Bartha Judit

adjunktus

bartha.judit@btk.elte.hu

 

Magyar-filozófia szakon végzett a PTE-n 2000-ben, drámapedagógia szakon a KRE-n 2018-ban. PhD-fokozatát az ELTE Esztétika Doktori Iskolájában szerezte 2006-ban. Disszertációjában Søren Kierkegaard esztétikáját vizsgálta E. T. A. Hoffmann és a német kora romantika vonatkozásában. 2003-tól 2004-ig a tübingeni Eberhard Karls Universitäten tanult ösztöndíjas hallgatóként, 2004-től 2008-ig a PTE Filozófia Tanszékén tanított tudományos segédmunkatársként, 2008-tól az ELTE Esztétika Tanszékének oktatója. Kutatási területei: a német romantika filozófiája, a romantikus, a posztmodern és a kortárs művészetek közti kapcsolatok, különös tekintettel a szerzőség, a töredékesség, a komikum, a fantasztikum és a gótika jelenségeire.

Könyvek

Bartha Judit: A szerző árnyképe: Romantikus költőmítosz Kierkegaard és E. T. A. Hoffmann alkotásesztétikájában. Budapest: L’Harmattan, 2008.

Bartha Judit – Papp Zoltán: Aligai szép napok. Az üdülő története képekben (1902–1989). Budapest: szerzői, 2018.

Szerkesztett kötetek

Bartha Judit – Kruzslicz Anita – Hrubi Attila – Weiss János (szerk.): Válaszutak. Koncepciók és viták a Kant utáni filozófiában. Máriabesenyő – Gödöllő: Attraktor, 2007.

Bartha Judit – Hrubi Attila (szerk.): A reflexió szabadsága. Tanulmányok a német idealizmusról és romantikáról. Budapest: Áron, 2009.

Bartha Judit – Gyenge Zoltán (szerk.): Töredékes dialektika. Írások Weiss János 60. születésnapjára. Budapest: L’Harmattan, 2017.

Külföldi kapcsolat

Søren Kierkegaard Research Centre Copenhagen

Javasolt szakdolgozati témakörök

A német romantika esztétikája
Romantikus, posztmodern és kortárs művészetek kapcsolata
Komikumelméletek
Narratológiai elméletek, műelemzés-technikák
Elérhetőségek

Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Esztétika Tanszék
Cím: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.
E-mail: bartha.judit@btk.elte.hu
Telefon: +36 1 4116570