Prof Béla Bacsó, DSc (1952-2024)

Retd. Professor

Béla Bacsó was Professor and Head of the Department of Aesthetics (1997-2016) at the Eötvös Loránd University of Budapest. Previously he was Head of the Institute for Art Theory and Media Studies (2000-2012) and President of the Hungarian Philosophical Society (2010). He has translated Heidegger and Gadamer and numerous other authors into Hungarian.

His main fields of research were aesthetic theory (Aristotle, Herder, Schelling, Nietzsche,Husserl, Heidegger, Gadamer etc.) and phenomenological and existential hermeneutics.

His Hungarian language publications include The Art of Understanding and Understanding of Art; Borderlines: Hermeneutical Essays; The Shadow of the Word: Understanding Paul Celan’s Poetry, Writing and Forgetting,Live is Beautiful”: Interpretations to Art and Philosophy, Enduring trouble, most recently The Theory of Theory. (Kijárat P.H. 2009) as well as a collection of essays in German (Die Unvermeidbarkeit des Irrtums. Essays zur Hermeneutik , Junghans Verlag 1997). 

Selected Publications

Ön-arc-kép: Szempontok a portréhoz
(Self-Portrait – Considerations on Portrait)
Budapest: Kijárat, 2012. 296 p.

A szenvedés fenomenológiája:Max Scheler.
(The Phenomenology of Suffering: on Max Scheler)
VIGILIA 77: (1) pp. 2-6. (2012)

Manet – „a létezés szünete” (Manet – An Interval in „Da-sein”)
ALFÖLD – IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT
62: (11) pp. 106-113. (2011)

Karakter és szöveg (Menandrosz: Düszkolosz),
(Charakter and Text: on Menander’s Dyskolos)
JELENKOR – IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT54: (10) pp. 1025-1033 (2011)

Posztszekularizáció és művészet.
(Postsecularity and Art)
KALLIGRAM XX.: (6) pp. 77-81. (2011)

Portré és utánzás.
(Portrait and Mimesis)
PANNONHALMI SZEMLE 19: (2) pp. 80-95. (2011)

Ön-arc-kép. Derridáról
(On Self-Portrait, After Derrida)
ALFÖLD – IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT (5) PP. 99-106. (2011)

Kép és szenvedély: Rubens – A haldokló Seneca
(Picture and Passion. Rubens: The Dying Seneca)
ALFÖLD – IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT
61: (3) pp. 106-114. (2010)

Delacroix “Szabadság” képéhez
(An Interpretation of Delacroix: Liberty Leading the People, July 28, 1830.)
HÍD LXXIV: (2) pp. 81-88. (2010)

A művész, az anekdota és a mű
(Artist, Story, Artwork)
KORUNK – KOLOZSVÁR 3: (5) pp. 20-25. (2010)

“Herkules válaszúton”: Akarat és döntés
(„Hercules on the Crossroad” – Will and Decision
JELENKOR – IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT (ISSN: 0447-6425) 53: (11) pp. 1245-1250. (2010)

“Das Ego ist also keine Realität”
Internationales Jahrbuch für Hermeneutik Mohr/Siebeck Verlag 2010. Bd.9., itthon
EXISTENTIA 19: (1-2) pp. 99-110. (2009)

Regényen túl és innen.: Lukács és Kracauer “regényelméletei”
(On the Theory of Novel – Lukács and Kracauer)
LITERATURA XXXVI.: (2) pp. 139-145. (2010)

Neked mi jár a fejedben?