V. I. MÁSODLAGOS IRODALOM

- Balassa Péterről szóló irodalom (recenziók, beszélgetések, ajánlások, nekrológok stb.)
- a megjelenés kronologikus rendjében (1979-2013) -

- folyamatos bővítés alatt -
(utolsó módosítás: 2013-11-01)
Balassa Péter honlap

Balassa Péter bibliográfia
 

1979
 
György Péter: Hommage a Vermeer. Levél Balassa Péternek = Mozgó Világ, 5. évf., 1979. 5. sz. 87-89. o.
(Kapcsolódó írás, előzmény: Balassa Péter: A színeváltozás, vagy: engedj el, és láncolj magadhoz c. írásról)


1982

Dési Ábel  = 7 Nap (Újvidék), 1982. 50. sz. 12. o
(Recenzió A színeváltozás c. kötetről)

Murányi Gábor: Bemutatjuk Balassa Pétert = Könyvvilág, 27. évf., 1982. 10. sz. 9. o.
(Recenzió A színeváltozás c. kötetről)

1983
Csepeli György: Alany, állítmány = Valóság, 1983. 10. sz. 107-109. o.
(Recenzió A színeváltozás c. kötetről)

Csókás László: Volt egyszer egy tudomány = Új írás, 23. évf., 1983. 7. sz. 125-128. o.

Kardos András = Palócföld, 1983. 5. sz. 55-58. o.
(Recenzió A színeváltozás c. kötetről)

Kis Pintér Imre: Művészet mint megváltás = Jelenkor, 26. évf., 1983. 9. sz. (szept.) 813-820. o.
U. a = Kis Pintér Imre: Esélyek. [Kritikák, tanulmányok.] Bp., Magvető, 1990. 142-158. o.
(Recenzió A színeváltozás c. kötetről)

1984
Csűrös Miklós: A színeváltozás = Irodalomtörténet, 1984. 3. sz. 777-781. o.
(Recenzió A színeváltozás c. kötetről)

Fogarassy Miklós: Balassa Péter: Színeváltozás = Életünk, 21. évf., 1984. 4. sz. 378-380. o.
(Recenzió A színeváltozás c. kötetről)

Kerékgyártó István: [Recenzió] = Hevesi Szemle, 1984. ?. 63-64. o.
(Recenzió A színeváltozás c. kötetről)

Máté J. György: Értelmek iskolája = Élet és Irodalom, 28. évf., 1984. 2. sz. (jan. 13.) 10. o.
(Recenzió A színeváltozás c. kötetről)

Papp István: [Recenzió] = Dunatáj (Szekszárd), 1984. 2. sz. 72-75. o.
(Recenzió A színeváltozás c. kötetről)

Sándor Iván: Kérdező századvég (Balassa Péter: A színeváltozás; Okudzsava: Dilettánsok utazása; Fábián László: Thanatosz fáklyája) = Jelenkor, 27. évf., 1984. 3. sz. 263-269.
U. a. Kérdező századvég = Sándor Iván: Az idő füstjele. 149-163. o.
(Recenzió az Észjárások és formák c. kötetről)

Wernitzer Julianna: [Recenzió] = Hungarológiai Értesítő, 1984. 3-4. sz. 23-24. o.
(Recenzió A színeváltozás c. kötetről)

1985
Poszler György: Az elemzés etikája = Élet és Irodalom, 29. évf., 1985. szept. 27. 10. o.
(Recenzió az Észjárások és formák c. kötetről)

Rónay László: Az irodalom magaslati pontjain = Magyar Hírlap, 18. évf., 1985. szept. 21. 8. o. U. a = Jelenkor, 38. évf., 1995. 7-8. sz. 664-668. o.
(Recenzió az Észjárások és formák c. kötetről)

Szilágyi Ákos: [Recenzió] = Könyvvilág, 30. évf., 1985. 11. sz. 10. o.
(Recenzió az Észjárások és formák c. kötetről)

Zappe László: Ráció és misztika avagy: mit hitelesít a Tankönyvkiadó? = Népszabadság, 43. évf., 1985. aug. 24. 13. o.
(Recenzió az Észjárások és formák c. kötetről)
 

1986
Bárdos László: Balassa Péter: Észjárások és formák = Vigilia, 51. évf., 1986. 7. sz. (júl.) 549-550. o.
(Recenzió az Észjárások és formák c. kötetről)

Eörsiné Hajdu Marianna: Balassa Péter könyve és az iskola = Jelenkor, 29. évf., 1986. 1. sz. (jan.) 93-95. o.
(Recenzió az Észjárások és formák c. kötetről)

Fabó Kinga  = Új Forrás, 18. évf., 1986. 3. sz. 88-90. o.
(Recenzió az Észjárások és formák c. kötetről)

Hima Gabriella: A „megélő megértés” esztétikája = Alföld, 37. évf., 1986. 3. sz. (márc.) 73-76. o.
(Recenzió az Észjárások és formák és A színeváltozás c. kötetekről)

Kis Pintér Imre: Ceruzasorok Balassa Péterről = Jelenkor, 29. évf., 1986. 1. sz. (jan.) 90-93. o.
U. a = Kis Pintér Imre: Esélyek. [Kritikák, tanulmányok.] Bp., Magvető, 1990. 159-165. o.
(Recenzió az Észjárások és formák c. kötetről)

