BA szakzárás követelmények

SZABAD BÖLCSÉSZET – ESZTÉTIKA SZAKIRÁNY
A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet

 

ZÁRÓDOLGOZATTAL ÉS ALAPSZAKOS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK (letölthetők innen, pdf)

ÉRTÉKELÉS:

  • A záródolgozatot egy opponens bírálja, aki nem azonos a témavezető tanárral, s a dolgozatot ötfokozatú skálán értékeli.
BA SZAKZÁRÁS KÖVETELMÉNYEI:

A (csak szóbeli) záróvizsga: A záródolgozat védése, illetve a védés során, vagy az opponensi véleményben felvetett szakmai kérdések tisztázása. Ha az értékelés akár egy kérdésre adott válasz esetén elégtelen, az alapszakos záróvizsga elégtelen.

A ZÁRÓVIZSGA ÉRTÉKELÉSE:

A záróvizsga jegyét a záródolgozat védésre kapott jegye adja.

AZ OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE

Az oklevél minősítése a záródolgozatra kapott és a záróvizsgán megszerzett érdemjegyek számtani átlaga adja, egész számra kerekítve.

Gyakorlati tudnivalók:
  1. Felkeresni az általatok kiválasztott oktatót, és felkérni témavezetőnek.
  2. A szakzárást megelőző félévben kell bejelenteni a záródolgozat címét a Neptunon keresztül.
  3. A szakzárás félévében kell jelentkezni a szakzáróvizsgára a Neptunban.
  4. A diplomamunkát csak elektronikus formában szükséges benyújtani a Neptunban.
  5. Miután bent van az összes jegy az indexben és az ETR-ben, be kell menni a tanulmányi előadóhoz, és ki kell kérni az abszolutóriumot. Ezt legkésőbb az államvizsga előtt három nappal kell megtenni, de inkább hamarabb. Ehhez vinni kell az indexet és a Kari Olvasóból egy nyilatkozatot, hogy nem tartoztok semmivel sem a könyvtárnak.
  6. Államvizsga.
  7. Felvételik.
  8. Diplomaosztó.

A pontos időpontokért, határidőkért mindig figyeljétek a btk.elte.hu-n az Aktuális fülön belül a Határidős feladatjegyzéket.