Nagy Edina

Nagy Edina

adjunktus

nagy.edina@btk.elte.hu

 

Magyar-művészettudomány szakon végzett a PTE-n, majd a berlini Universität der Künste kortárs művészetelméleti specializációját látogatta. Doktori tanulmányait az ELTE Esztétika Programjában folytatta, PhD fokozatát 2016-ban szerezte meg. Disszertációjának témája a kortárs biennálék szerepének kritikai megközelítése a Berlini Biennále 1998-2012 közötti edícióinak vizsgálatán keresztül. 2008-tól 2009-ig az Esztétika Tanszéken folyó, A tértapasztalat esztétikai, történeti és kultúratudományi koncepciói a 20. században című OTKA-projekt munkatársa. 2008-2011 között a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatója, 2012 óta a Magyar Képzőművészeti Egyetem képzőművészet-elmélet tanszékének munkatársa, független műkritikus, kurátor. 2016-tól adjunktus az Esztétika Tanszéken.

Kutatási területei:

a szocialista realizmus és a kortárs művészet formanyelvének összefüggései, a kritikus és szociálisan elkötelezett művészeti gyakorlatok, intézménykritika a 20-21. században.

Javasolt szakdolgozati témakörök:

20-21. századi művészet
Intézménykritikai törekvések a huszadik századik második felében és ma
Múzeumelmélet- múzeumtörténet
Szociálisan elkötelezett művészeti praxisok
Kortárs művészeti gyakorlatok elméleti háttere

Publikációk:

Kritikák (válogatás):
Praesens 2005/3 5-14.o.:”Művész akartam lenni…de milyen áron II.?” (A közönség és a kritika)/angol-német
Artmagazin 2006, IV. szám: A festő és a vászon: Birkás Ákos Művek a Lumúban
Balkon 2006 december: Amikor a gránátalmák fejébe száll a vér (Rebecca Horn)
Balkon 2007 szeptember: Magyarok Bohémiában vagy a lassúság újrafelfedezése (Prágai Biennále, 2007)
Balkon 2007 szeptember: Magyarok Bohémiában vagy a lassúság újrafelfedezése (Prágai Biennále, 2007)
Artmagazin 2008 november: Magukért beszélő tények – az Oetker-gyűjtemény Lipcsében
Balkon 2009 február: Volt egyszer egy Amerika…Edward Hopper und die zeitgenössische Kunst. 22.-26
Balkon 2010 június: Mérlegen a valóság? – 6. Berlin Biennale. 8-12.o.
Balkon 2010 július-augusztus: Fű, tükör, árnyék – mesterség és természet: Olafur Eliasson, Innen Stadt Außen. 39-42.o.
Balkon 2013 november-december „Letűnt gesztusok nyomában – When Attitudes Become Form: Bern 1969 / Venice 2013”, 15.-18. o.
Balkon 2015 július: Wael Shawky horror-trilógiája: a keresztes háborúk története – kicsit másképp. 36.-38. o.
Balkon 2016 június-július: A sehová sem tartozás diszkrét bája. The Present in Drag. 9th Berlin Biennale Contemporary Art. 17.-21. o.

Konferenciák (válogatás):
„Are you talking to me?” Kritika és kánon a hálózaton, IKON-konferencia, Műcsarnok, 2009 február 26. (Hock Beával)
„A Velencei Biennále és a Biennálék működése.” Biennále-konferencia a magyar pavilon 100. Évfordulója alkalmából, Műcsarnok, 2009 április 16.
„Die Wände und die Stadt”, GWZO, GfZK, Leipzig, 2009 december
„Kortárs művészet és vizuális kultúra”, Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2012 május
„Az elkötelezett művészi beavatkozás lehetőségei”
„A művészettörténet útjai” –tudományos konferencia, Magyar Nemzeti Múzeum, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, 2012 november 9-10-11.
„Merjünk-e bátrak lenni? Művészet és aktivizmus”, Mérei Szakkollégium, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2012 december 6.
„Reflexionen der Ungarischen Gegenwartskunst auf die sozialistische Kulturerbe“ / Konferenz der Projektgruppe Kulturelle Ikonen Ostmitteleuropas, GWZO, Leipzig, 2016 február 2.
„Hogyan tovább, képtudomány? (Képelmélet és vizuális kultúra)“ – előadás, Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója, Budapest
2016 május 25.

Könyvfordítások:
Norbert Bolz: Konzumista kiáltvány, Műcsarnok-könyvek, 2010
Boris Groys: Kommunista utóirat, Műcsarnok-könyvek, 2011
A művészet képes enciklopédiája, Alexandra Kiadó, 2012
Monika Wagner: A művészet anyagai – a modernség másik története, BKF, Budapest, 2014
Oskar Bätschmann: Kiállító művészek – kultusz és karrier a modern művészeti rendszerben, L’Harmattan, Budapest, 2016 (Görföl Balázzsal)

Kontrollfordítás, lektorálás:
Bacsó Béla (szerk.): Tér, fenomén, mű. Kijárat kiadó, Budapest, 2011.
Hans Belting: Kép-antropológia, képtudományi vázlatok. Kijárat kiadó, Budapest, 2004, ford. Kelemen Pál
Rolf H. Johannsen: 50 híres festmény. Alexandra kiadó, Pécs, 2004, ford. Váróczi Zsuzsa

Sorozatszerkesztés:
A L’Harmattan kiadónál szerkesztett ’Láthatatlan múzeum’ című művészettörténeti- művészetelméleti könyvsorozat szerkesztése (Házas Nikolettával és Seregi Tamással)
„A kép a médiaművészet korában“ – médiaelméleti, művészetelméleti válogatáskötet
Horst Bredekamp, Hans Belting, Gottfried Boehm és mások tanulmányai

Szerkesztés, szövegválogatás, előszó:
Oskar Bätschmann: „Kiállító művészek – kultusz és karrier a modern művészeti rendszerben“, (2016)