Kurdi Imre = Egyetemi Lapok (ELTE), 1986. 2. sz. 6. o.
(Recenzió az Észjárások és formák c. kötetről)

Thomka Beáta: A megértés és a hit "hermeneutikai köre". Az esszéíró Balassa Péterről = Üzenet, 1986. 9. sz. 563-566. o.
(Recenzió A színeváltozás c. kötetről)

1987
Berkes Erzsébet: A nézet és a szöveg: Balassa Péter: A látvány és a szavak = Mozgó Világ, 13. évf., 1987. 11. sz. (nov.) 120-124. o.
(Recenzió A látvány és a szavak c. kötetről)

Nádor Tamás: Balassa Péter: A látvány és a szavak [Interjú] = Könyvvilág, 32. évf., 1987. 9. sz. (szept.) 5. o.
(Recenzió A látvány és a szavak c. kötetről)

Pomogáts Béla: Életművek és műelemzők = Magyar Hírlap, 20. évf., 1987. szept. 25. 9. o.
(Recenzió A látvány és a szavak c. kötetről)

1988
Csuhai István: Balassa Péter: A látvány és a szavak = Kortárs, 32. évf., 1988. 2. sz. (febr.) 148-153. o.
(Recenzió A látvány és a szavak c. kötetről)

Csűrös Miklós: Balassa Péter: A látvány és a szavak = Kritika, 1988. 12. sz. (dec.) 37-38. o.
(Recenzió A látvány és a szavak c. kötetről)

Dobos István: A megértés archaikus szenvedélye = Alföld, 39. évf., 1988. 6. sz. (jún.) 72-74. o.
(Recenzió A látvány és a szavak c. kötetről)

Hekerle László: Magyar műbírálat = H. L.: A nincstelenség előtt. Gépirat 1986-ból. Bp. Magvető, 1988. 98-102. o.
(Recenzió az Észjárások és formák c. kötetről)

Kovács Éva: [Recenzió] = Új Tükör, 1988. 6. sz. 2. o.
(Recenzió A látvány és a szavak c. kötetről)

Rácz Péter: Balassa Péter: A látvány és a szavak = Vigilia, 53. évf., 1988. 6. sz. (jún.) 472-474. o.
(Recenzió A látvány és a szavak c. kötetről)

Szörényi László: Özönvíz után = Élet és Irodalom, 32. évf., 1988. 2. sz. (jan. 8.) 11. o.
(Recenzió A látvány és a szavak c. kötetről)
 

1989
Antal Gábor  = Híd, 1989. 1. sz. 45. o.
(Recenzió A másik színház c. kötetről)

Dérczy Péter: Vonzás és választás I = Jelenkor 1989. 5. sz. (máj.) 502-505. o.
(Recenzió A látvány és a szavak c. kötetről)

Magyar írás: Domokos Mátyás könyvismertetése
(A Diptychon c. kötetről)
(Elhangzott: Magyar Rádió, Kossuth, 1989-02-10. 10:10-11:54)

Gál Ferenc: [Recenzió] = Életünk, 26. évf., 1989. 8. sz. (aug.) 760-765. o.
(Recenzió A látvány és a szavak c. kötetről)

Kulcsár Szabó Ernő  = Kortárs, 33. évf., 1989. 8. sz. (aug.) 157-165. o.
(Recenzió a Diptychon c. kötetről)

P. Müller Péter: Túl szón és maszkon = Jelenkor, 32. évf., 1989. 12. sz. (dec.) 1209-1212. o.
(Recenzió A másik színház c. kötetről)

Pozsvay Györgyi: "A bensőségesség tere" = Új Symposion, 1989. 10. sz. (okt.) 35. o.
(Recenzió a Diptychon c. kötetről)

Pozsvay Györgyi: A "rándulásnyi szabadság"-ért = Híd, 1989. 11. sz. 1350-1352. o.
(Recenzió A másik színház c. kötetről)

Rajk András: [Recenzió] = Új Tükör, 1989. 23. sz. 3
(Recenzió A másik színház c. kötetről)

Rónay László: [Recenzió] = Vigilia, 54. évf., 1989. 12. sz. (dec.) 955-956. o.
(Recenzió A másik színház c. kötetről)

Schulcz Katalin = Hungarológiai Értesítő, 1989. 3-4. sz. 313-314. o.
(Recenzió A látvány és a szavak c. kötetről)

Széchenyi Ágnes: A csoda műszaki leírása = Élet és irodalom, 33. évf., 1989. márc. 10. 11. o.
(Recenzió a Diptychon c. kötetről)

Tamási Orosz János: A szín pontos jellemzői = Könyvvilág, 34. évf., 1989. 2. sz. 12. o.
(Recenzió a Diptychon c. kötetről)

Tarján Tamás: Diptychon = Népszabadság, 47. évf., 1989. jan. 25. 7. o.
(Recenzió a Diptychon c. kötetről)

Tarján Tamás: [Recenzió] = Könyvvilág. 34. évf., 1989. 4. sz. 9. o.
(Recenzió A másik színház c. kötetről)

[Recenzió] = Könyvvilág, 34. évf., 1989. 11. sz. 28. o.
(Recenzió a Hiába: valóság c. kötetről)
 

1990
Babarczy László: Könyörgés komolyságért = Holmi, 3. évf., 1990. 1. sz. (jan.) 87-92. o.
(Recenzió A másik színház c. kötetről)

