VI. Másodlagos irodalom (kiegészítés)

- Balassa Péterhez kapcsolódó említések, hivatkozások, idézetek, ajánlások (2003-2013) -

- részleges gyűjtés, a megjelenés kronologikus rendjében -


= > Balassa Péter honlap

= > Balassa Péter bibliográfia

 
2003
Balla Zsófia: Baráti beszéd: Balassa Péter emlékére [vers] = Jelenkor, 46. évfolyam, 2003, 12. sz. 1159. o.
internetes közlés: http://jelenkor.net./archivum/cikk/201/vers

Bán Zsófia: Papafilm = Élet és Irodalom, 2003. 34. sz. (aug. 22.) 17-18. o.
(ajánlás Balassa Péternek)

Nagy Boglárka: A háromágú kaptafa: Beszélgetés Parti Nagy Lajossal = Jelenkor, 46. évfolyam, 2003. 10. sz. 963. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/109/a-haromagu-kaptafa
(említés)

Szilágyi Ákos: A szemmel tartott ember = 168 óra, 2003. 28. sz. (júl.)
(ajánlás Balassa Péternek)

Szilasi László:] 2003. április = Litera irodalmi portál, 2003. április 16.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/2003-aprilis
(említés)
Szilasi lászló: 2003. július = Litera irodalmi portál,  2003. július 14.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/2003-julius
(említés)

Szilasi László: 2001. szeptember = Litera irodalmi portál, 2003. szeptember 11.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/2003-szeptember
(említés)

Szilasi László: 2003. október = Litera irodalmi portál, 2003. október 8.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/2003-oktober
(említés)

Szilasi László: 2003. december Szilasi szerint = Litera irodalmi portál, 2003. december 11.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/2003-december
(említés, idézet)

Tamás Ferenc: A látvány és a szavak = Élet és Irodalom, 2003. 1. sz. (jan. 3) 18. o.
(ajánlás Balassa Péternek)

Tandori Dezső:  A Nagy Ismeretlen (a kis ismert) e.p.-nek és n.p.-nek b.p. emlékére t. d. = Jelenkor, 46. évfolyam, 2003. 2. sz. 1163. o.
internetes közlés: http://jelenkor.net./archivum/cikk/203/vers
(Balassa Péter emlékére)
 

2004
Esterházy Péter: Magyar író belép, avagy EU-próbaszöveg (blődlitöredék - részlet) = Litera irodalmi portál,  2004. június 1.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/esterhazy-peter-magyar-iro-belep-avagy-eu-probaszoveg-blodlitoredek-reszlet
(említés)

Károlyi Csaba: Atyavilág! = Jelenkor, 47. évfolyam, 2004. 11. sz. 1182. o.
(Recenzió: Pályi András: Megérkezés)
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/661/atyavilag
(említés)

Parti Nagy Lajos: A transzmisszionárius = Jelenkor, 47. évfolyam, 2004. 4. sz. 347. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/508/a-transzmisszionarius
(említés, idézet: Balassa Péter szederkényi Ervinről a Halálnaplóban)

2005
Bebessi B. Károly: A halál elbeszélhetetlensége: Tandori Dezső Az Éj Felé című verseskötetének halálköltészetéről = Jelenkor, 48. évfolyam, 2005. 5. sz. 520. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/779/a-halal-elbeszelhetetlensege
(említés)

Korcsog Balázs: A nagyratörő: Márton László pályaképe = Litera irodalmi portál,  2005. október 2.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/a-nagyratoro
(említés)

Polcz Alaine: Letéptem ezt a hangaszálat: naplórészletek = Jelenkor, 48. évfolyam, 2005. 1. sz. 11. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/690/leteptem-ezt-a-hangaszalat
(említés: Esterházy Péter Iskola a határon kézzel írott papírlapja Balassa Péternél a falon)

Visky András: Ki beszél?: A Kaddis a meg nem született gyermekért mint dramatikus forma = Jelenkor, 48. évfolyam, 2005. 1. sz. 66. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/700/ki-beszel
(hivatkozás: Balassa Péter: Nádas Péter-monográfia)

Wernitzer Julianna: A hattyútól a mámorig: Esterházy Péter A szabadság nehéz mámora című kötetete ürügyén =  Jelenkor, 48. évfolyam, 2005. 1. sz. 80. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/703/a-hattyutol-a-mamorig
(idézet, Balassa Péter az esszéről)

