hírek

Megjelent az „Esztétika – történelem – hermeneutika” c. tanulmánykötet

A kötet a L’Harmattan Kiadónál látott napvilágot Popovics Zoltán és Szécsényi Endre szerkesztésében.

A tanulmánygyűjtemény a nagyszerű tudós és kiváló tanár Kisbali László (1954–2009) – tanszékünk alumnusa – halálának 10. évfordulójára való megemlékezésként született.

A tizenöt tanulmányíró közül többen is tanszékünk munkatársai, ill. hallgatói: Csuka Botond (doktori hallgató), Papp Zoltán, Radnóti Sándor, Reményi Édua (doktori hallgató), Somlyó Bálint és Szécsényi Endre.

A tanszékünkön szereztek fokozatot a további szerzők közül: Cseke Ákos (Ph.D.), Gálosi Adrienne (Ph.D.), Gárdos Bálint (M.A.) és Popovics Zoltán (Ph.D.).