Csuhai István: A partitúra és a jó fül = Alföld, 41. évf., 1990. 4. sz. 77-82. o.
(Recenzió A másik színház c. kötetről)

Hegyi Béla: [Recenzió] = Kritika, 1985. 11. sz. (nov.) 31-32. o. U. a. (?): Észjárások és tanulságok. Balassa Péter = Hegyi Béla: Különböznünk szabad? 1990. 69-81. o.
(Recenzió az Észjárások és formák c. kötetről)

Lengyel Balázs: A kritikus és a “népe” = Magyar Napló, 2. évf., 1990. 12. sz. (dec.) 12. o.
U. a = Lengyel Balázs: Visszatérés: Esszék, tanulmányok Pécs, Jelenkor, 1990. 107-111. o.
(Recenzió A látvány és a szavak c. kötetről)

Marno János: A tragikum visszahívása = Kortárs, 34. évf., 1990. 1. sz. (jan.) 162-168. o.
(Recenzió a Hiába: valóság és A másik színház c. kötetekről)

Mészáros Sándor: A párbeszéd és a részvét könyve = Alföld, 41. évf., 1990. 4. sz. (ápr.) 82-84. o.
(Recenzió a Hiába: valóság c. kötetről)

Nagy Sz. Péter: „Inkább a bábu. Az telt” = Új írás, 30. évf., 1990. 1. sz. (jan.) 125-127. o.
(Recenzió A másik színház c. kötetről)

Nagy Sz. Péter: Meditatív publicisztika = Élet és Irodalom, 34. évf.,1990. 36. sz. 10. o.
(Recenzió a Hiába: valóság c. kötetről)

Rónay László = Vigilia, 55. évf., 1990. 3. sz. (márc.) 234-235. o.
(Recenzió a Hiába: valóság c. kötetről)

Szalay Károly: A bálványcsináló (kritikus is) ember = Új Idő, 1990. 10. sz. 42-45. o.
(Recenzió A másik színház c. kötetről)

Thomka Beáta: Esszéterek, regényterek = Budapesti Könyvszemle, 1990. nyár. 258-259. o.
(Recenzió a Diptychon c. kötetről)

Vasadi Péter: "Mindenki zsidó. Mindenki keresztény." = Hitel, 1990.10. sz. (okt.) 16. o.
(Recenzió a Hiába: valóság c. kötetről)
 

1991
Dérczy Péter: Balassa Péter: Hiába: valóság = Kritika, 1991. 7. sz. (júl.) 38-39. o.
(Recenzió a Hiába: valóság c. kötetről)

Kálmán C. György: [Recenzió] = Irodalomtörténeti Közlemények, 95., 1991. 3. sz. 342-345. o.
(Recenzió A látvány és a szavak c. kötetről)

Mikola Gyöngyi: Terek találkozásai: Egy könyv lapjai(n) = Jelenkor, 34. évf., 1991. 6. sz. (jún.) 563-564. o.
(Recenzió a Diptychon c. kötetről)

Porkoláb Tibor: Az "elefántcsonttorony" és a "lövészárok" között = Holnap, 1991. 1. sz. 21. o.
(Recenzió a Hiába: valóság c. kötetről)
 

1993
Keresztury Tibor: Balassa Péter: Szabadban = Kortárs, 37. évf. 1993. 12. sz. (dec.) 102-104. o.
(Recenzió a Szabadban c. kötetről)

Nagy Sz. Péter: Ex libris = Élet és Irodalom, 37. évf. 1993. 30. sz. (júl. 30.) 11. o.
(Recenzió a Szabadban c. kötetről)

Schein Gábor: [Recenzió] = Vigilia, 58. évf. 1993. 7. sz. (júl.) 555. o.
(Recenzió a Szabadban c. kötetről)

Simon Attila: "Igen, igen, nem, nem" = Alföld, 44. évf., 1993. 12. sz. (dec.) 77-85. o.
(Recenzió a Szabadban c. kötetről)

Wirth Imre: Szabadban, szavakban = Magyar Napló, 5. évf. 1993. 19. sz. (szept. 17.) 38-39. o.
(Recenzió a Szabadban c. kötetről)
 

1994
Almási Miklós: Mini-narratívok = Kritika, 1994. 8. sz. 32-33. o.
(Recenzió a Halálnapló c. kötet első kiadásáról)

Bán Zoltán András: Tisztelt Szerkesztőség! = Holmi, 7. évf., 1994. 11. sz. (nov.) 1715-1716. o.
(Hozzászólás Farkas Zsolt: A „Halálnapló” mondatairól c. írásához)
(Recenzió a Halálnapló c. kötet első kiadásáról)

Bányai János: [Két műbírálat egy könyvről I.] Esszé/regény/napló = Holmi, 7. évf., 1994. 8. sz. (aug.) 1202-1206. o.
(Recenzió a Halálnapló c. kötet első kiadásáról)

Farkas Zsolt: [Két műbírálat egy könyvről II.] A „Halálnapló” mondatairól = Holmi, 7. évf., 1994. 8. sz. (aug.) 1202-1220. o.
(Recenzió a Halálnapló c. kötet első kiadásáról)

Farkas Zsolt: A dzsungel könyve. Válasz Márton Lászlónak = Holmi, 7. évf., 1994. 12. sz. 1882-1886. o.
(Válasz Márton László: Fától az erdőt. c. írására)
(A Halálnapló c. kötet első kiadásáról)