2006
Károlyi Csaba: Párhuzamos legendák: Ottlik- és Mészöly-képünkről, fényképeik ürügyén = Jelenkor, 49. évfolyam, 2006.7 -8. sz. 795. o.
(Ottlik képeskönyv; Móser Zoltán: Mészöly Miklós arcai, tárgyai, tájai)
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1047/parhuzamos-legendak
(említés)
Molnár Csaba: Ráérő idő: Beszélgetés Kőrösi Zoltánnal = Jelenkor, 49. évfolyam, 2006. 2. sz. 148. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/928/raero-ido
(említés)
Menyhért Anna: Cseretapasztalat = Litera irodalmi portál, 2006. január 31.
(Recenzió: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról. Szerk. Scheibner Tamás–Vaderna Gábor, Dayka Könyvek 3., Bp. L’Harmattan, 2005. 281 oldal)
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/cseretapasztalat
(említés)

Nyáry István: Nyertesek, megfejtés nélkül = Jelenkor, 49. évfolyam, 2006. 7-8. sz. 807. o.
(Recenzió: Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról)
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1049/nyertesek-megfejtes-nelkul
(említés)

Sándor Iván: A fotók titka - a titkok szövevénye: A 75 éves Poszler Györgynek = Jelenkor, 49. évfolyam, 2006. 7-8. sz. 772. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1044/a-fotok-titka-a-titkok-szovevenye
(említés, idézet)

Szilágyi Zsófia: A falu és a robbanás: Grecsó Krisztián Isten hozott című regénye mint az Életem regénye újraolvasása = Jelenkor, 49. évfolyam, 2006. 1. sz., 76. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/916/a-falu-es-a-robbanas
(említés)

Vári György: Exodus és Genezis = Jelenkor, 49. évfolyam, 2006. 10. sz. 1058. o.
(Recenzió: Kardos G. Görgy: Avraham Bogatir hét napja)
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1092/exodus-es-genezis
(említés, idézet)

2007
Györe Gabriella: Köztes térben: Beszélgetés Schein Gáborral = Litera irodalmi portál, 2007. február 21.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/koztes-terben
(említés)

Ménesi Gábor: Múltra szegezett ember: Beszélgetés Schein Gáborral = Jelenkor, 50. évfolyam, 2007. 2. sz. 124. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1171/multra-szegezett-ember

Ménesi Gábor: Független szellemi pozíció: Beszélgetés Thomka Beátával = Jelenkor, 50. évfolyam, 2007. 10. sz. 1062. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1327/fuggetlen-szellemi-pozicio
(említés)

Nagy Boglárka: Nyelvdüh és nyelvszomor: Parti Nagy Lajos: A fagyott kutya lába = Nagy Boglárka: Vándorló történetek: Kritikák a kortárs magyar irodalomról. Kijárat Kiadó, 2007. 184 o.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/nagy-boglarka-vandorlo-tortenetek
(idézet, a "létezés dilettánsai")

Sághy Miklós: A narrátor teste: Az emberi testek kiazmatikus viszonyának szerepe Mészöly Miklós Film című regényében = Jelenkor, 50. évfolyam, 2007. 4. sz. 428. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1221/a-narrator-teste
(említés)

Tamás Zsuzsa: Ami hozzámtartozik, és ami elhelyezhetetlen = Litera irodalmi portál, 2007. március 22.
(Recenzió: Szávai Dorottya: Bűn és imádság: A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról Akadémiai Kiadó, 2005.)
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/ami-hozzamtartozik-es-ami-elhelyezhetetlen
(említés, idézet)

2008
Angyalosi Gergely: Akkor semmi kritika = Litera irodalmi portál, 2008. május 5.
(Recenzió: Esterházy Péter: Semmi művészet. Bp. Magvető, 2008.)
(említés, idézet)

Bán Zoltán András: Bálványok mákonya = Revizor, 2008.05.10.
(Recenzió: Margócsy István: Égi és földi virágzás tükre. Tanulmányok a magyar irodalmi kultuszokról)
internetes közlés: http://www.revizoronline.com/hu/cikk/376/margocsy-istvan-egi-es-foldi-viragzas-tukre-tanulmanyok-a-magyar-irodalmi-kultuszokrol/?search=1&csrcf_text=balassa%20p%C3%A9ter
(említés)

Csordás Gábor: A harminckettedik év [levelezés] = Jelenkor, 51. évfolyam, 2008. 10. sz. 1128. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1572/a-harminckettedik-ev
(említés)

Esterházy Péter: Semmi művészet Bp. Magvető, 2008.
(említés, idézet)

Fiala János: Péklapát Bp. M-érték Kiadó Kft., 2008.
(említés, idézet, 102. o.)

