hírek

Takács Dániel PhD kutatóhelyi vita: meghívó

2023. január 18-án (szerda), 9:00-kor lesz Takács Dániel PhD-értekezésének (“Shaftesbury filozófiai írásművészete”) kutatóhelyi vitája. A következő linken lehet csatlakozni:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5266659b449f408ead875a8451f45f7e%40thread.tacv2/1669981906647?context=%7b%22Tid%22%3a%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%22%2c%22Oid%22%3a%2257f3b23d-e558-4d8a-9cea-74b85daa0796%22%7d