ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet

Esztétika szak
 
Letölthető segédanyagok


Az I. esztétika szigorlat olvasmánylistája. Word dokumentum

A II. esztétika szigorlat olvasmánylistája. Word dokumentum

Esztétikatörténeti és zeneesztétikai szövegtár (magyar- és idegennyelvű), összeállította: Pintér Tibor

Joseph Addison: A képzelőerő gyönyörei. Jelenkor, 2007/11, 1184-1209. old. pdf-file

Arisztotelész: A lélek. I. könyv, 3-4. fejezet; II. könyv, 1-8. és 9-12. fejezet. pdf-file

Walter Benjamin: Párizs, a XIX. század fővárosa. pdf-file

----: Motívumok Baudelaire költészetében. pdf-file

Bolonyai
Gábor: Istenek beszélgetései. Görög nyelvkönyv. pdf-file

Dominique Bouhours: A tudom is én micsoda. (ford. Harkányi András) Laokoón, 2001/1. szám

A.C. Danto: A közhely színeváltozása. 7. fejezet (javított változat) pdf-file

----: Embodiment, Art History, Theodicy, and the Abuse of Beauty: A Response to My Critics. pdf-file

René Descartes: A filozófia alapelvei. II. rész: 1-37, IV. rész: 188-207. pdf-file

Manfred Frank: The Text and Its Style: Schleiermacher Hermeneutic Theory of Language. pdf-file

----: Style in Philosophy: Part I. pdf-file

----: Fragments of a History of the Theory of Self-Consciousness from Kant to Kierkegaard. pdf-file

Julia A. Lamm: Schleiermacher as Plato Scholar. pdf-file

Joseph Margolis: Schleiermacher Among the Theorists of Language and Interpretation. pdf-file

Maurice Merleau-Ponty: Phenomenology of Perception. Preface. pdf-file

Novalis: Fragmentumok Word dokumentum

Papp Zoltán: Elidőzni a szépnél: Kant esztétikájáról. (disszertáció)


Folyamatos fejlesztés alatt...