Research Centre for Aesthetics, Nature and Environment

Department of Aesthetics - ELTE Eötvös Loránd University

Publications


2022

Sándor Radnóti: A táj keletkezéstörténetei [Evolutionary Histories of the Landscape]. Budapest: Atlantisz Könyvkiadó, 2022. pp. 376.

Zoltán Somhegyi: "Poetry, Painting, Park. Goethe and Claude Lorrain (on Franz R. Kempf's book)." British Journal of Aesthetics, 62. (2022), 1. 149-151. on-line

Endre Szécsényi: "A Review of Sándor Radnóti's A táj keletkezéstörténetei [Evolutionary Histories of the Landscape]." BUKSZ - Budapest Review of Books, 34. (2022), 2. 166-169.

Endre Szécsényi: "'Felhô-fenségben ím a Hold föltámadt': a csillagos ég esztétikájáról ['Till the Moon Rising in Clouded Majesty': upon the Aesthetics of the Night Sky]". Jelenkor, 65. (2022), 2. 234-248. on-line


2021

Zoltán Somhegyi: "Aesthetics and Environmental Dereliction. The Ambiguous Sublimity of Destroyed Environments". In Lisa Giombini and Adrián Kvokacka (eds.): Everydayness. Contemporary Aesthetic Approaches. Roma: Roma Tre Press; Presov: University of Presov, 2021, 43-52. on-line

Endre Szécsényi: "Remarks upon the Aesthetics of the Night Sky". ESPES - The Slovak Journal of Aesthetics, 10. (2021), 1. 51-63. on-line


2020

Zoltán Somhegyi: Reviewing the Past. The Presence of Ruins. London - New York: Rowman & Littlefield International, 2020.

Zoltán Somhegyi: "Aesthetic Prospects and Prospects of the Aesthetic: Variations on the Sublime in Natural and Altered Environments". In Zoltán Somhegyi and May Ryynänen (eds.): Aesthetics in Dialogue. Applying Philosophy of Art in a Global World. Berlin: Peter Lang, 2020, 289-298.

Endre Szécsényi (edited and co-authored): Aesthetics, Nature and Religion: Ronald W. Hepburn and his Legacy. Aberdeen: Aberdeen University Press, 2020. pp. ix + 342.


2019

Sándor Radnóti: "A táj újkori keletkezése [The Genesis of Landscape in Modern Age]". In Zoltán Popovics - Endre Szécsényi (eds.): Esztétika - történelem - hermeneutika. Tanulmányok Kisbali László emlékére [Aesthetics - History - Hermeneutics: Studies in Memory of László Kisbali]. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2019, 9-19.

Sándor Radnóti: "Simmel és a táj [Simmel and Landscape]". Replika, 112. (2019), 9-13.

Sándor Radnóti: "A vallásos tájtapasztalat. Ruskin és a természet [The Religious Experience of Landscape: Ruskin and Nature]". Múzeumcafé, 74. (2019), 245-277.

Endre Szécsényi: "Fenséges dilemmák: megjegyzések a modern esztétikai formálódásához [Sublime Dilemmas: Remarks on the Formation of the Modern Aesthetic]". In Zoltán Popovics - Endre Szécsényi (eds.): Esztétika - történelem - hermenutika: tanulmányok Kisbali László emlékére [Aesthetics - History - Hermeneutics: Studies in Memory of László Kisbali]. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2019, 20-45.

Endre Szécsényi: "'Pleasing Wonder and profound Awe': On the Sublime". Journal of Scottish Thought, 11. (2019), 20-47.


2018

Sándor Radnóti: "Being and Nothing. Caspar David Friedrich: The Monk by the Sea". Acta Historiae Artium, 59. (2018), 219-231.

Sándor Sajó: "Ego sum or ego cum?". In Anikó Ádám et al. (eds.): Entre nous. Etudes sur Jean-Luc Nancy. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2018, 31-37.

Endre Szécsényi (ed.): Ronald W. Hepburn and his Legacy. A Humanity Commons site.


2017

Sándor Radnóti: "Claude Lorrain: An Old Man on the Sea Shore". Acta Historiae Artium, 58. (2017), 115-125.

Sándor Radnóti: "The Garden and the Landscape". Journal of Scottish Thought, 9. (2017), 13-38.

Sándor Sajó: "Is Experience Diacritical?" In Markus Gabriel, Sebastian Ostrich (eds.): Welt und Unendlichkeit. Ein deutsch-ungarischer Dialog in memoriam Tengelyi László. Freiburg, München: Karl Alber Verlag, 2017, 131-141.

Zoltán Somhegyi: "Artificialisation in situ. Interactions and interconnections between Nature and art". Al Tashkeel, 28. (2017/1), 92-99.

Endre Szécsényi: "Landscape and Walking: On Early Aesthetic Experience". Journal of Scottish Thought, 9. (2017), 39-74.

Endre Szécsényi (ed.): "Garden, Landscape, Natural Environment" [Special Issue]. Journal of Scottish Thought, 9. (2017), pp. 183.


2016

Zoltán Somhegyi: "Mother Nature’s Exhibition: On the Origins of the Aesthetics of Contemporary Northern Landscapes". The Nordic Journal of Aesthetics, 52. (2016), 28-50.


2014

Sándor Radnóti: "'Abschrift der Natur' - a természet másolata ['Abschrift der Natur' - The Copy of Nature]". Magyar Filozófiai Szemle, 58. (2014), 35-51.

Sándor Sajó: Majdnem minden. A megtört totalitás dialektikája [Almost Everything. The Dialectic of Cracked Totality]. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2014.

Bálint Somlyó: "Méltóság és viszolygás [Dignity and Repugnance]"; "A megmentett éjszaka [The Night Redeemed]". In Idem: Kerülo úton [On Bypass]. Budapest: Kijárat Kiadó.


Before 2010

Béla Bacsó: "Az eleven szép": filozófiai és muvészetelméleti írások. ["Living Beauty": Studies in Philosophy and Art Theory]. Budapest: Kijárat Kiadó, 2006. pp. 260.

H-1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. Hungary   |    tel./fax: (+36 1) 411 6570   |   e-mail: szecsenyi.endre@btk.elte.hu