Kutatás

Kierkegaard Könyvtár

Research Centre for Aesthetics, Nature and Environment (RCANE)

Környezetesztétikai perspektívák
Vezető kutató: Prof. Dr. Szécsényi Endre
143294. sz. OTKA-pályázat, 2022. október 1. – 2025. szeptember 30.

A tértapasztalat esztétikai, történeti és kultúratudományi koncepciói a 20. században
72058. sz. OTKA-pályázat, 2008. április 1. – 2011. február 28.

Szabad bölcsészet BA-program, A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése
Projektvezető: Bacsó Béla, DSc, egyetemi tanár
OMAI, HEFOP/2004/3.3, 2005-2006

Az esztétikai reprezentáció történeti és elméleti aspektusai
Projektvezető: Radnóti Sándor, DSc, egyetemi tanár
K + F, 2004-2007

A modern magaskultúra keletkezése és alakulása
Kutatócsoport-vezető: Radnóti Sándor, DSc, egyetemi tanár
MTA TKI, 2003-2006

Hermeneutika és esztétika
Programvezető: Bacsó Béla, CSc, DSc, habilitált egyetemi docens
OTKA, 2003-2005

Kritikai paradigmák a 18. századtól napjainkig
Programvezető: Szécsényi Endre, PhD, egyetemi adjunktus
OTKA (T37298), 2002-2005

Az esztétikai paradigma kialakulása a 18. században
Programvezető: Fodor Géza, CSc, egyetemi docens
OTKA (T34453), 2001-2003

A kommunista ideológia átalakulása Magyarországon, 1948-1989
Programvezető: Radnóti Sándor, DSc, egyetemi tanár
OTKA, 1999-2001

Az elmúlt huszonöt év művészettudománya az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában
Programvezető: Wessely Anna, PhD, egyetemi docens
OTKA, 1999-2001

Neked mi jár a fejedben?