Esztétika diszciplináris minor

A minorokat elsődlegesen az ELTE BTK hallgatói részére hirdetjük meg, az előírt bemeneti követelmények figyelembevételével. A fennmaradó oktatói kapacitás függvényében, intézményi döntés alapján nyílik lehetőség az ELTE társkarainak hallgatói számára. Más intézmények vendéghallgatói számára a minorok felvétele a szakgazda hozzájárulásával lehetséges.

Jelek, rövidítések:

G = gyakorlati jegy

K = kollokvium

Sz = szigorlat

V = vizsga

k = kötelező tanegység

kv = kötelezően választható tanegység

v = választható tanegység

Az előfeltételek jeleinek magyarázata:

Kódszám zárójel nélkül: erős előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus felvételét megelőző félévben kell eredményesen elvégezni.

Kódszám zárójelben: gyenge előfeltétel, tehát legkésőbb a kurzus felvételével azonos félévben kell eredményesen elvégezni.

Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvételét javasoljuk.

A minor felelőse:dr. Bacsó Béla egyetemi tanár (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet)

A minorba való belépés feltétele: egyetemi felvétel, az első két szemeszter szakirányú óráinak átlaga alapján.

A minorra felvehető hallgatók létszáma: 50 fő

Nem BA képzésben részt vevő és a Szabad bölcsészet alapszak esztétika szakirányos hallgatói NEM vehetik fel.

Kód

Tanegység

félév

értékelés

köt.vál.

óraszám

kredit

előfeltétel

Bevezetés az esztétikába: 7 kredit

ESZ-101.X

(Esztétika alapozó)*

1/2

K

kv

30

4

ESZ-201.X

Bevezetés a műértelmezésbe

2

G

kv

30

3

Művészetelmélet-történet: 16 kredit

ESZ-211

Művészetelmélet-történet 1.

2

K

k

30

4

ESZ-221

Művészetelmélet-történet 2.

3

K

k

30

4

ESZ-231

Művészetelmélet-történet 3.

4

K

k

30

4

ESZ-241

Kortárs művészetelméletek

5

K

k

30

4

Műelemzés: 5 kredit

ESZ-251.X

(Kanonikus művek elemzése)** (1 db 3 kredites előadás választandó)

2, 4

K

kv

60

3

ESZ-261.X

(Műelemzés)** (1 db 2 kredites szeminárium választandó)

2–4

G

k

30

2

Ágazati esztétikák: 3 kredit

ESZ-271.X

Ágazati esztétika

4–6

K

kv

30

3

Az esztétika határtudományai: 9 kredit (3 db)

ESZ-281.X

Az esztétika határtudományai*

4–6

K

kv

30

3

Szabadon választható, „200”-as vagy annál magasabb kódszámú tanegységek

az esztétika szakirányon belül: 10 kredit.

összesen:

vált.

50

* Ha a hallgató az „Esztétika alapozó” tanegységet a szabad bölcsész alapszak kötelezettségeinek részeként teljesítette, további 4 kreditet szabadon fölvehet a minoron.

**A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstől függően változik. Az egyes tanegységeket a minorfelelős tartja nyilván, az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve.

Neked mi jár a fejedben?