Tájékoztató

Az esztétika szak újabb története

Az ELTE BTK Esztétika Tanszékét 1973-ban alapították újra Zoltai Dénes vezetésével. A tanszék irányítását Almási Miklós vette át 1978-ban, 1997-ben Bacsó Béla, 2016-ban Somlyó Bálint, majd 2020-ban Darida Veronika.

2000-ben az Esztétika Tanszék átalakult Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetté. Az Intézetben az esztétikán kívül az 1992-ben alapított kommunikáció (média), valamint a 2003-ban létrehozott film szak képzése folyik még. 2010-ben ismét önállóvá vált az Esztétika Tanszék az Intézeten belül, s a másik két szak is önálló tanszéket kapott.

Az eredetileg hároméves (ún. “B-szakos”) esztétika képzés ötéves főszakossá bővült 1998-ban. 2006-tól hármas tagolásúvá alakult át a rendszer: a hároméves, esztétika szakirányú, szabad bölcsész (BA) képzést követi a kétéves esztétika szakos mesterképzés (MA), majd további három év doktori (PhD) képzés a Filozófiatudományi Doktori Iskola esztétika alprogramjában.

Az újraalapítás óta eltelt évtizedekben a következő teljes állású professzorok oktattak, ill. oktatnak az esztétika szakon: Almási Miklós, akadémikus (1932-); Bacsó Béla (1952-2024); Balassa Péter (1947-2003); Heller Ágnes, akadémikus (1929-2019); Maróthy János (1925-2001); Poszler György, akadémikus (1931-2015); Radnóti Sándor, akadémikus (1946-); Szécsényi Endre (1965-); Zoltai Dénes (1928-2008).

 

Az esztétika szak korábbi története

Az első esztétikaprofesszort, Szerdahely György Alajost 1774-ben nevezték ki. Innentől kezdve esztétika katedra (tanszék) egészen 1932-ig folyamatos létezett. 1945-ben Lukács György kapott újra esztétikaprofesszori kinevezést.

A független Esztétika Tanszék 1973-as újraalapítása előtt a következő esztétitikaprofesszorok dolgoztak egyetemünkön:

 

Szerdahely György Alajos, 1774–1784

Friedrich August Clemens Werthes, 1784–1791

extraordinarius professzorként: Johann Julius Gabelhofer, 1791–1792

Schedius Lajos János, 1792–1842

magántanárként Toldy Ferenc, 1850–1869

Greguss Ágost, 1869–1883

Beöthy Zsolt, 1883–1923

Négyesy László, 1923–1932

Lukács György, 1945–1958

Szigeti József, 1958–1973

 

(A listáért Balogh Piroska irodalomtörténésznek tartozunk köszönettel.)