MA szakzárás követelmények

A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK:

DIPLOMAMUNKA:
FORMAI KÖVETELMÉNYEK:
 • tartalomjegyzék
 • világos tagolás (téma/ célkitűzés –módszer -kifejtés-eredmények)
 • szabványos jegyzetapparátus
 • bibliográfia a primer és szekunder művek megkülönböztetésével
 • idegen nyelvű rezümé kb. 10 sorban
 • nyolcvanezer leütés, azaz két ív
 • nyilatkozat a dolgozat önállóságáról, elkerülendő a plágiumvád

Záródolgozat — külső borító (MINTA) – az alapszakos helyett értelemszerűen mesterszakost kell írni

Záródolgozat — belső borító (MINTA) – az alapszakos helyett értelemszerűen mesterszakost kell írni

NYILATKOZAT, hogy a dolgozat a hallgató saját szellemi terméke

 

TARTALMI KÖVETELMÉNYEK:
 • a téma/ célkitűzés világos megadása, relevanciájának indoklása
 • a vizsgálandó művek és/vagy problematika, valamint az alkalmazandó módszer bemutatása
 • a releváns magyar – és a témától függően nemzetközi – szakirodalom ismerete
 • a téma önálló feldolgozása
 • külön érdem, ha a dolgozat önálló tudományos eredményt tud felmutatni

 

ÉRTÉKELÉS:

A bíráló tanár írásos véleményt készít a dolgozatról, melyet öt fokozatú osztályzási rendszerben értékel a tartalmi és a formai követelményeknek való megfelelés alapján.

 

MA SZAKZÁRÁS KÖVETELMÉNYEI:

A tanegységlista I–IV. blokkjában szereplő tanegységek teljesítése, valamint a diplomamunka leadása, kiegészülve a témavezető igazolásával arról, hogy a hallgató legalább három alkalommal részt vett diplomadolgozati konzultáción.

A dolgozat leadásakor a titkárságon leadandó a kitöltött konzultációs lap.

Ezt a lapot a titkárságon kell leadni.

 

A SZAKZÁRÓVIZSGA ÉRTÉKELÉSE:

Az értékelés öt fokozatú osztályzási rendszerben történik annak alapján, hogy a hallgató miként tud válaszolni részint a diplomamunka bírálójának írásos véleményére, részint a szakzáróvizsga-bizottság által feltett, a diplomamunkához kapcsolódó tudományterületet érintı kérdésekre.

 

SZAKZÁRÓVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELE:

A szakzáróvizsgára bocsátás feltétele az alábbi tanegységlista teljesítése; az intézménytől kölcsönvett javak visszaszolgáltatásáról szóló igazolás.

AZ OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE:

Az oklevél minŐsítését a diplomamunkára kapott és a szakzáróvizsgán megszerzett érdemjegyek számtani átlaga adja, egész számra kerekítve.

 

GYAKORLATI TUDNIVALÓK:
 1. Felkeresni az általatok kiválasztott oktatót, és felkérni témavezetőnek.
 2. A szakzárást megelőző félévben kell bejelenteni a záródolgozat címét a Tanulmányi Hivatalban (A épület 17-es terem). Formanyomtatvány: Diplomamunka címbejelentő lap (MA)
 3. A szakzárás félévében kell jelentkezni a szakzáróvizsgára a Tanulmányi Hivatalban (A épület 17-es terem). Formanyomtatvány: Jelentkezés szakzáróvizsgára (MA)
 4. Diplomamunka leadása (egy kötött, egy spirálozott példányban) a Tanulmányi Hivatalban (A épület 17-es terem).
 5. Miután bent van az összes jegy az indexben és az ETR-ben, be kell menni a tanulmányi előadóhoz, és ki kell kérni az abszolutóriumot. Ezt legkésőbb az államvizsga előtt három nappal kell megtenni, de inkább hamarabb. Ehhez vinni kell az indexet és a Kari Olvasóból egy nyilatkozatot, hogy nem tartoztok semmivel sem a könyvtárnak.
 6. Államvizsga.
 7. Diplomaosztó.

A pontos időpontokért, határidőkért mindig figyeljétek a btk.elte.hu-n az Aktuális fülön belül a Határidős feladatjegyzéket.