hírek

Tiltakozás

Az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézete Intézeti Tanácsának tagjai a leghatározottabban tiltakozunk Kovács Zoltán kormányszóvivő megalázó, embertelen közleménye ellen, amelyben az MTA rendes tagjával, a nemzetközi elismertségű tudóssal szemben kulturált országban megengedhetetlen hangot ütött meg.

Heller Ágnes, az ELTE BTK  professzor emeritusa Lukács Györgynek, az Esztétika Tanszék létrehozójának egykori tanítványa, akit egykor éppen a kommunista rendszerrel szembeni véleménynyilvánítása miatt üldöztek el az országból.

Heller Ágnes professzornak a miniszterelnökről alkotott véleménye a politikai szabadság, s ennyiben a társadalmi nyilvánosság része, míg Kovács szóvivő nyilvános megszólalása a személy integritásának durva megsértése. Heller Ágnes életkorának semmi köze politikai nézeteihez.

Heller Ágnes könyvei több tucat nyelven jelentek meg, ő maga számos egyetemen tanított, s büszkék vagyunk arra, hogy a kollégái lehetünk. Kovács Zoltán egy magát kereszténydemokratának valló kormány szóvivője, s a kereszténység fontos, szép hagyománya a bocsánatkérés.  Ez a lehetőség nyitva áll a szóvivő előtt is, elvárjuk, hogy gyakorolja.

Dr. Bacsó Béla egyetemi tanár
Dr. György Péter egyetemi tanár
Dr. Hammer Ferenc egyetemi docens
Dr. Kovács András Bálint egyetemi tanár
Dr. Radnóti Sándor professzor emeritus
Dr. Somlyó Bálint egyetemi docens