Halmai Tamás: Szeretetlenek = Jelenkor, 51. évfolyam, 2008. 1. sz. 93. o.
(Recenzió: Pályi András: A kerület órái. Történetek, tárcák, esetek)
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1391/szeretetlenek
(idézet, Balassa Péter Pályi Andrásról)

Havasréti József: Irodalompolitika? A pártirányítástól (a zsezsegésen át) az identitáspolitikákig = Jelenkor, 51. évfolyam, 2008. 1. sz. 106. o.
(Recenzió: Sári B. László: A hattyú és a görény. Kritikai vázlatok irodalomra és politikára)
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1394/irodalompolitika-a-partiranyitastol-a-zsezsegesen-at-az-identitaspolitikakig
(idézet)

Horváth Györgyi: A hústól a daráig = Litera irodalmi portál, 2008. augusztus 29
(Recenzió: Németh Zoltán (szerk.): Tükördara. Írások Parti Nagy Lajos költészetéről, prózájáról, drámáiról Budapest, Kijárat, 2008.)
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/a-hustol-a-daraig
(említés)

Jánossy Lajos: Három plusz egy = Litera irodalmi portál, 2008. április 24.
(recenzió négy kötetről)
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/harom-plusz-egy
(említés)

Jánossy Lajos: Lapot kérek (3). Folyóiratszemle = Litera irodalmi portál, 2008. október 24.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/lapot-kerek-3
(említés)

Jánossy Lajos: Patyomkin-falu = Litera irodalmi portál, 2008. május 23.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/patyomkin-falu
(Recenzió: Vlagyimir Szorokin: Az opricsnyik egy napja, Gondolat, 2008. ford.: Szőke Katalin)
(említés)

Ménesi Gábor: Az önállósult szemüveg: Beszélgetés Margócsy Istvánnal = Jelenkor, 51. évfolyam, 2008. 2. sz. 163. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1403/az-onallosult-szemuveg
(említés)

Simon Balázs: Ádám Kolónoszban = Simon Balázs: A másik mondat, elbeszélések. Pécs, Jelenkor, 2008.
(ajánlás Balasssa Péternek)

Szegő János: A nyitott mondat = Litera irodalmi portál, 2008. június 5.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/a-nyitott-mondat
(Recenzió Simon Balázs: A másik mondat, elbeszélések c. kötetéről, Pécs, Jelenkor, 2008. 221 oldal)
(említés)

Tarján Tamás: Stigma = Jelenkor, 51. évfolyam, 2008. 4. sz. 475. o.
(Recenzió: Visky András: A különbözőség vidékén)
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1454/stigma
(említés)

2009
Demény Péter: "Mögöttünk forrt a múlt": Az utazás tematikája Balla Zsófia költészetében = Jelenkor, 52. évfolyam, 2009. 9. sz. 1055. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1805/mogottunk-forrt-a-mult
(hivatkozás Balassa Péter: Hangfekvések. Nádas Péter mûvészetéről c. írására)

Gajdó Ágnes: Múlt, jelen és jövő = Jelenkor, 52. évfolyam, 2009. 9. sz. 982. o.
(Recenzió: Sándor Iván: A várható ismeretlen)
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1789/mult-jelen-es-jovo
(említés)

Gere Zsolt: Írók irodalomtörénete = Revizor, 2009.04.15.
(Recenzió: Szilágyi Zsófia: A továbbélő Móricz)
http://www.revizoronline.com/hu/cikk/1339/szilagyi-zsofia-a-tovabbelo-moricz/?search=1&csrcf_text=balassa%20p%C3%A9ter
(említés)

Grendel Lajos:  Magyar líra és epika a 20. században (34): A prózafordulat regényei: Nádas Péter (1942) = Litera irodalmi portál, 2009. szeptember 10.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/a-prozafordulat-regenyei
(említés, idézet)

Jánossy Lajos: Nyelvművészet és talajvízszivárgás: Beszélgetés Szilágyi Zsófiával = Litera irodalmi portál, 2009. március 13.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/nyelvmuveszet-es-talajvizszivargas
(említés, Balassa Péter el nem készült Móricz-monográfiájáról)

