Pintér Tibor

habilitált adjunktus

pinter.tibor@btk.elte.hu

 

PÁLYA
 • Adjunktus 2006-tól
 • Tanársegéd 1999-2006 ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Esztétika Tanszék
 • Vendégtanár PTE BTK, Esztétika Tanszék 1994-1999
 • Habilitáció 2015
 • PhD Filozófia (Esztétika) 2002
 • MA Magyar – Művészettudomány 1993
ÖSZTÖNDÍJAK
 • Mellon Fellowship 2008 –  The University of Edinburgh, Institute for Advanced Studies in the Humanitie
 • Huygens Fellowship 2002-2003 – Universiteit Utrecht, vendégkutat
 • Eötvös Ösztöndíj 2001 – University of London, Royal Holloway College
 • Open Society Foundation Research Support Scheme 1999 – University of London, Royal Holloway College
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGI TAGSÁGOK
 • MTA köztestületi tag
 • Laokoón Egyesület (elnök)
 • Magyar Fenomenológiai Társaság
FOLYÓIRAT SZERKESZTÉS
 • Laokoón művészetfilozófiai e-folyóirat (szerkesztő, 2007-)
KONFERENCIA-ELŐADÁSOK
 • A „je-ne-sais-quoi” fogalma
  SZTE BTK, Francia Tanszék
  2009 szeptember – „Szonáta, mit akarsz tőlem?” A zene és a je-ne-sais-quoi
 • A zenén innen és túl II.
  ELTE BTK, Filozófia Tanszék
  2009 május – „A zenei retorika hasznáról és káráról”
 • Dialogues on Enlightenment
  University of Edinburgh, Institute for Advenced Studies in the Humanities, Edinburgh,
  2008 november – Limitation of Imitation – Controversies on Artistic Imitation in the 18th Century Poetics and Music
 • A zenén innen és túl I.
  ELTE BTK, Filozófia Tanszék
  2008 május – „Mit hallott Esdras Edzardi? Matthias Weckmann egy elveszett kantátájának nyomában”
 • A zene és irodalom kapcsolata
  ELTE BTK, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
  2005 június – „J’ai perdu mon Eurydice – J’ai trouvé mon Eurydice – A paródia esztétikai problémái a 18. századi vokális zenében”
 • A koramodern esztétika
  PTE BTK, Esztétika Tanszék
  2003 november – „Monteverdi Platón-olvasata: a tilalmak áthágása”
 • Muziek en filosofie in het 17. eeuw – Workshop
  Universiteit Utrecht, Faculteit der Letteren, Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur
  2002 november – „Descartes on the Affects”
 • Keresztutak Kierkegaard gondolkodásában
  ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet
  1999 október – „Music – Language – Philosophy: Kierkegaard’s Relation to Mozart’s Don Giovanni and Its Historical Backgrounds”
 • Music and Lifeworld: Otherness and Transgression in the Culture of the 20th Century
  Universidade Nova de Lisboa
  1996 december – „Illness – Transgression – Dodecaphony. A Fabulous Way to the Structure of Dodecaphonic Compositional Order in the Brentano Songs’ of Adrian Leverkühn in Thomas Mann’s Doktor Faustus”
PUBLIKÁCIÓK

Kötetben megjelent tanulmányok

 • A multikulturalitás internetes dalárdái – a MIDI-ről. A folyóiratok kultúrája az elektronikus kor szemszögéből. Szerk.: Gács Anna, L’Harmattan, 2007.
 • A hercegnő kérdése Dombormű. Esszék, tanulmányok Poszler György 70. születésnapjára. Budapest, Liget, 2001.

Könyvfordítás

 • Michael Nyman: Experimentális zene – Cage és utókora. Budapest, Magyar Műhely, 2005.

Szakmai lektorálás

 • Hans Heinrich Eggebrecht: A Nyugat zenéje. Budapest, Typotex, 2009.

