Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága (OMAI)
HEFOP/2004/3.3 pályázata a felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztésére


SZABAD BÖLCSÉSZET BA-PROGRAM


Futamidő: 2005-2006 (24 hónap)

A projekt vezetője: Dr. Bacsó Béla, intézetigazgató, ELTE BTK, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet


Résztvevők:

Dr. Kelemen János, intézetigazgató, ELTE BTK, Filozófiai Intézet
Dr. Kelényi György, intézetigazgató, ELTE BTK, Művészettörténeti Intézet
Dr. Bodnár István, ELTE BTK, Filozófiai Intézet
Galicza Péter, ELTE BTK, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet (film szak)
Dr. Mazsu János, Debreceni Egyetem, Európai Tanulmányok Központja
Ragó Anett, ELTE BTK, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet (kommunikáció szak)
Dr. Szécsényi Endre, ELTE BTK, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet (esztétika szak)
Dr. Szőke Annamária, ELTE BTK, Művészettörténeti Intézet


A progamról:

A szabad bölcsészet (esztétika, filmelmélet és filmtörténet, filozófia, kommunikáció és művészettörténet) BA, s a hozzá kapcsolódó speciális képzési formák kialakítása és beindítása, továbbképzési programok megtervezése és indítása.

A projekt fő célkitűzése, hogy az Európai Unióhoz csatlakozó Magyarország felsőoktatási rendszere gyorsan hozzáigazodjon az európai törekvésekhez. Programunk az ELTE három intézete (Művészetelméleti és Médiakutatási, Filozófiai, Művészettörténeti) összefogásával jön létre. A bolognai ajánlás nyomán, közös platform megteremtésével hozunk létre egy olyan BA képzést, mely alapjául szolgál a más struktúrában működő, alapvetően speciális elmélyültséget igénylő MA képzéseinknek, s természetesen más régiókban és egyetemeken működő képzéseknek (MA).

A projekt célja, hogy más állami egyetemekkel együttműködve kifejlesszük BA képzéseinket: ez a szabad bölcsészet (esztétika, filozófia, filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció, művészettörténet). Intézeteink tantárgykínálatában vannak olyan tárgyak, melyek az általános egyetemi képzésnek a részét képezik. Ezen tárgyak kínálatát úgy kívánjuk módosítani, hogy az eddigi megrendelők (karok, szakok) újfajta képzésébe is beleilleszthetők legyenek.

Feladatunknak tartjuk, hogy a már meglévő továbbképzési kapacitásainkat összehangoljuk, s egy új szervezeti keretben kibővítsük, még hatékonyabbá tegyük és a tudásalapú társadalom követelményei szerint alakítsuk.

 

>>> Esztétika szakirány

 


Fejlesztés alatt...