Gelencsér Gábor: A holdév hétköznapjai = Műhely, 1994. 1. sz.
(Recenzió a Szabadban c. kötetről)

H. B. [= Horgas Béla]: Átlépés = Liget, 7. évf., 1994. 1. sz. (jan.) 92–96. o. [„Margináliák” rovat, 2000, 1993. ?]
(Recenzió a Szabadban c. kötetről)

Kiss Szemén Róbert: [Recenzió] = Vigilia, 59. évf., 1994. 7. sz. 555-556. o.
(Recenzió a Halálnapló c. kötet első kiadásáról)

Márton László: Ki volt Dreff Stalkere? = Jelenkor, 34. évf., 1994. 7-8. sz. (júl.-aug.)
(Recenzió a Halálnapló c. kötet első kiadásáról)

Márton László: Fától az erdőt = Holmi, 7. évf., 1994. 11. sz. (nov.) 1713-1715. o.
(Hozzászólás Farkas Zsolt: A „Halálnapló mondatairól c. írásához)
(A Halálnapló c. kötet első kiadásáról)

Pongrácz Tibor: Mumifikációs kísérletek = Hiány, 1994. 5. sz.
(Recenzió a Szabadban c. kötetről)

Poszler György: Zene Naplóban „Elbeszélve” = Alföld, 45. évf., 1994. 6. sz. 79-85. o.
(Recenzió a Halálnapló c. kötet első kiadásáról)

Rochlitz Kyra: Rejtett ösvényeken = Pannonhalmi Szemle, 2. évf., 1994. 1. sz. [1. negyedév] 102-106. o.
(Recenzió a Halálnapló c. kötet első kiadásáról)

1995
Károlyi Csaba: Az olvasás tudománya = Népszabadság, 53. évf., 1995. júl. 2.
(Recenzió a Majdnem és talán c. kötetről)
1996
Dérczy Péter: Négy deci = Élet és Irodalom, 40. évf., 1996. 5. sz. 24.
(Recenzió A bolgár kalauz c. kötetről)

Margócsy István: Szabadban = 2000. 1993. 10. sz. ill. M. I.: Nagyon komoly játékok, Budapest., Pesti Szalon 1996.
(Recenzió a Szabadban c. kötetről)

Orsós László Jakab: A másik szobától a saját szobába = Népszabadság, 54. évf., 1996. jún. 17. (54. évf. 140. sz.)
(Recenzió A bolgár kalauz c. kötetről)

Schein Gábor: [Recenzió] = Vigilia, 61. évf., 1996. 12. sz. (dec.) 957. o.
(Recenzió A bolgár kalauz c. kötetről)


1997

Angyalosi Gergely: Balassa Péter: A bolgár kalauz = Kritika, 1997. 2. sz. (febr.) 42-43. o.
(Recenzió A bolgár kalauz c. kötetről)

Csuhai István: Ex libris = Élet és Irodalom, 41. évf., 1997. máj. 23. 13. o.
(Recenzió A bolgár kalauz c. kötetről)

Dérczy Péter: "Magamtól is kérdezem" = Élet és Irodalom, 41. évf., 1997. máj. 30. 15. o.
(Recenzió a Nádas Péter-monográfiáról)

Gerold László: Kritika és kritika = Alföld, 48. évf., 1997. 6. sz. (jún.) 73-78. o.
(Recenzió A bolgár kalauz c. kötetről)

Mártonffy Marcell: A test, a szó és a harmadik = Műhely, 1997. 3. sz.
(Recenzió a Nádas Péter-monográfiáról)

Németh G. Béla: Tárgyszerűen, esszémodorban = Élet és Irodalom, 41. évf., 1997. 2. sz. 7. o.
(Recenzió A bolgár kalauz c. kötetről)

Poszler György: A bolgár kalauz = Kritika, 1997. 8. sz. (aug.)
(Recenzió A bolgár kalauz c. kötetről)

Reményi József Tamás: Az élmény monográfiája = Népszabadság, 55. évf., 1997. 125. sz. (máj. 31.)
(Recenzió a Nádas Péter-monográfiáról)

Sükösd Mihály: Esterházy, Nádas és monográfusaik = Mozgó Világ, 23. évf., 1997. 7. sz. (júl.) 116-118. o.
(Kulcsár Szabó Ernő: Esterházy Péter és Balassa Péter: Nádas Péter című monográfiáiról)
 

1998
Czigány Ákos: Esszéktől északra = Jelenkor 1998. 6. sz. (jún.)
(Recenzió a Nádas Péter-monográfiáról)

Fodor Péter: A kritika lehetséges horizontja = Alföld, 49. évf., 1998. 12. sz. (dec.)
(Recenzió a Koldustorta c. kötetről)

Keresztury Tibor: Újra, másképpen = Népszabadság, 56. évf., 1998. 5. 2. o.
(Recenzió a Koldustorta c. kötetről)

Kovács Dezső: [Recenzió] = Kritika, 1998. 8. sz. (aug.) 40. o.
(Recenzió a Koldustorta c. kötetről)

Máthé Andrea: "Összefogni, de nem összefoglalni" = Pannonhalmi Szemle, 6. évf., 1998. 2. sz. (febr.) 127-131. o.
(Recenzió a Nádas Péter-monográfiáról)

Németh Marcell: Egy monográfia titkos önarcképe = Alföld, 49. évf., 1998. 5. sz. (máj.) 83-93. o.
(Recenzió a Nádas Péter-monográfiáról)

