Balassa Péter >>> Hírek
 
 
 
Korábbi híreink

 
 
= >>> Vissza a főoldalra

Balassa Péter-díj 

A Bozóki András által alapított Balassa Péter-díj művészeti - irodalmi, zenei, képzőművészeti és filmes - területen elért esszé- és tanulmányírói teljesítményért adományozható, a díjat, mely 200 000 Forint jutalommal jár, évente egy-egy embernek ítélik oda.

Díjazottak: 

- 2012: Keresztesi József szerkesztő, kritikus
- 2011: Vári György irodalomtörténész
- 2010: Beck András esztéta, irodalomkritikus
- 2009: Takáts József irodalom- és eszmetörténész
- 2008: Thomka Beáta irodalmár, a JPTE tanszékvezető egyetemi tanára
- 2007: Bán Zsófia irodalmár, az ELTE egyetemi docense
- 2006: Átadták az első Balassa Péter-díjat. A díjazott Takács Ferenc, az ELTE BTK Angol Tanszékének docense, a Magyarországi James Joyce Társaság elnöke
 

A Balassa-díj kuratóriumának tagjai:

    Almási Miklós, az ELTE esztétika szakának professzora
    B. Gáspár Judit, pszichológus, Balassa Péter özvegye
    Ferencz Győző, az ELTE tanára, költő, irodalomtudós
    Nádas Péter, író és
    Poszler György, az ELTE esztétika szakának professzora
 

Balassa Péter díj (a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet által kiosztott díj):
- A díjazott munkák 2008-ban: 
Pálos Máté: Tükröt tartani a kamerának. Önreflexió Jean-Luc Godard filmjeiben (I. díjazott)
Schuller András: "Felvilágosodástól napfogyatkozásig" A száműzés poétikája és a poézisz visszatérése Márton László: Minerva búvóhelye című művében (II. díjazott)
Ligetfalvi Gergely: Dionüszosz, megint (III. díjazott)
- A díjazott munkák 2006-ban: 
      Bátorfy Attila: Digitális rabszolgasors - Az afrolatin kultúra és az elektronikus (tánc)zene találkozása 
       Dunajcsik Mátyás: Lehetetlen küldetés Combray küszöbén avagy egy "leendő" proustonauta szorongásai - kísérlet egy műtárgy megtisztítására
       Dömötör Ágnes: Hiányélmény? ...Élményhiány.... A Holokauszt Emlékközpont „Jogfosztástól népirtásig” című állandó kiállításáról
- A díjazott munkák 2004-ben:
- A Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet 2004. július 8-án első alkalommal osztott ki Balassa Péter-díjat.


Balassa Péter 60 lenne (2007)

az Élet és irodalom 2007. június 1-i száma három írással emlékezett Balassa Péter 60. születésnapjára. 
B. Gáspár Judit: .Fortélyos félelem igazgat
Sándor Iván: Az örvényt figyelő tekintet
Szilágyi Ákos: A világ végső kereksége
Egyéb hírek:
 
