hírek

Esztétika – mi végre?

esztétika - mi végre

Konferencia időpontja: 2013. május 10.
Védnök: Dr. Bacsó Béla

Az ELTE-BTK Esztétika Tanszéke idén harmadik alkalommal rendezi meg hallgatói konferenciáját. A 2012 tavaszán rendezett konferenciánk záró plenáris előadásának (Somlyó Bálint: Öntörvényű, akár a természet?) kérdésfelvetését követve, idén művészet és történetiség fogalompárosa kerül középpontba.

Mit nyertünk vagy vesztettünk a művészet múltbelivé válásával? A művészet múltjellege fölülírható-e az esztétikai tapasztalatban összesűrűsödő műalkotás jelenével? A mű miként képes önmagán igazolni vagy éppen keresztülhúzni a tradíciót, amelyben áll? Védelemre szorul-e a mű a rátelepedő történeti konstrukciókkal szemben – vagy éppen rajtuk keresztül szólal meg? Egyáltalán az esztétika hivatott-e leginkább e kérdések kifejtésére? És ha igen, miképp képes a művészet történetiségének kérdését úgy átfogni, hogy önmaga ne váljon történeti diszciplínává

 

Bővebb információ, absztraktok: emvkonferencia.blog.hu