1999
Bányai János: „Írás”: a „tárgyszeretet” műfaja = Tiszatáj, 53. évf., 1999. 7. sz. 82-85. o.
(Recenzió a Koldustorta c. kötetről)

Mohai V. Lajos: Ólomidő ez?  Erre ébredünk? = Új Forrás, 1999. 3.sz.
(Ajánlás Balassa Péternek)

Thomka Beáta: Ex libris. Balassa Péter: Koldustorta (Tizenegy írás) = Élet és Irodalom, 43. évf., 1999. 4. sz. (jan. 29.) 15. o.
(Recenzió a Koldustorta c. kötetről)
 

2000
Bodnár György: Reflexiók és önreflexiók = Alföld, 51. évf., 2000. 5. sz. 62-68. o.
(Recenzió a Nádas Péter-monográfiáról)
2001
Bakos Anikó: A kimondott sohasem véges = Bárka, 2001. 5. sz. 111-115. o.
(Recenzió a Törésfolyamatok c. kötetről)

Bengi László: Balassa Péter: Törésfolyamatok = Vigilia, 66. évf., 2001. 7. sz. (júl.) 558. o.
(Recenzió a Törésfolyamatok c. kötetről)

Márton László: Ha törik, ha folyik = Élet és Irodalom, 45. évf., 2001. 25. sz. (jún. 22.)
(Recenzió a Törésfolyamatok c. kötetről)

Szirák Péter: Mérték és esemény = Alföld, 52. évf., 2001. 10. sz. (okt.)
(Recenzió a Törésfolyamatok c. kötetről)

Takács Ferenc: Felülírni = Népszabadság, 59. évf., 2001. máj. 5.
(Recenzió a Törésfolyamatok c. kötetről)

2002
Szolláth Dávid: Halász a hálóban = Kalligram, 2002. október, 109-127. o.
(Recenzió a Nádas Péter-monográfiáról)
2003
Abody Rita: Egy esszenciális lét margójára. Balassa Péternek = Litera irodalmi portál, 2003. 07. 14
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/egy-esszencialis-let-margojara
(nekrológ)

Bacsó Béla: Balassa Péter meghalt = Élet és Irodalom, 47. évf., 2003. 27. sz. (júl. 4.) 5. o.
(nekrológ)

Balla Zsófia: Baráti beszéd [vers] Balassa Péter emlékére= Jelenkor, 46. évf., 2003. 12. sz. (dec.) 1159- o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/201/vers
(nekrológ)

Bán Zoltán András: Balassa Péter halott = Magyar Narancs, 2003. 27. Sz. (júl. 03)
internetes közlés: http://magyarnarancs.hu/konyv/balassa_peter_halott-58265
(nekrológ)

Bán Zsófia: Egyben. Balassa Péterről = Holmi online, 2003. augusztus U. a. (?) Litera irodalmi portál, 2003. 07. 25
http://www.holmi.org/2003/08/ban-zsofia-egyben-balassa-peterrol

Beney Zsuzsa: Halottak között = Vigilia, 68. évf., 2003. 8. sz. (aug.)
(nekrológ)

Bertók László: Balassa Péter halálakor = Litera irodalmi portál, 2003. 07. 07
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/balassa-peter-halalakor
(nekrológ)

Bóta Gábor: Meghalt Balassa Péter = Magyar Hírlap, 36. évf., 2003. júl. 1.
(nekrológ)

Czeglédi András [sírbeszéde 2003. július 11-én] = Élet és Irodalom, 47. évf., 2003. júl. 18. 5. o.
(nekrológ)

Dérczy Péter: Búcsú - nem! = Élet és Irodalom, 47. évf., 2003. 27. sz. (júl. 4) 4. o.
(nekrológ)

Dérczy Péter [sírbeszéde 2003. július 11-én] = Élet és Irodalom, 47. évf., 2003. 29. sz. (júl. 18.) 5. o.
(nekrológ)

Gelencsér Gábor: Jelzés idejekorán = Litera irodalmi portál, 2003. 07. 07
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/jelzes-idejekoran
(nekrológ)

Jelenits István: Zuhanás - fölfelé. Balassa Péter halálára = Új Ember, 2003. 28. sz. (07.13)
internetes közlés: http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2003.07.13/0803.html
(nekrológ)

Kántor Lajos: Balassa Péter hiánya = Korunk (Kolozsvár), 14. évf., 2003. 10. sz. (okt.)
internetes közlés: http://www.korunk.org/?q=node/7345
(nekrológ)

Keresztury Tibor: Egy nagy irodalmár halálára = Litera irodalmi portál, 2003. 06. 30 U. a. = Élet és Irodalom, 47. évf., 2003. 27. sz. (júl. 4.) 5. o.
(nekrológ)
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/egy-nagy-irodalmar-halalara

Kovács András Bálint: Elhunyt Balassa Péter (1947-2003) = Népszabadság, 61. évf., 2003. júl. 1.
internetes közlés: http://nol.hu/archivum/archiv-116478
(nekrológ)

Márton Andrea: A feljegyző feljegyzése - Balassa Péterről = Jelenkor, 46. évf., 2003. 12. Sz. (dec.) 1150- o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/199/a-feljegyzo-feljegyzese
(nekrológ)

Márton László: Katharzis helyett tudomásulvétel. Balassa Péterről, halála után két héttel = Jelenkor, 46. évf., 2003. 9. szám (szept.) 932- o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/103/katharzis-helyett-tudomasulvetel
(nekrológ)

