hírek

Horváth Gizella előadása: Kant és Duchamp mint forrás

MEGHÍVÓ

Az ELTE BTK Filozófiai Intézet Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszéke
minden érdeklődőt szeretettel vár 2017 április 4-én 14.00 órai kezdettel a következő Erasmus-előadásra:

HORVÁTH GIZELLA
Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
KANT ÉS DUCHAMP MINT FORRÁS
Összefoglaló: Immanuel Kant és Marcel Duchamp munkássága egyaránt értelmezhetjük a művészet világát átrendező új kezdetként, új távlatok forrásaként. Az ítélőerő kritikájára úgy tekintek, mint a művészet modern paradigmájának forrására. E paradigma három alapja – a zseniális alkotó, a műalkotás és a múzeum, mint a művészet temploma – levezethető a fogalom nélküli szépből. Mivel a szépnek nincs definíciója és nincsenek szabályai, az alkotó szükségszerűen eredeti kell, hogy legyen. Ezáltal a zseniális művész adja a szépművészetnek a szabályt, és alkotására rávetül a zsenialitás fénye. Ezt az alkotást imádják a művészetek templomában, a múzeumban.
A művészet modern paradigmáját mozgató zseniális alkotó ettől fogva a kísérletezésre van ítélve, és előbb-utóbb ennek a kísérletezésnek a tárgya maga a művészet paradigmája lesz. A huszadik századi művészek destabilizálják a művészet paradigmájának mindhárom pillérét, és ebben úttörő (kútfő) szerepet játszik Marcel Duchamp. Munkásságában megtaláljuk a műtárgy hagyományos fogalmának megszüntetésére, a művészeti világ intézményrendszerének szabotálására és a művész-szerep átértelmezésére irányuló kísérleteket. Duchamp úgy folytatja Kant művészetfelfogását, hogy a legtöbb ponton szakít vele.

Helyszín: ELTE BTK Filozófiai Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i, I. 121.