- A Vigilia Kiadó új sorozatot indít, melynek nyitókötete: Balassa Péter: Az egyszerűség útjai, sötétben. A könyv bemutatója 2006. május 17-én volt az Írók Boltjában. Bemutatja Halmos Ábel bencés szerzetes és Bende József, a kötet szerkesztője.
 - A Jelenkor áprilisi számában megjelent egy Balassa-blokk, amelyet Katona Zsuzsa filmjéből - Emléktöredékek egy Tanítóról - 5 interjú (Radnóti Sándor, Csordás Gábor, Parti Nagy Lajos, Bán Zsófia és Varga Mátyás) szerkesztett változata képez. A Jelenkor április számának bemutatója április 20-án (csütörtökön) 16 h-tól volt az Írók Boltjában. A bemutatón Balassa Péterre emlékezett Csordás Gábor, Katona Zsuzsa és Radnóti Sándor. Házigazda: Ágoston Zoltán.
- A Tisztaáj februári számában megjelent Bazsányi Sándor: „ALÁSZÁLLÁS” HELYETT „TÚLLÉPÉS”. Balassa Péter Esterházy Péter-pályaértelmezésének íve c. tanulmánya
- Az Élet és Irodalom 2006. február 10-i számában megjelent Szirák Péter: Egy nagy olvasó segédigéi című könyvrecenziója a Balassa-életműsorozat harmadik kötetéről (Balassa Péter: Segédigék. Esterházy Péter prózájáról. Szerkesztette Tóth-Barbalics István. Balassa Péter művei 3. Balassi Kiadó, Budapest, 2005. 175 oldal, 2000 Ft).
- Az Emléktöredékek egy Tanítóról c. portréfilmet (szerk.-rendező: Katona Zsuzsa) 2005. febr. 5-én 15.45-kor vetítették a Bem moziban, a 36. Filmszemle keretében, valamint 2005. febr. 21-én 19.00-tól a Duna Televízióban.
- Emléktöredékek egy Tanítóról címmel portréfilm készült Balassa Péterről, szerkesztő-rendező: Katona Zsuzsa, gyártó: Telekép Bt. (51 perc), a filmet a Magyar Történelmi Filmalapítvány támogatta. A film első nyilvános vetítése 2004. december 9-én, csütörtökön 18 órától volt a Műcsarnokban, bevezetőt mondott Katona Zsuzsa
- Az újraolvasott Móricz címmel konferenciát és tudományos emlékülést rendezett 2004. okt. 6-8-án a Nyíregyházi Főiskola Irodalom Tanszéke. Beke Judit okt. 7-én Átok és panasz c. tartott előadást Balassa Péter Móricz-recepciójáról. 
- A júniusi Tiszatájban megjelent Beke Judit tanulmánya: Komikum és/vagy elátkozottság.(Móricz Isten háta mögöttjéről – Balassa Péter hagyatékából)
- A Jelenkor Kiadónál megjelent Schein Gábor Lázár! c. regénye. Schein Gábor kisregénye az apa-fiú kapcsolat mélységeit boncolgatva egy 20. századi zsidó család három generációjának történetét meséli el. „Számomra a könyv anyaga nagyon nehéz volt, mert édesapám halálának története van benne és ennek az előzményei. Édesapám halálának történetét végigkísérte egy barátom - aki akkor szintén, bár reméltük, hogy nem így lesz, de szintén haldokolt -, Balassa Péter, és örültem, hogy egy pici, észrevétlen emléket belecsempészhetek a könyvbe azáltal, hogy a főszereplőmet Péternek nevezem el. A kettőjük története, édesapámé és Balassa Péteré párhuzamosan futott, és Péter össze is kötötte magában a saját történetét  [édesapáméval].” (Beszélgetés Schein Gáborral a Magyar Rádió Irodalmi Újság című műsorának 2004. október 2-i adásában.
- „In memoriam Balassa Péter” címmel a Magyartanárok Egyesülete 2004. április 17-én konferenciát és szakmai napot rendezett a Kossuth Klubban. Több előadás nyomtatott formában, ill. a weben is hozzáférhetővé vált: 

Beke Judit: (Újra) a "tanítvány hermeneutikája"  (Balassa Péter Biblia-értelmezéséről)
Érdi Péter: Hiába: (teremtett) valóság Megjelent az ÉS 2004. július 2-i számában. A weben: http://magyartanarok.freeweb.hu/frames.html
Pályi András: Író és kritikus Megjelent az ÉS 2004. július 2-i számában. A weben: http://magyartanarok.freeweb.hu/frames.html
Poszler György: Rés és függöny Részlet a Kritika júniusi számában megjelent írásból. 
Schein Gábor: Felnőtteket nevelni? Megjelent a Pannonhalmi Szemle 2004. XII/2 számában. 
Szilágyi Ákos:   Az ismétlés boldogsága. Az írás mint rituális ismétlés.
Tamás Ferenc: Balassa Péter idézése Megjelent az ÉS 2004. július 2-i számában. A weben: http://magyartanarok.freeweb.hu/frames.html