Jánossy Lajos: A történelem hasznáról és káráról = Litera irodalmi portál, 2009. március 21.
(Recenzió: Sándor Iván: A várható ismeretlen c. könyvéről, Tiszatáj könyvek, 2009)
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/a-tortenelem-hasznarol-es-kararol
(említés)

Jászay Tamás: Megtalált jelentés = Revizor, 2009.11.01.
(Színházi kritika: Nádas Péter: Találkozás és Temetés / BŐF 2009, 4. Bárka Fesztivál, KDF 2009)
http://www.revizoronline.com/hu/cikk/1887/nadas-peter-talalkozas-es-temetes-bof-2009-4-barka-fesztival-kdf-2009/?search=1&first=10&csrcf_text=balassa%20p%C3%A9ter
(idézet)

Ménesi Gábor: Minden titok mögött újabb titkok vannak = Forrás, 2009.
(Recenzió: Sándor Iván: A várható ismeretlen c. könyvéről, Tiszatáj könyvek, 2009)
internetes közlés: http://www.forrasfolyoirat.hu/1001/menesi.pdf
(említés)

Müllner András: Két történet az avantgárdról = Jelenkor, 2009. 52. évfolyam, 7. sz. 857. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1768/ket-tortenet-az-avantgardrol
(említés)

Sántha József: A hatodik ujj = Revizor, 2009.01.28.
(Recenzió: Mennyből az angyal. In memoriam Márai Sándor / Szerkesztette: Pomogáts Béla)
http://www.revizoronline.com/hu/cikk/1158/mennybol-az-angyal-in-memoriam-marai-sandor-szerkesztette-pomogats-bela/?search=1&csrcf_text=balassa%20p%C3%A9ter
(idézet)

Sántha József: Párbajkódex? = Revizor, 2009.03.19.
(Recenzió: Az olvasó lázadása? - Kritika, vita, internet)
http://www.revizoronline.com/hu/cikk/1299/az-olvaso-lazadasa-kritika-vita-internet-szerk-barany-tibor-ronai-andras/?search=1&csrcf_text=balassa%20p%C3%A9ter
(említés)
 

Vári György: A vak Faust = Litera irodalmi portál, 2009. január 17.
(Recenzió Schein Gábor: Traditio – folytatás és árulás c. könyvéről, Kalligram, 2008)
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/a-vak-faust
(említés, idézet)

2010
Ágoston Zoltán: Hátat fordítva rámutatni: Interjú Parti Nagy Lajossal= Jelenkor, 53. évfolyam, 2010. 11. sz. 1203. o.
http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2094/hatat-forditva-ramutatni
(említés; a címadó idézet Balassa Pétertől való)
Görföl Balázs: Kritikus mérce = Jelenkor, 53. évfolyam, 2010. 10. sz. 1148. o.
(Recenzió: Takáts József: Kritikus minták)
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2082/kritikus-merce
(említés, utalás a Határ Győző - Balassa Péter vitára)
Jánossy Lajos: Ready Man (Solymosi Bálint: Tiszta sor, Scolar, 2009.) = Litera irodalmi portál, 2010. július 27.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/ready-man
(idézet)

Sántha József: Gumielefánt = Revizor, 2010.06.17.
(Recenzió: Bán Zoltán András: Meghalt a Főítész. Esszék és kritikák)
http://www.revizoronline.com/hu/cikk/2044/ban-zoltan-andras-meghalt-a-foitesz-esszek-es-kritikak/?search=1&first=10&csrcf_text=balassa%20p%C3%A9ter
(említés)

Szegő János: A díjazottakat kérdeztük III.: Interjú Kovács András Ferenccel, Lengyel Péterrel és Rakovszky Zsuzsával = Litera irodalmi portál, 2010. március 15.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/a-dijazottakat-kerdeztuk-iii
(idézet)

Szegő János: A díjazottakat kérdeztük IX.: Interjú Balázs Attilával, Beck Andrással és Petőcz Andrással = Litera irodalmi portál, 2010. március 19.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/a-dijazottakat-kerdeztuk-ix
(Beck András Balassa Péterről a Balassa-díj elnyerése alkalmából)

Szentpály Miklós: Kortyonként az iróniáról (Vö. Cicero: De Oratore II) = Litera irodalmi portál,  2010. május 14
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/kortyonkent-az-ironiarol-vo-cicero-de-oratore-ii
(idézet)

