Szécsényi Endre

Szecsenyi_Endreegyetemi tanár

szecsenyi.endre@btk.elte.hu

 

A Pécsi Tudományegyetemen végzett magyar és művészettudomány szakon 1990-ben. PhD fokozatát az ELTE-n szerezte meg filozófiából 2001-ben; ugyanitt habilitált 2010-ben.

A pécsi egyetemen óraadó volt (1990-1994), valamint a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán tanított irodalmat (1991-1994). 1995 és 2002 között adjunktus a Pécsi Tudományegyetem Esztétika Tanszékén, ill. 2003 és 2005 között a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Elméleti Intézetében is. 1999 tavaszától rendszeres meghívott előadóként, 2003 tavaszától adjunktusként, 2006-tól egyetemi docensként tanít az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetében. 2015-ben, távollétében, egyetemi tanárrá nevezték ki. 2016-tól Honorary Research Fellow az Aberdeeni Egyetemen.

Az elmúlt években több alkalommal nyert el külföldi kutatói ösztöndíjat, ebből kétszer Mellon Fellowshipet és egy Marie Skłodowska-Curie Intra-European Fellowshipet is (pl. IASHNIASIWM, RIISS). 1997-től 2014-ig egyik szerkesztője volt a BUKSZ – Budapesti Könyvszemlének, 2008-tól szerkesztője a Laokoón Könyvek c. sorozatnak (L’Harmattan Kiadó).

Kutatási területe: felvilágosodás-kori esztétika- és eszmetörténet

Academia.edu profil: http://aberdeen.academia.edu/EndreSzécsényi (CV, pdf-ek stb.)

Közleményei: MTMT

 

Válogatott publikációk:

Garden, Landscape, Natural Environment, ed. Endre Szécsényi. Journal of Scottish Thought, 9. (2017), 183 pp.

Francis Hutcheson and the Origins of the Aesthetic, ed. Endre Szécsényi. Journal of Scottish Thought, 7. (2016), 212 pp.

Bartha-Kovács Katalin – Szécsényi Endre, szerk. 2010. A tudom-is-én-micsoda fogalma. Források és tanulmányok [The Je-ne-sais-quoi: Sources and Studies]. Budapest: L’Harmattan, 193 pp. (társszerkesztés, tanulmány)

Szécsényi Endre. 2009. Szépség és szabadság. Eszmetörténeti tanulmányok [Beauty and Freedom: Studies in Intellectual History]. Budapest: L’Harmattan, 216 pp.

Kisbali László. 2009. Sapere aude! Esztétikai és művelődéstörténeti írások [Sapere aude! Papers in Aesthetics and Cultural History], szerk. Szécsényi Endre. Budapest: L’Harmattan, 272 pp.

Lord Shaftesbury. 2008. Sensus communis: esszé a szellem és a jó kedély szabadságáról [Sensus Communis: An Essay on the Freedom of Wit and Humour]. Budapest: Atlantisz, 211 pp. (szerkesztés, kontrollfordítás, tanulmány)

Ferenc Hörcher – Endre Szécsényi, eds. 2004. Aspects of the Enlightenment: Aesthetics, Politics, and Religion. Budapest: Akadémiai, 345 pp. (társszerkesztés, tanulmány)

Szécsényi Endre. 2002. Társiasság és tekintély: esztétikai politika a 18. századi Angliában [Sociability and Authority: Aesthetic Politics in 18th-century Britain]. Budapest: Osiris, 211 pp.

 

Neked mi jár a fejedben?