Vonzások, választások, változások 3. Balassa Péter-munkaszeminárium
Az órák az Esztétika Tsz. (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet) 39-es termében, kedden 18 h-tól

        A tavaszi és őszi kurzus befejezéseképp (az újonnan csatlakozókat nagy örömmel látjuk!) most is meghívott előadók órái alkotják a félév gerincét. Vagyis pályatársak, vitapartnerek, tanítványok és művészek interpretációi hangzanak el a nemrég elhunyt neves irodalomtudós és esztéta kapcsán, aki az utóbbi negyedszázad egyik meghatározó prózakritikusa és tanáregyénisége volt. Tavasszal előreláthatólag többek között Beke Judit, Dávidházi Péter Gács Anna, Jelenits István, Jeles András, Károlyi Csaba, Mészáros Sándor, Sándor Iván, Szitás Erzsébet, Thomka Beáta, Vári György nyújtják a Balassa-?uvre különféle értelmezéseit.
        Az órák az Esztétika Tsz. (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet) 39-es termében lesznek kedden 18 h-tól.
        Jegyszerzés: szóbeli vizsga vagy szemináriumi dolgozat, az adódó órai munka beszámításával. Az irodalomjegyzék folyamatosan bővül az előadók szinopszisaival, újonnan talált, kötetekbe fel nem vett írásokkal etc. Hozzáférhetőség: http://esztetika.elte.hu/balassa/

        Czeglédi András

        Február 21.    Mészáros Sándor: A kritikaíró Balassáról
        Február 28.    Beke Judit: Balassa a felvilágosodásról (Goethe, Mozart)
        Március 07.    Jeles András: Balassa és a szegénység - az előadás elmarad!
        Március 14.    Jelenits István: Balassa és Pilinszky
        Március 21.    Dávidházi Péter: Párbeszéd Balassával az életrajzi műértelmezés tabujáról
        Március 28.    Vári György: Balassa Mándyról és az Újholdról
        Április 04.       Sándor Iván: Balassa és a történelem, Balassa történelemfelfogása
        Április 25.       Károlyi Csaba: Balassa mint kritikus
        Május 02.        Thomka Beáta: Balassa mint prózakritikai fordulat


            A Balassa Péter-munkaszeminárium 2004/2005-ös tavaszi félév előadásainak hangfelvételei letölthetők innen (mp3-ban):

Arató László előadása a Flaubert-kismonográfiájáról (2005. febr. 22)

         1. rész , 2. rész , 3. rész , 4. rész , 5. rész, 6. rész , 7. rész , 8. rész, 9. rész , 10. rész , 11. rész, 12. rész , 13. rész,14. rész , 15. rész
 

Beke Judit előadása: Felvilágosodás és Biblia-kép a Balassa-életműben (2005. ápr. 19)

          1. rész , 2. rész , 3. rész, 4. rész , 5. rész , 6.rész

Vonzások, választások, változások 2. Balassa Péter-munkaszeminárium
(ET 314.13, ETN 312.13)

            A tavaszi kurzus folytatásaképp ősszel is meghívott előadók órái alkotják a félév gerincét: pályatársak, vitapartnerek, tanítványok és művészek interpretációi a nemrég elhunyt neves irodalomtudós és esztéta kapcsán, aki az utóbbi negyedszázad egyik meghatározó prózakritikusa és tanáregyénisége volt. Ősszel előreláthatólag Bazsányi Sándor, Beke Judit, Halász Péter, Kulcsár Szabó Ernő, Lányi András, Ludassy Mária, Margócsy István, Schein Gábor, Szilágyi Ákos, Szirák Péter, Tarr Béla nyújtják a Balassa-oeuvre különféle értelmezéseit.

