hírek

Az „Echo – a természet esztétikai megközelítése” c. konferencia felhívása

Echo – a természet esztétikai megközelítése

A jelentkezés határideje: 2022. június 25.

A RCANE környezetesztétikai kutatócsoport tavaly megrendezett „Vadon – város – virtuális valóság: környezetesztétikai közelítések” című on-line konferenciájához kapcsolódva az „Echo – a természet esztétikai megközelítése” címen tervezett konferenciánk egy újabb állomása a környezetesztétikai gondolkodás és perspektíva itthoni beágyazásának, valamint egy szélesebb körű párbeszéd kezdeményezésének. Az ELTE BTK Esztétika Tanszék együttműködésével meg valósuló konferenciánk elsődleges célja, hogy a nemzetközi és hazai szinten is egyre több figyelmet érdemlő környezetesztétikai törekvések közül a természeti jelenségekkel, valamint természet és ember kapcsolatával foglalkozó témáknak nyújtson diszkurzív terepet, olyanoknak, mint a tájkép, a természeti környezet és rekonstrukciója, a meteorológiai jelenségek, a geológiai képződmények, a növényvilág fenoménjei vagy tágabb értelemben a kozmosz tapasztalata.
A XXI. századi ember számára a természet fogalma folyamatos változáson megy keresztül, ahogy a jelentősége is új dimenziókba helyeződik. Jelen konferencia a napjainkban egyre megkerülhetetlenebb konstruktív jövőképkeresésre is javaslatot tesz. Ezen túlmenően az ember és természet kapcsolatának szerteágazó bemutatása a tudományos megközelítéstől a művészeten át, a személyes szemlélődésig és az érzékszervi tapasztalatokig terjedhet. A konferenciára a pályájuk elején álló kutatók jelentkezését is várjuk. Különösen bátorítjuk azok jelentkezését, akik interdiszciplináris módon, különböző megközelítéseket alkalmazva vizsgálják a természet témáját, valamint nemcsak elméleti kutatást végeznek, de egy megvalósult vagy tervezett művészeti, esztétikai vagy társadalomtudományos projekt bemutatására vállalkoznának.

A konferencia témájának kibontásához néhány lehetséges fókusz:
o A természet fogalmának aktuális értelmezése és a természethez való közelítés módszerei a környezetesztétika, a filozófia, a művészetek és a társadalomtudományok terén;

o Természeti jelenségek esztétikai megközelítése;

o A természeti jelenségek, mint motívumok vagy metaforák;

o Természet áthumanizálása;

o Ember és természet viszonyának környezetesztétikai, művészet- és kultúrtörténeti, pszichológiai olvasatai;

o Hogyan formálnak minket a természeti környezet és a természeti jelenségek;

o Természettudományos és ökológiai megközelítések a környezetesztétikában, filozófiában, a művészetek és a társadalomtudományok terén;

o Természet és világkép (utópiák, disztópiák, kozmológia);

o Eszképizmus kritikai megközelítése;

o A természet mint szövetséges;

o Milyen szerepe van vagy lehet a környezetesztétikának a természetről alkotott képünk alakításában, formálásában;

o Helyezhetjük-e új alapokra a természettel való kapcsolatunkat, köthető-e természeti szerződés?
Konferencia tervezett időpontja: 2022. szeptember 23–24. (Ha a járványhelyzet nem teszi lehetővé másként, akkor on-line rendezzük meg.)
Szándékunkban áll a konferencia anyagát tanulmánykötet formájában publikálni. Ennek részleteiről később tájékoztatjuk a közreműködőket.
Jelentkezés módja:
■ A konferenciára jelentkezni az előadások rövid, legfeljebb 2500 leütés terjedelmű magyar nyelvű összefoglalójával lehet.

■ A húszperces előadásokat tízperces vita követi.

■ Az összefoglalókat ‘ECHO’ tárggyal a következő email címre kérjük továbbítani: echokonferencia@gmail.com. Az összefoglalók anonimitásának megőrzése érdekében kérjük, az absztraktokban nevek ne szerepeljenek!

■ Az összefoglalók alapján egy szakmai bizottság dönt a konferencia programjáról.

■ A jelentkezés határideje: 2022. június 25.
Szervezők:
Cserhalmi Luca, cserhalmi.luca@gmail.com

Lendeczki Kinga, lkinga.89@gmail.com