hírek

Konferencia felhívás

Az ELTE BTK Esztétika Tanszékén működő RCANE kutatócsoport

 

„Vadon – város – virtuális valóság: környezetesztétikai közelítések”

 

címen magyar nyelvű konferenciát szervez 2021. március 19–20-án (péntek, szombat).

A három felkért plenáris előadó: Berki Márton (ELTE TTK), Szentpéteri Márton (MOME) és Weiss János (PTE BTK).

A konferenciát on-line (Zoom) rendezzük meg.

20 perces referátumok megtartására várunk javaslatokat: egy maximum 300 szavas absztraktot és egy egyoldalas CV-t kérünk elküldeni a seregi.tamas@btk.elte.hu és a szecsenyi.endre@btk.elte.hu címre 2021. február 28-ig.

A konferencia alapvető célja, hogy feltérképezze a környezetről való gondolkodás esztétikai vonatkozásainak hazai és nemzetközi irányait, meghatározza az alapvető elméleti problémákat, és közös platformot teremtsen a különböző tudományágak résztvevői számára, ami végső soron elvezethet a „környezet” fogalma esztétikai relevanciájának új meghatározásához is. A konferenciára olyan esztétikai szempontból közelítő előadásokat várunk, amelyek a természet fogalmának eszmetörténetével és tudománytörténetével, az ökológiai gondolkodás múltjával és jelenével, a megművelt és épített környezet kérdéseivel, illetve a természet művészeti/művi reprezentációjának különböző módjaival foglalkoznak, vagyis a természettudományos és filozófiai közelítésmódtól kezdve a társadalomtudományokon (ökopolitika, biopolitika) és az alkalmazott művészetek elméletén át (építészet, urbanisztika) a humántudományokig (irodalomtudomány, művészettudomány) terjedhetnek.

Szándékunkban áll a konferencia anyagát tanulmánykötet formájában publikálni. Ennek részleteiről később tájékoztatjuk a közreműködőket.

 

Seregi Tamás                                                                     Szécsényi Endre