Nádas Péter: Balassa súlya = Élet és Irodalom, 47. évf., 2003. 27. sz. (júl. 4.) 5. o.
internetes közlés: http://nadas.irolap.hu/hu/balassa-sulya
(nekrológ)

Nagy Gabriella: Zeng! = Litera irodalmi portál, 2003. 07. 07
(nekrológ)
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/zeng

Nagy Gabriella: „Milyen ország ez? / milyen az arca? (E. P.) = Litera irodalmi portál, 2003.07.28
(nekrológ)
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/%E2%80%9Emilyen-orszag-ez-milyen-az-arca%E2%80%9D-e-p

Parti Nagy Lajos [sírbeszéde 2003. július 11-én] = Élet és Irodalom, 47. évf., 2003. júl. 18. 5. o.
(nekrológ)

Radnóti Sándor: Balassa Péter halálára = Holmi, 2003. 8. sz. (aug.)
internetes közlés: http://www.holmi.org/2003/08/radnoti-sandor-balassa-peter-halalara-1947%E2%80%932003
(tanulmány Balassa Péter életművéről)

Sándor Iván: A napnyugta utáni fényben = Élet és Irodalom, 47. évf., 2003. júl. 18. 5-6. o.
(nekrológ)

Schein Gábor: (…) [Balassa Péternek] = Litera irodalmi portál, 2003. 07. 07
U. a. = Vigilia, 68. évf., 2003. 8. sz. (aug.)
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/hirek
(nekrológ)

Schein Gábor: (zárótánc) = Jelenkor, 2003. 12. sz. (dec.) 1161. o.
http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/202/vers
(Balassa Péter emlékére)

Thomka Beáta: Alázatosan, szeretettel = Litera irodalmi portál, 2003. 07. 07
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/alazatosan-szeretettel
(nekrológ)

Tolnai Ottó: Hálás rágondolás Balassa Péterre = Litera irodalmi portál, 2003. 07. 03
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/halas-ragondolas-balassa-peterre
(nekrológ)

Visky András: Zsoltár Balassa Péter halálára = Litera irodalmi portál, 2003. 07. 10 U. a. = Vigilia, 68. évf., 2003. 8. sz. (aug.)
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/zsoltar-balassa-peter-halalara
(nekrológ)

2004
Beke Judit: (Újra) "a tanítvány hermeneutikája" (Balassa Péter Biblia-értelmezéséről)
Elhangzott a Magyartanárok Egyesülete 2004. április 17-én  „In memoriam Balassa Péter” címmel rendezett konferenciáján a Kossuth Klubban
internetes közlés: http://esztetika.elte.hu/balassa/Ujra.htm

Beke Judit: Komikum és/vagy elátkozottság. (Móricz Isten háta mögöttjéről - Balassa Péter hagyatékából) = Tiszatáj, 2004. 6. sz. (jún.)

Érdi Péter: Hiába: (teremtett) valóság = Élet és Irodalom, 2004. júl. 2.
(Elhangzott 2004. április 17-én a Kossuth Klubban, a Magyartanárok Egyesülete „In memoriam Balassa Péter” címmel rendezett konferenciáján és szakmai napján.)
internetes közlés: http://esztetika.elte.hu/balassa/Hiaba.htm

Pályi András: Író és kritikus = Élet és Irodalom, 2004. júl. 2.
(Elhangzott 2004. április 17-én a Kossuth Klubban, a Magyartanárok Egyesülete „In memoriam Balassa Péter” címmel rendezett konferenciáján és szakmai napján.)
internetes közlés: http://www.freeweb.hu/magyartanarok/palyi.html

Schein Gábor: Felnőtteket nevelni? = Pannonhalmi Szemle, 12. évf. 2004. 2. sz.
(Elhangzott 2004. április 17-én a Kossuth Klubban, a Magyartanárok Egyesülete „In memoriam Balassa Péter” címmel rendezett konferenciáján és szakmai napján.)
internetes közlés: http://esztetika.elte.hu/balassa/Felnott.htm

Szilágyi Ákos: Az ismétlés boldogsága. Az írás mint rituális ismétlés
(Elhangzott 2004. április 17-én a Kossuth Klubban, a Magyartanárok Egyesülete „In memoriam Balassa Péter” címmel rendezett konferenciáján és szakmai napján.)
internetes közlés: http://esztetika.elte.hu/balassa/Ismetless.htm

Tamás Ferenc: Balassa Péter idézése = Élet és Irodalom, 2004. júl. 2.
(Elhangzott 2004. április 17-én a Kossuth Klubban, a Magyartanárok Egyesülete „In memoriam Balassa Péter” címmel rendezett konferenciáján és szakmai napján)
internetes közlés: http://esztetika.elte.hu/balassa/Idezes.htm
 

2005
Pályi András: Balassa Péter és a (másik) színház = Jelenkor, 48. évfolyam, 2005. 6. sz. 595. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/794/balassa-peter-es-a-masik-szinhaz
2006
 
