hírek

“Echo – a civilizált természet: esztétika az elméletben és a gyakorlatban” c. konferencia, február 2-3.

ECHO – A civilizált természet. Esztétika az elméletben és a gyakorlatban

helyszín: Trafóklub

időpont: 2024.02.02-03.

 

Az ELTE BTK Esztétika Tanszékén működő RCANE környezetesztétikai kutatócsoport szervezésében rendezzük meg a második ECHO konferenciát. Az esemény a 2021-es Vadon – város – virtuális valóság: környezetesztétikai közelítések című e-konferencia, valamint a 2023. őszén a Trafóban tartott ECHO – A természet esztétikai megközelítése című konferencia folytatásaként valósul meg. Célja, hogy a nemzetközi szinten meghatározó és progresszív esztétikai ágazat, a környezetesztétika itthon is egyre nagyobb teret kapjon. Az irányzat törekvései közül az idei ECHO konferencia a természet civilizált és civilizációs megközelítési módjai körüli kérdésekre fókuszál, úgy mint a természeti szép újragondolása a posztantropocentrikus természetesztétika és az etikus környezetszemlélet alapján. Az előadások a történelmi tájolvasatok és ember-környezet koncepciók érvényességét, valamint a természet szerepének új útjait kortárs szempontok alapján vizsgálják. Fókuszban lesz az emberi tekintet természetformáló ereje, a természethez való társadalmilag érett hozzáállás feltételei, valamint a dekolonizációs ökokritika lehetősége az ökológiailag káros gyakorlatokkal és hierarchizáló tendenciákkal szemben.

A természet és az ember alkotta környezet viszonyáról konstruált képzeteink, mítoszaink, elméleteink, de akár az a beszédmód is, amiben ezek testet öltenek, jelentős változásokon mentek keresztül az elmúlt évszázadokban. Hova vezetett minket az emberben élő vágy, hogy formálja, meghódítsa és uralja saját környezetét és a benne élőket? Hogyan lett a létezésünket fenyegető, démonikus erők által uralt természetből élvezeti cikk? Milyen megközelítésmódok, elméletek és gyakorlatok segíthetnek abban, hogy feltáruljon előttünk egy élhető(bb) környezet perspektívája? Mindez csak néhány lehetséges témafelvetés, amely segíthet nekünk abban, hogy rátekintsünk jelen helyzetünkre és számba vegyük a környezetesztétika és társdiszciplínái által kínált kortárs válaszokat.

A konferencia második napjának programját egy kerekasztal-beszélgetés zárja, amely a humanista világnézeten túli természetkép melankolikus aspektusait járja körül.

A konferencián való részvétel ingyenes.

 

A konferencia programja innen letölthető.

 

Az esemény a „Környezetesztétikai perspektívák” c. kutatási program (OTKA K-143294) és az ELTE BTK HÖK Tudományos Bizottságának támogatásával kerül megrendezésre.

Együttműködő partner: Trafó Galéria

A konferencia szervezői: Cserhalmi Luca és Lendeczki Kinga