            Jegyszerzés: szóbeli vizsga vagy szemináriumi dolgozat, az adódó órai munka beszámításával. Az irodalomjegyzék folyamatosan bővül az előadók szinopszisaival, újonnan talált, kötetekbe fel nem vett írásokkal etc.

2005/2006 őszi félév:
Szept. 20.  Schein Gábor: Paideia – Anbruch - Zusammenbruch
Szept. 27. Tarr Béla saját Balassa-élményéről
Okt. 4. Beke Judit: Átok és panasz. Balassa Péter Móriczról
Okt. 11. Bazsányi Sándor: Balassa Esterházyról
Bazsányi Sándor: „ALÁSZÁLLÁS” HELYETT „TÚLLÉPÉS”. Balassa Péter Esterházy Péter-pályaértelmezésének íve
Okt. 18. Szilágyi Ákos: Balassa Péter oroszos érdeklődéséről
Okt. 25. Szirák Péter: Balassa Nádasról
Nov. 15. Lányi András: Mérték és megértés, avagy Balassa Péter az ökológiai normalitásról
Nov. 22. Kulcsár Szabó Ernő: Balassa mint prózakritikus, Balassa és a hermeneutika
Nov. 29. Margócsy István Balassa Vörösmarty-interpretációjáról
Dec. 6. Ludassy Mária Balassa felvilágosodás-képéről
Dec. 13. Halász Péter: Balassa és Kurtág György

Vonzások, választások, változások 1. Balassa Péter-munkaszeminárium
 
A most induló, legalább két félévre tervezett kurzus célja szakmai munka, nem pusztán tanítványi emlékápolás. A félévek gerincét meghívott előadók órái képeznék: pályatársak, vitapartnerek, tanítványok és művészek interpretációi a nemrég elhunyt neves irodalomtudós és esztéta kapcsán, aki az utóbbi negyedszázad egyik meghatározó prózakritikusa és tanáregyénisége is volt. Tavasszal előreláthatólag Arató László, Darida Veronika, Gelencsér Gábor, Kulcsár-Szabó Zoltán, Márton László, Mártonffy Marcell, Pályi András, Schiller Mariann, Schiller Róbert és Szirák Péter nyújtják a Balassa-oeuvre különféle értelmezéseit.

Jegyszerzés: szóbeli vizsga vagy szemináriumi dolgozat, az adódó órai munka beszámításával. A szóbeli beszámol egy Balassa-könyvről avagy nagyobb részletéről (pl. A színeváltozás Flaubert-elemzéséről) s a hozzá kapcsolódó előadásokról. A dolgozatnak szintén kötődnie kell Balassa-szövegekhez, pl. jellegzetes elemzéstechnikákat alkalmazva olyan műre, mellyel Balassa nem foglalkozott, vagy igényes szakmai vitát folytatva valamely Balassa-elemzéssel stb.

 Az irodalomjegyzék folyamatosan bővül az előadók szinopszisaival, újonnan talált, kötetekbe fel nem vett írásokkal etc.

Czeglédi András
2004/2005 tavaszi félév:

febr. 15: Bevezető óra
febr. 22: Arató László előadása a Flaubert-kismonográfiájáról
márc. 1: Darida Veronika előadása: Balassa mint dramaturg
márc. 8: Gelencsér Gábor előadása: Balassa és a film (rezümé és irodalom)
ápr. 5:    Pályi András előadása: Balassa és 'a másik színház'
ápr. 12:  Kulcsár-Szabó Zoltán: Balassa és a magyar líra
ápr. 19: Beke Judit előadása: Felvilágosodás és Biblia-kép a Balassa-életműben
ápr. 26: Márton László előadása: Balassa mint szépíró
máj. 3: Mártonffy Marcell előadása: A 'teológus Balassa'
máj. 10: Schiller Róbert előadása: Balassa természettudományos érdeklődéséről
máj. 17: Schiller Mariann előadása: Balassa mint pedagógus