Bán Zsófia: Nincs műfaja, nincs kategóriája: Katona Zsuzsa Bán Zsófiával beszélget = Jelenkor, 49. évfolyam, 2006. 4. sz. 442. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/984/nincs-mufaja-nincs-kategoriaja
Jelenkor szerkesztői közlemény: "Radnóti Sándor, Csordás Gábor, Parti Nagy Lajos, Bán Zsófia és Varga Mátyás itt olvasható interjúi a Balassa Péterről Katona Zsuzsa által 2004-ben forgatott Emléktöredékek egy Tanítóról című dokumentumfilm számára készültek. E helyt az eredeti nyilatkozatok teljes szövegeinek szerkesztett változatait adjuk közre."
Csordás Gábor: Ez az egész akkor még egyben volt...: Katona Zsuzsa Csordás Gáborral beszélget = Jelenkor, 49. évfolyam, 2006. 4. sz. 434. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/982/ez-az-egesz-akkor-meg-egyben-volt
Jelenkor szerkesztői közlemény: "Radnóti Sándor, Csordás Gábor, Parti Nagy Lajos, Bán Zsófia és Varga Mátyás itt olvasható interjúi a Balassa Péterről Katona Zsuzsa által 2004-ben forgatott Emléktöredékek egy Tanítóról című dokumentumfilm számára készültek. E helyt az eredeti nyilatkozatok teljes szövegeinek szerkesztett változatait adjuk közre."

Parti Nagy Lajos: Súlyok, ahák, szeretet: Katona Zsuzsa Parti Nagy Lajossal beszélget = Jelenkor, 49. évfolyam, 2006. 4. sz. 438. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/983/sulyok-ahak-szeretet
Jelenkor szerkesztői közlemény: "Radnóti Sándor, Csordás Gábor, Parti Nagy Lajos, Bán Zsófia és Varga Mátyás itt olvasható interjúi a Balassa Péterről Katona Zsuzsa által 2004-ben forgatott Emléktöredékek egy Tanítóról című dokumentumfilm számára készültek. E helyt az eredeti nyilatkozatok teljes szövegeinek szerkesztett változatait adjuk közre."

Poszler György: Rés és függöny = Kritika, 2004. 6. sz. (jún.)
(Elhangzott 2004. április 17-én a Kossuth Klubban, a Magyartanárok Egyesülete „In memoriam Balassa Péter” címmel rendezett konferenciáján és szakmai napján)
Részlet az interneten: http://esztetika.elte.hu/balassa/Res.htm

Radnóti Sándor: Emlékeim Balassa Péterről: Katona Zsuzsa Radnóti Sándorral beszélget = Jelenkor, 49. évfolyam, 2006. 4. sz. 427. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/981/emlekeim-balassa-peterrol
Jelenkor szerkesztői közlemény: "Radnóti Sándor, Csordás Gábor, Parti Nagy Lajos, Bán Zsófia és Varga Mátyás itt olvasható interjúi a Balassa Péterről Katona Zsuzsa által 2004-ben forgatott Emléktöredékek egy Tanítóról című dokumentumfilm számára készültek. E helyt az eredeti nyilatkozatok teljes szövegeinek szerkesztett változatait adjuk közre."

Varga Mátyás: Pannonhalmi e-mail: Katona Zsuzsa Varga Mátyással beszélget = Jelenkor, 49. évfolyam, 2006. 4. sz. 445. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/985/pannonhalmi-e-mail
Jelenkor szerkesztői közlemény: "Radnóti Sándor, Csordás Gábor, Parti Nagy Lajos, Bán Zsófia és Varga Mátyás itt olvasható interjúi a Balassa Péterről Katona Zsuzsa által 2004-ben forgatott Emléktöredékek egy Tanítóról című dokumentumfilm számára készültek. E helyt az eredeti nyilatkozatok teljes szövegeinek szerkesztett változatait adjuk közre."

2007
Ágoston Zoltán: A monstrum is töredék = Élet és irodalom 2007. augusztus 17.
(Recenzió a Mindnyájan benne vagyunk. Nádas Péter művei. - Balassa Péter művei 5.) c. kötetről)

Dunajcsik Mátyás: Egy forradalom dokumentumai = Holmi 2007. március
(Recenzió a Segédigék. Esterházy Péter prózájáról (Balassa Péter művei 3.) c. kötetről)

László Emese: Az értelmezés lezárhatatlansága = Jelenkor, 50. évfolyam, 2007. 10. sz. 1087. o.
(Recenzió a Mindnyájan benne vagyunk. Nádas Péter művei. - Balassa Péter művei 5.) c. kötetről)
http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1331/az-ertelmezes-lezarhatatlansaga

Liptay Katalin: Kultúrkör. "Mindnyájan benne vagyunk." (Beszélgetés a Balassa-jelenségről) Résztvevők: Kőszegi Péter, Schein Gábor. - Szerkesztő: Bán Magda.
(Elhangzott: Magyar Rádió, Kossuth, 2007-07-04 14:05. élő)
(Emlékezés Balassa Péterre, aki 2007 júniusában lett volna 60 esztendős)
A műsor adatlapja a Nemzeti Audiovizuális Archívumban
2008
Bán Zoltán András: Meghalt a Főítész, elmúlt a rút világ! (részletek) = Litera irodalmi portál, 2008. november 23.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/ban-zoltan-andras-meghalt-a-foitesz-elmult-a-rut-vilag

Dunajcsik Mátyás: Őszből a télbe = Holmi online, 2008. márc.
http://www.holmi.org/2008/03/dunajcsik-matyas-%E2%80%A8oszbol-a-telbe-balassa-peter-%E2%80%A8mindnyajan-benne-vagyunk-%E2%80%93-%E2%80%A8nadas-peter-muvei
(Recenzió a Magatartások találkozója. Babits, Kosztolányi, Móricz (Balassa Péter művei 4.) c. kötetről)

