and Society.
 10. Acta Historiae Artium, 1985. Das Pathos und der Dämon, Über Aby Warburg.
 11. Agnes Heller and Ferenc Fehér (Eds.): Reconstructing Aesthetics. Oxford, Basil Blackwell, 1986.
 12. Heinz Wismann (Ed.): Walter Benjamin et Paris. Paris: Les Editions de Cerf, 1986.
 13. Formations, Wilmette Il., 1986. The First Hungarian Samizdat Poetry Collection.
 14. Fehér, Heller, Radnoti, Tamas, Vajda: Dialectica de las formas, El pensamiento estético de la Escuela de Budapest. Barcelona, ediciones peninsula, 1987.
 15. Thesis Eleven, Melbourne, 1987. A Critical Theory of Communication.
 16. Miklós Mészöly: Saulo. (Postscript.) Roma, Edizione e/o, 1987.
 17. La nouvelle alternative, Paris, 1987. Grand Café Mitteleuropa.
 18. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 1990. Stil – Normativität und Relativität, Zur Diskussion um die Epochenstile.
 19. Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Bd. 39/2. 1994. Vis a tergo. George Kublers Buch “Die Form der Zeit” – dreissig Jahre später.
 20. Anachronia, Hamburg, Nr. 3. Dezember 1995. Die Originalität.
 21. Arcadia. Zeitschrift für allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, Bd. 35/1. 2000. In Defense of Interpretation or the Function of Practical Criticism Revisited.
 22. Augusto Carli, Beatrice Töttössy, Nicoletta Vasta (Eds.): Amant alterna Camenae. Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2000. Il picnic letterario e la critica.
 23. John Grumley & Paul Cittenden (Eds.): Culture and Enlightenment. Aldershot, Ashgate, 2002. The Bookman. (About Jean Paul.)
 24. Acta Historiae Artium. 2002 The Glass Cabinet: An essay about the place of the Hungarian crown. Philosophy of Museum.
 25. Mihály Szegedy-Maszák, Tamás Scheibner (Hg.): Der lange, dunkle Schatten. Studien zum Werk von Imre Kertész. Wien: Passagen Verlag, 2004. Auschwitz als geistige Lebensform. Imre Kertész: Kaddisch für ein nicht geborenes Kind.
 26. „The Problem of Neighbourhood in the Cultural Self-Portraits of the Nation – Problem susedtsva u kulturnim autoportretima nacija”, in 2. međunarodna dunavska konferencija za umetnost i kulturu, Zbornik radova – 2nd international danube conference on art and culture. Compendium of Papers. [2004]
 27. “Why One Should Imitate the Greeks: On Winckelmann”, in Ferenc Hörcher & Endre Szécsényi (Eds.): Aspects of the Enlightenment: Aesthetics, Politics and Religion. Budapest: Akadémiai, 2004.
 28. “Originalität/Authentizität bei Winckelmann“, in Susanne Knaller & Harro Müller (Eds.):Authentizität. München: Fink, 2006.
 29. „The Origins of a New Reception of Antiquity: Autopsy and the Transformation of Perception/Vision in Winckelmann”, in Ernő Marosi and Gábor Klaniczay (Eds.): The Nineteenth-Century Process of „Musealization” in Hungary and Europe. Collegium Budapest Workshop Series No. 17. 2006. 21-28.
 30. „L’originalita”, Rivista di Estetica, XLVI. 31. (2006/1), Falsi, contrafazzioni e finzioni. 25-47.
 31. „Schellings Kunstphilosophie und das Winckelmannsche Erbe”, in Annemarie Gethmann-Siefert, Bernadette Collenberg-Plotnikov (Hrsg.): Zwischen Philosophie und Kunstgeschichte. Beiträge zur Begründung der Kunstgeschichtsforschung bei Hegel und im Hegelianismus. München: Wilhelm Fink, 2008. 99-105.
 32. „Poliphony in Kertész’s Kaddis for an Unborn Child.” In: Louise O. Vasvári and Steven Tötösy de Zepetnek: Comparative Central European Holocaust Studies. West Lafayette, Indiana: Purdue Universtiy Press, 2009. 122-132.

 

DÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK

 • 2006 – Alföld-díj.
 • 2005 – Széchenyi-díj.
 • 2005 – Budapestért díj.
 • 2004 – A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének irodalmi díja.
 • 2001 – A Magyar Szépírók Társaságának díja.
 • 1998 – A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje.
 • 1998 – A Paul Getty Foundation ösztöndíja.
 • 1997 – Az Österreichische Gesellschaft für Literatur ösztöndíja.
 • 1996 – A Soros Alapítvány életmű-díja.
 • 1994 – József Attila-díj.
 • 1994 – A Paul Getty Foundation ösztöndíja.
 • 1993 – Kosztolányi díj.
 • 1991 – A hollandiai Mikes-kör díja.
 • 1991 – Déry-díj.
 • 1987 – Az Institut für Wissenschaften vom Menschen ösztöndíja.
 • 1986 – Az Österreichische Gesellschaft für Literatur ösztöndíja.
 • 1984 – A New York University, New York kutatói ösztöndíja.

Neked mi jár a fejedben?