Dr Tibor Pintér

Associate Professor

Tibor PINTÉR graduated in Aesthetics and History of Literature in 1993, while pursuing parallel studies in Music History and playing the organ. He wrote his PhD on the theory of affect in Baroque music under the supervision of Géza Fodor. He obtained his PhD in 2002, and his habilitation in 2015. Between 1994 and 1998 he taught at the Department of Aesthetics of the University of Pécs. He joined the Department of Aesthetics of the Institute for Art Theory and Media Studies, Eötvös Loránd University, in 1998 as lecturer. He worked as Assistant Professor from 2006 to 2023, since 2023 he has worked as Associate Professor. Tibor was awarded visiting fellowships in the Netherlands (University of Utrecht), England (Royal Holloway College, University of London) and Scotland (Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh). His main research interests are the aesthetics of music, with a special focus on 17-18th century music, the theoretical problems of musical performance and the history of aesthetics in the 17-18th century.

 

Selected Publications

Book

Tört akkordok – zeneesztétikai írások [Broken Chords – Writings on the Aesthetics of Music] (Budapest: L’Harmattan, 2012. 173.)

Book Chapters

„Szonáta, mit akarsz tőlem?” – A zene és a tudom-is-én-micsoda. [„Sonata, what do you want from me?” – The Music and the je-ne-sais-quoi]  In:Bartha-Kovács Katalin – Szécsényi Endre (szerk.): A tudom-is-én-micsoda fogalma. [The Concept of the je-ne-sais-quoi, ed. Bartha-Kovács Katalin – Szécsényi Endre] Budapest: L’Harmattan, 2010. 162-171.

A multikulturalitás internetes dalárdái – a midiről. [The Ensembles of the Net-Multiculturalism – On the MIDI] In: Gács Anna (szerk.): A folyóiratok kultúrája az elektronikus kor szemszögéből. [The culture of the periodicals from the point of view of the Electronical Age, ed. Anna Gács.] Budapest: L’Harmattan, 2007. 125-130.

A hercegnő kérdése – Descartes és a lélek szenvedélyei. [The Question of the Princess – Descartes and the Passions of the Soul] In: Dombormű. Esszék, tanulmányok Poszler György 70. születésnapjára. szerk. Bárdos Judit [Relief. Essays in Honour of György Poszler’s 70th Birthday, ed. Judit Bárdos] Budapest: Liget, 2001. 109-124.

Articles

’Megadni a hangot – A tragikus deklamáció a francia klasszicista színpadon: Racine és Lully’ [Giving the Tone – The Tragical Declamation on the French Neoclassical Stage: Racine and Lully]  Replika, 77. 2012/1. 201-214.

’Publikus magánszínház’ (Fodor Gézáról) [Public Private Theatre – On Géza Fodor]. Holmi, 2012/7. 925-930.

’A zenemű aurája – Walter Benjamin és a hangfelvétel’ [The Aura of the Musical Artwork – Walter Benjamin and Sound Recording] Holmi, 2010/8, 1052-1061.

’Faktorfúga’ [Factor Fugue] BUKSZ, 2009/2, 115-122.

’A hangok és a formák – Eduard Hanslickról’ [The Sounds and the Forms – On Eduard Hanslick] Holmi, 2008/3, 302-314.

’Lodewijk Meyer és a Nil Volentibus Arduum: egy vázlatos affektuselmélet’ [Lodewijk Meyer and the Nil Volentibus Arduum: A Draft of a Theory of Affects]. Laokoón 2008: 77-87

’Mit hallott Esdras Edzardi? – Matthias Weckmann egy elveszett kantátájának nyomában’ [What Did Esdras Edzardi Hear? – In Search of Matthias Weckmann’s Lost Cantata] Magyar Zene 2008. 4: 445-467.

’Túl az Amadeuson’ [Beyond Amadeus] BUKSZ, 2007/3. 344-367.

’Forte és Piano’ [Forte and Piano], BUKSZ, 2006/2. 107-110.

’Kierkegaard és Mozart Don Giovannija: egy mítosz mítosza’ [Kierkegaard and Don Giovanni of Mozart: A Myth of a Myth] Magyar Filozófiai Szemle, 2003/1-2. 147-153.

’A hangnemek hatásesztétikájának kritikai vitája a 18. századi német zeneesztétikában’ [The Dispute on the Keycharacteristics in the 18th Century German Music Aesthetics] Laokoón/2. 2002-2003. http://laokoon.c3.hu

’Descartes etikája és affektuselmélete’ [The Ethics and Affect Theory of Descartes] Laokoón/1. 2002. http://laokoon.c3.hu

’Nikolaus Harnoncourt – historizmuson innen és túl’ [Nikolaus Harnoncourt – Hence and Beyond Historicism] Holmi, 2000/8. 13-24.

Translations

Susan McClary: A szopránhang mint fétis [Soprano as Fetish],  Replika, 77. 2012/1. 149-172.

Michael Nyman: Experimentális zene – Cage és utókora [Experimental Music – Cage and Beyond] Budapest: Magyar Műhely, 2005.

 

Contact Details

Institute for Art Theory and Media Studies
Department of Aesthetics
Eötvös Loránd University
Mail: Múzeum krt. 6-8 1088-Budapest Hungary
E-mail: pinter.tibor@btk.elte.hu
Phone: (36) 14116570
URL: http://emc.elte.hu/~pinter

Neked mi jár a fejedben?