hírek

II. Esztétika – Mi végre? (Van-e még esztétikai autonómia?)

A 2011 tavaszán rendezett konferenciánk záró előadásának kérdésfelvetését (Radnóti
Sándor: Van-e még esztétikai autonómia?) követve, idei célkitűzésünk az esztétikai
autonómiára vonatkozó kérdések megvitatása. Van-e az esztétikai tapasztalatnak olyan
sajátossága, amely ellenáll a puszta társadalmi és gazdasági folyamatokban való
feloldódásnak? Feltételezhető-e a műalkotás kitüntetettsége, amely kiemeli a művet e
folyamatok termékeinek tömegéből? Ha igen, miképpen lehet e kitüntetettséget
tudományos igénnyel explikálni? Ha nem, egyáltalán a műalkotás marad-e az esztétika
par excellence tárgya vagy inkább a tág értelemben vett esztétikum?

Helyszín: MUK 4. D épület, Eötvös-terem
Időpont: 2011. május 11.

Program letöltése (pdf)

Konferenciafelhívás (2012. március 31.)