Folyóiratokban, e-folyóiratokban megjelent tanulmányok

 • Mit hallott Esdras Edzardi? [Matthias Weckmann egy elveszett kantátájának nyomában] Magyar Zene, 2008. november, 411-423.o.
 • Lodewijk Meyer és a Nil Volentibus Arduum: egy vázlatos affektuselmélet Laokoón, (2008) 5.
 • Forte és Piano Budapesti Könyvszemle (BUKSZ), 2006, Nyár
 • Kierkegaard és Mozart Don Giovannija: egy mítosz mítosza Magyar Filozófiai Szemle, 2003/1-2. 147-153.
 • A hangnemek hatásesztétikájának kritikai vitája a 18. századi német zeneesztétikában Laokoón, (2002-2003), 2.
 • Descartes etikája és affektuselmélete Laokoón, (2001-2002), 1.
 • Nikolaus Harnoncourt – Historizmuson innen és túl Holmi, 2000/8. 958-967.
 • Harnoncourt legvadabb gyermekei” Holmi 1999/4. 543-548.
 • Sonetto és Concerto. A négy évszak és öt olvasata Muzsika 1998/2. 23-30
 • Betegség, transzgresszió, dodekafónia Muzsika 1997/6. 15-19.o.
 • Az udvariatlan úriember; Henry Peacham: A tökéletes úriember. A zenéről. (1622). Esszé és fordítás. Muzsika 1997/4. 11-17.
 • Thomas Mann: Halál Velencében. A fordított Pygmalion Szépliteratúrai Ajándék, 1994/1. 44-46.

Egyéb

 • kb. 60 recenzió, bírálat, kritikai írás zenei kötetekről, hangversenyekről és hangfelvételekről különböző hetilapokban és folyóiratokban.
HANGFELVÉTELEK
 • 17-18. századi orgonaművek
  http://emc.elte.hu/~pinter/zene.html
 • Johann Sebastian Bach: e-moll prelúdium BWV 533a; d-moll prelúdium BWV 539a; C-dúr prelúdium BWV 553a ; d-moll prelúdium BWV 554a; c-moll prelúdiumBWV 549a; Sonatina – Actus tragicus BWV 106 (Alexandre Guilmant átirata); Wer nur den lieben Gott laesst walten – korálelőjáték; Jesus, meine Zuversicht – korálelőjáték
 • Dietrich Buxtehude: g-moll prelúdium BuxWV 149a; F-dúr toccata BuxWV 157a
 • Louis-Nicolas Clérambault: Suite du 2eme Ton – Plein jeu, Trio, Basse de cromorne, Flutes, Caprice pour les grands plein jeux
 • François Couperin: Messe pour les Couvents – Plein Jeu, Fugue sur la Trompette, Récit de Cromorne
 • Louis Couperin: Passacaille en sol mineur
 • Johann Ernst Eberlin: d-moll prelúdium
 • Francesco Gasparini: Sonata per Elevazione; e-moll szonáta
 • Georg Friedrich Handel: Pieces for a musical clock – The Flight of Angels; Sonata; Minuet ; Gigue I; Air; Gigue II.
 • Narciso da Milano: Largo; Sonata (Fuga) per l’Offertorio
 • Georg Muffat: Toccata prima in d (Apparatus Musico-Organisticus)
 • Gottlieb Muffat: Toccata in C; Toccata in g; Toccata in e; Fuga in d
 • Guillaume-Gabriel Nivers: Suite du 1er Ton – Prélude, Fugue, Récit de Cornet, Duo, Basse de Trompette, Écho, Fugue grave, Récit de Cromorne, Dialogue de Récit de Cromorne et de Cornet, Dialogue a deux Choeurs
 • Johann Pachelbel: d-moll prelúdium és fúga; d-moll ciacona; d-moll fúga; e-moll kromatikus fúga; Aria quinta, Aria sexta (Hexachordum Apollinis)
 • Henry Purcell: Trumpet Tune and Air
 • John Stanley: Voluntary op. 5 No.1; Voluntary op. 5 No. 8; Voluntary Op. 6. No. 5
 • Jan Pieterszoon Sweelinck: Echo Fantasia in a
 • Johann Gottfried Walther – Giulio Taglietti: B-dúr concerto; Ach Gott erhör mein Seufzen und Wehklage – korálelőjáték; Alle Menschen müssen sterben – korálelőjáték; Allein Gott in der Höh sei Ehr – korálelőjáték; Das alte Jahr vergangen ist – korálelőjáték;
 • Domenico Zipoli: Quattro versi in d; Quattro versi in C
 • [Anonymus]: 56 versetto, fuga, praeludium, toccata a bécsi Minoritenkonvent Archívumából (1650 k.)

Neked mi jár a fejedben?