Szécsényi Endre

Szecsenyi_Endreegyetemi tanár

szecsenyi.endre@btk.elte.hu

 

A Pécsi Tudományegyetemen végzett magyar és művészettudomány szakon 1990-ben. PhD fokozatát az ELTE-n szerezte meg filozófiából 2001-ben; ugyanitt habilitált 2010-ben.

A pécsi egyetemen óraadó volt (1990-1994), valamint a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán tanított irodalmat (1991-1994). 1995 és 2002 között adjunktus a Pécsi Tudományegyetem Esztétika Tanszékén, ill. 2003 és 2005 között a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Elméleti Intézetében is. 1999 tavaszától rendszeres meghívott előadóként, 2003 tavaszától adjunktusként, 2006-tól egyetemi docensként tanít az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetében. 2015-ben, távollétében, egyetemi tanárrá nevezték ki. 2016-tól Honorary Research Fellow az Aberdeeni Egyetemen.

Az elmúlt években több alkalommal nyert el külföldi kutatói ösztöndíjat, ebből kétszer Mellon Fellowshipet és egy Marie Skłodowska-Curie Intra-European Fellowshipet is (pl. IASHNIASIWM, RIISS). 1997-től 2014-ig egyik szerkesztője volt a BUKSZ – Budapesti Könyvszemlének, 2008-tól szerkesztője a Laokoón Könyvek c. sorozatnak (L’Harmattan Kiadó).

Kutatási területe: felvilágosodás-kori esztétika- és eszmetörténet

Academia.edu profil: http://aberdeen.academia.edu/EndreSzécsényi (CV, pdf-ek stb.)

Közleményei: MTMT

 

Válogatott publikációk:

Francis Hutcheson and the Origins of the Aesthetic, ed. Endre Szécsényi. Journal of Scottish Thought, 7. (2016), 212 pp.

Bartha-Kovács Katalin – Szécsényi Endre, szerk. 2010. A tudom-is-én-micsoda fogalma. Források és tanulmányok [The Je-ne-sais-quoi: Sources and Studies]. Budapest: L’Harmattan, 193 pp. (társszerkesztés, tanulmány)

Szécsényi Endre. 2009. Szépség és szabadság. Eszmetörténeti tanulmányok [Beauty and Freedom: Studies in Intellectual History]. Budapest: L’Harmattan, 216 pp.

Kisbali László. 2009. Sapere aude! Esztétikai és művelődéstörténeti írások [Sapere aude! Papers in Aesthetics and Cultural History], szerk. Szécsényi Endre. Budapest: L’Harmattan, 272 pp.

Lord Shaftesbury. 2008. Sensus communis: esszé a szellem és a jó kedély szabadságáról [Sensus Communis: An Essay on the Freedom of Wit and Humour]. Budapest: Atlantisz, 211 pp. (szerkesztés, kontrollfordítás, tanulmány)

Ferenc Hörcher – Endre Szécsényi, eds. 2004. Aspects of the Enlightenment: Aesthetics, Politics, and Religion. Budapest: Akadémiai, 345 pp. (társszerkesztés, tanulmány)

Szécsényi Endre. 2002. Társiasság és tekintély: esztétikai politika a 18. századi Angliában [Sociability and Authority: Aesthetic Politics in 18th-century Britain]. Budapest: Osiris, 211 pp.

 

Neked mi jár a fejedben?