László Emese: Szövegvilágok továbbolvasása = In:  Élet és irodalom 2007. május 11.
(Recenzió a Magatartások találkozója. Babits, Kosztolányi, Móricz (Balassa Péter művei 4.) c. kötetről)

Olasz Sándor: Az újraolvasás értelme = Jelenkor,  51. évfolyam, 2008. 4. sz. 493. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1457/az-ujraolvasas-ertelme
(Recenzió a Magatartások találkozója. Babits, Kosztolányi, Móricz (Balassa Péter művei 4.) c. kötetről)

Radics Viktória: Ötödik elem: a hűség = Új Könyvpiac. 18. évfoly., 4. szám (2008. április). 12-13. o.
(Recenzió a Mindnyájan benne vagyunk. Balassa Péter művei 5.) c. kötetről)

Schein Gábor: Traditio - folytatás és árulás. Pozsony, Kalligram, 2008.
(Ajánlás: Balassa Péter emlékének)
(Benne: Balassa Péterről)

Végh Attila: A bolgár kalauz esete Balassa szerint = Magyar Hírlap 2008. április 17.
(Recenzió a Magatartások találkozója. Babits, Kosztolányi, Móricz (Balassa Péter művei 4.) c. kötetről)

2009
Jánossy Lajos: "Az út mindig elhatárol, szétválaszt": Beszélgetés Schein Gáborral Balassa Péterről = Litera irodalmi portál, 2009. június 4.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/az-ut-mindig-elhatarol-szetvalaszt

Jánossy Lajos: A szavak és a dolgok = Litera irodalmi portál, 2009. július 18.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/a-szavak-es-a-dolgok
(Recenzió az Átkelés I.: Mi tanulható az Újholdtól? (Balassa Péter művei 6.) c. kötetről)

Margócsy István: Megjegyzések Balassa Péter Krampuszok-tanulmányának közléséhez = Jelenkor, 52. évfolyam, 2009. 10. sz. 1127. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1818/megjegyzesek-balassa-peter-krampuszok-tanulmanyanak-kozlesehez

Sándor Iván: Az örvényt figyelő tekintet = Sándor Iván: A várható ismeretlen. Szeged, Tiszatáj Alapítvány, 2009.
(Balassa Péter életművéről)

Tarján Tamás: Mi tanulható Balassától? Balassa Péter: Átkelés I. = Revizor, 2009.07.19.
(Recenzió az Átkelés I.: Mi tanulható az Újholdtól? (Balassa Péter művei 6.) c. kötetről)
internetes közlés: http://www.revizoronline.com/article.php?id=1610
 

Vári György: Megjegyzések Balassa Péter az Ikszekről szóló kritikájához = Jelenkor, 52. évfolyam, 2009. 9. sz. 953. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1784/megjegyzesek-balassa-peter-az-ikszekrol-szolo-kritikajahoz

Vári György: A Jelenkor postájából: Válasz Margócsy Istvánnak = Jelenkor, 52. évfolyam, 2009. 11. sz. 1254. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1840/a-jelenkor-postajabol

Vasadi Péter: Balassa "elmélete" - merő "tapasztalás": Egy nagy esztétáról = Jelenkor, 52. évfolyam, 2009. 9. sz. 963. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1786/balassa-elmelete-mero-tapasztalas
(esszé Balassa Péterről)

2010
 
Kulcsár-Szabó Zoltán: Balassa Péter: Mi tanulható az Újholdtól? = BUKSZ 2010
(Recenzió az Átkelés I.: Mi tanulható az Újholdtól? (Balassa Péter művei 6.) c. kötetről)

Vári György: A „tárgyszerűség igaz álcája” és „az el nem fogadott történelmi lecke”: A nyolcvanéves Sándor Ivánnak = Jelenkor, 53. évfolyam, 2010. 3. sz. 324. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1926/a-targyszeruseg-igaz-alcaja-es-az-el-nem-fogadott-tortenelmi-lecke
(Balassa Péterről)

2011
Jánossy Lajos: Márciusi díjak: Interjú G. István Lászlóval és Vári Györggyel = Litera irodalmi portál, 2011. március 15.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/marciusi-dijak-interju-g-istvan-laszloval-es-vari-gyorggyel
(Vári György Balassa Péterről a Balassa-díj elnyerése alkalmából)
2013
Csutak Gabi: A mester hallgatása = Litera irodalmi portál, 2013. július 3.
internetes közlés:  http://www.litera.hu/hirek/a-mester-hallgatasa
(összefoglaló a Balassa Péter halálának 10. évfordulóján tartott Nyitott Műhely-beli rendezvényről)
Czeglédi András - Tóth-Barbalics István: Csillapíthatatlan jelentés: Interjú Beck Andrással = Jelenkor, 56. évfolyam, 2013. 7-8. sz. 772-780. o.
internetes közlés: esztetika.elte.hu/balassa/beck_andras_jelenkor_2013.doc
(Balassa Péter halálának 10. évfordulóján)

Czeglédi András - Tóth-Barbalics István: Belépni a végtelen dialógusba: Interjú Szilágyi Ákossal = Jelenkor, 56. évfolyam, 2013. 9. sz. 908. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2763/belepni-a-vegtelen-dialogusba
(Balassa Péter halálának 10. évfordulóján)