Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága (OMAI)
HEFOP/2004/3.3 pályázata a felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztésére


SZABAD BÖLCSÉSZET BA-PROGRAM - ESZTÉTIKA SZAKIRÁNY


Futamidő: 2005-2006 (24 hónap)

A projekt vezetője: Dr. Bacsó Béla, intézetigazgató, ELTE BTK, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet
 

 


K I D O L G O Z A N D Ó  K U R Z U S O K  ÉS  Ü T E M E Z É S Ü K

 

 

Az első félév közös szabad bölcsészeti képzésébe szánt előadások:

 

1. Mi az esztétika?  – Somlyó Bálint

TERV: [pdf]

TANANYAG: 2006. augusztus 31-ig.

 

2. Bevezetés a műértelmezésbe – Rényi András

TERV: [pdf]

TANANYAG: 2006. augusztus 31-ig.

 

3. Az esztétika születése – Papp Zoltán, Szécsényi Endre

TERV: [pdf]

TANANYAG: 2006. augusztus 31-ig.

 

4. Bevezetés a görög kultúrába – Bárány István

TERV: [pdf]

TANANYAG: 2006. augusztus 31-ig.

 

 

Az esztétika szakirányhoz kidolgozandó kurzusok (a másodiktól a hatodik félévig):

 

A) Esztétikatörténet

 

1. Antik és reneszánsz esztétikatörténet – Bárány István, Pintér Tibor

(Művészetelmélet-történet I. – 4 kredites előadás, 3 kredites szeminárium)

           TERV:

           TANANYAG: 2006. december 31-ig.

 

2. Modern esztétikatörténet 1. (Graciántól Kantig) – Szécsényi Endre

(Művészetelmélet-történet II. – 4 kredites előadás, 3 kredites szeminárium)

            TERV: [pdf]

            TANANYAG: 2006. december 31-ig.

 

3. Modern esztétikatörténet 2. (Kanttól Nietzschéig) – Papp Zoltán

(Művészetelmélet-történet III. – 4 kredites előadás, 3 kredites szeminárium)

           TERV: [pdf]

           TANANYAG: 2006. december 31-ig.

 

4. 20. századi művészetfilozófiák (fenomenológia, hermeneutika stb.) – Sajó Sándor

(Kortárs művészetelméletek – 4 kredites előadás, 3 kredites szeminárium)

            TERV: [pdf]

            TANANYAG: 2006. december 31-ig.

 

 

B) Kanonikus művek elemzése – 2 db 3 kredites előadás:

 

Hamlet – Almási Miklós

            TERV: [pdf]

            TANANYAG: 2006. december 31-ig.

 

Vonzások és választások – Somlyó Bálint

            TERV: [pdf]

            TANANYAG: 2006. december 31-ig.

 

 

C) Ágazati esztétikák – 3 db 3 kredites előadás:

 

1. Filmesztétika  – Kovács András Bálint

            TERV:

            TANANYAG: 2006. december 31-ig.

 

2. Tér- és testművészetek – Rényi András

            TERV:

            TANANYAG: 2006. december 31-ig.

 

3. Színházesztétika – Fodor Géza

            TERV: [pdf]

            TANANYAG: 2006. december 31-ig.

 

4. Zeneesztétika – Pintér Tibor

            TERV: [pdf]

            TANANYAG: 2006. december 31-ig.

 

 

D) Az esztétika határtudományai – 3 db 3 kredites előadás:

 

1. Képtudomány – Nagy Edina

            TERV: [pdf]

            TANANYAG: 2006. december 31-ig.

 

2. Művészetpszichológia – Poszler György

            TERV: [pdf]

            TANANYAG: 2006. december 31-ig.

 

3. Művészetszociológia – Almási Miklós

            TERV: [pdf]

            TANANYAG: 2006. december 31-ig.

 


Folyamatos fejlesztés alatt.