Tájékoztató

Az esztétika szak története

Az ELTE BTK Esztétika Tanszékét 1973-ban alapították újra Zoltai Dénes vezetésével. A tanszék irányítását Almási Miklós vette át 1978-ban, 1997-ben Bacsó Béla, 2016-ban Somlyó Bálint, majd 2020-ban Darida Veronika.

2000-ben az Esztétika Tanszék átalakult Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetté. Az Intézetben az esztétikán kívül az 1992-ben alapított kommunikáció (média), valamint a 2003-ban létrehozott film szak képzése folyik még. 2010-ben ismét önállóvá vált az Esztétika Tanszék az Intézeten belül, s a másik két szak is önálló tanszéket kapott.

Az eredetileg hároméves (ún. “B-szakos”) esztétika képzés ötéves főszakossá bővült 1998-ban. 2006-tól hármas tagolásúvá alakult át a rendszer: a hároméves, esztétika szakirányú, szabad bölcsész (BA) képzést követi a kétéves esztétika szakos mesterképzés (MA), majd további három év doktori (PhD) képzés a Filozófiatudományi Doktori Iskola esztétika alprogramjában.

Az újraalapítás óta eltelt évtizedekben a következő teljes állású professzorok oktattak, ill. oktatnak az esztétika szakon: Almási Miklós, akadémikus (1932-); Bacsó Béla (1952-); Balassa Péter (1947-2003); Heller Ágnes, akadémikus (1929-2019); Maróthy János (1925-2001); Poszler György, akadémikus (1931-2015); Radnóti Sándor, akadémikus (1946-); Szécsényi Endre (1965-); Zoltai Dénes (1928-2008).