Vári György: A boldog békeidők (Vickó Árpád: Az illanékony műfaj, Híd-könyvtár, 2009. Újvidék) = Litera irodalmi portál, 2010. február 6.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/a-boldog-bekeidok
(említés)

2011
 
Herczog Noémi: Csurka István magyar hangja: Dörner György, a színész = Revizor, 2011.10.16.
http://www.revizoronline.com/hu/cikk/3665/dorner-gyorgy-a-szinesz/?search=1&first=10&csrcf_text=balassa%20p%C3%A9ter
(idézet a Csengey Dénes - Balassa Péter levélváltásból)
Jánossy Lajos - Keresztury Tibor - Szegő János: Zamahsáritól Hajnóczyig: Interjú Szörényi Lászlóval = Litera irodalmi portál, 2011. augusztus 26.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/zamahsaritol_hajnoczyig
(említés)
Nagy Tamás: Egy elkülönített doboz, avagy hogyan lesz az irodalom időnként (jog)szociológia? - I. = Litera irodalmi portál, 2011. november 12.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/egy_elkulonitett_doboz_avagy_hogyan_lesz_az_irodalom_idonkent_jog_szociologi
(idézet)

Olasz Sándor: "Mit akar ez az egy ember?" = Jelenkor, 54. évfolyam, 2011. 1. sz. 85. o.
(Recenzió: Grendel Lajos: A modern magyar irodalom története)
http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2154/mit-akar-ez-az-egy-ember
(említés)

Sándor Iván: Előszó = Sándor Iván (szerk.): Mi a magyar most? Kalligram Kiadó, 2011. 218 o.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/sandor-ivan-szerk-mi-a-magyar-most
(említés)

2012
Balassa Zsófia: Negyven évad krónikása: Pályi András: Színészek kereszttűzben= Jelenkor, 55. évfolyam, 2012. 6. sz. 672. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2518/negyven-evad-kronikasa
(említés)

P. Müller Péter: Rítus és leírás: Nádas Péter színjátékairól = Jelenkor, 55. évfolyam, 2012. 10. sz. 978. o.
http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2570/ritus-es-leiras-nadas-peter-szinjatekairol
(idézet, hivatkozás Balassa Péter: Nádas Péter c. monográfiájára)

Sándor Iván: (Meg)érintések (4.) = Jelenkor, 55. évfolyam, 2012. 7. sz. 768. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2530/megerintesek-4
(idézet)

Szolláth Dávid- Dunajcsik Mátyás - Keresztesi József: Van-e jéghegy a csúcs alatt? = Jelenkor, 55. évfolyam, 2012. 1. sz. 53. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2406/van-e-jeghegy-a-csucs-alatt
(említés)
Szöllősi Barnabás: Képeskönyv az olvasóknak = Litera irodalmi portál, 2012. május 13.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/kepeskonyv_az_olvasoknak
(említés)

Wernitzer Julianna: Aki éberen álmodik = Jelenkor, 55. évfolyam, 2012. 2012. 10. sz. 967. o.
(hivatkozás Balassa Péter: Nádas Péter c. monográfiájára)

2013
Gerlóczy Ferenc: "Add az arcod, add a neved!": Budapest Pride megnyitó a Toldi Moziban = Revizor, 2013.07.02.
http://www.revizoronline.com/hu/cikk/4590/budapest-pride-megnyito-a-toldi-moziban/?search=1&first=20&csrcf_text=balassa%20p%C3%A9ter
(említés)

Keresztury Tibor - Jánossy Lajos: Az élet kényszerített bele: Interjú Barnás Ferenccel = Litera irodalmi portál, 2013. március 15.
http://www.litera.hu/hirek/barnas-ferenc-az-elet-kenyszeritett-bele
(említés)

Keresztury Tibor: Változatok búcsúzásra = Litera irodalmi portál, 2013. június 29.
internetes közlés: http://www.litera.hu/hirek/valtozatok-bucsuzasra
(említés)

Sebestyén Rita: Szinte radioaktívak: Krasznahorkai László estje a Literárium évadzáró sorozatában = Revizor, 2013.06.25.
http://www.revizoronline.com/hu/cikk/4569/krasznahorkai-laszlo-estje-a-literarium-evadzaro-sorozataban/?search=1&first=20&csrcf_text=balassa%20p%C3%A9ter
(Krasznahorkai László Balassa Péterről)