IV. INTERJÚK, (KEREKASZTAL)-BESZÉLGETÉSEK,
RÁDIÓBAN, TELEVÍZIÓBAN SUGÁRZOTT MŰSOROK

- Az önálló kötetben nem megjelent beszélgetések bibliográfiája, a megjelenés ill. a műsor sugárzásának kronologikus rendjében –

- folyamatos bővítés alatt -
(utolsó módosítás: 2013-09-15)

Balassa Péter honlap => vissza a főoldalra

Balassa Péter bibliográfia => vissza a főoldalra
 
 

1978
 

[Beszélgetés  Nádas Péter: Egy családregény vége c. kötetéről]. Résztvevők: Mészöly Miklós, Balassa Péter, Simonffy András, Varga Lajos Márton = A Magyar Írók Szövetsége Tájékoztatója, 1978. 23. o.
U. a. = A Magyar Írók Szövetsége Tájékoztatója, 1976-1981. 32. o.
(Az Írószövetség Prózai Szakosztálya és Kritikai Szakosztálya által 1978. december 14-én  rendezett közös vita anyaga. A bevezetőt Mészöly Miklós tartotta. Felkért hozzászólók voltak: Balassa Péter, Simonffy András, Varga Lajos Márton.)


1984
 

Élet-balett (Jeles András: Angyali üdvözlet című filmjéről) Résztvevők: Balassa Péter, Spiró György, Németh G. Béla, Nagy Péter, Paál István, Kornis Mihály, Lukácsy Sándor, Hubay Miklós = Filmvilág, 27. évf. 1984. 9. sz. 6-13. o.


1987
 

Varga Lajos Márton: Balassa Péter az új próza hagyományszemléletéről = Könyvvilág, 32. évf., 1987. 5. sz. (máj.) 4. o.
(Elhangzott: Magyar Rádió, Kossuth, Mindennapi irodalmunk, 1987. máj. 2.)
1988
Nádor Tamás: A látvány és a szavak. [Beszélgetés Balassa Péterrel.] = Nádor Tamás: Első olvasásra. Bp. Múzsák, 1988  7-10. o.
1989
 
Hévizi Ottó - Pongrácz Tibor: „Ami közös és ami nem az” = Nappali Ház, 1. évf., 1989. 2. sz. 29-33.

Varga Lajos Márton: Balassa Péter az irodalom helyzetéről = Könyvvilág, 34. évf., 1989. 10. sz. (okt.) 4. o. [
(Elhangzott: Magyar Rádió, Kossuth, Mindennapi irodalmunk)

Mátyás Győző: „Az élet a végső parancs” = Kritika, 1989. 11. sz. (nov.) 28-31. o.


1990
 

Varga Lajos Márton: Töredékből torzó (Mészöly Miklós: A Wimbledoni jácint Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990.) = Magyar Napló, 2. évf., 1990. 40. sz. 11. o.

Simkó János: Politikai pornográfia. Félelemvezető ponyvák = 168 óra, 1990. okt. 9. 23-24. o.

Újhold [tévéfilm] Km.: Takács Katalin, Lukács Sándor, Végvári Tamás, Hirtling István. A műsor vendégei: Balassa Péter, Czigány György, Domokos Mátyás, Ferencz Győző, Göncz Árpád, Györe Balázs, Keresztury Dezső, Lator László, Lengyel Balázs, Lengyel Péter, Mándy Iván, Márton László, Mészöly Miklós, Nádas Péter, Nemes Nagy Ágnes, Poszler György, Szabó Magda, Székely Magda = MTV 1, 1990. nov. 29. 22.05-22.55.; 1990. dec. 2. 22.00-22.55.


1991
 

Lukács László: A Vigilia beszélgetése a kereszténységről és a liberalizmusról. Résztvevők: Balassa Péter, Gergely András, Jelenits István, Lengyel László, Németh G. Béla, Szabó Miklós = Vigilia, 56. évf., 1991. 5. sz. (máj.) 369–387. o.

Szőnyei Tamás: Állandó heveny remegés = A világ, 2. évf., 1991. 20. sz. 35-37. o.
(a magyar kulturális életről)

Beszélgetés Bajor Andor, Nádas Péter, Petri György és Vas István új műveiről és az Újhold antológiáról. Résztvevők: Réz Pál, Balassa Péter, Balla Zsófia =  Kossuth, Magyar Írás, 1991. júl. 26. 15.05 - 15.50

Balassa Péter - Varga Lajos Márton: Az élet förtelme és szépsége. Kritika két hangra (Polcz Alaine: Asszony a fronton) = Jelenkor, 34. évf., 1991. 10. sz. (okt.) 859-861. o.

1992
 
Balassa Péter - Varga Lajos Márton: Csak az önmagához való hűség (Nádas Péter: Az égi és a földi szerelemről) = Jelenkor, 35. évf., 1992. 1. sz. (jan.) 86-88. o.
U. a. = Varga Lajos Márton: Kritika két hangra. Bp. Pesti Szalon, 1994. 118-124. o.
(Az eredeti beszélgetés elhangzott:  Magyar Rádió, Kossuth, Kritika két hangra, 1991. júl. 29. 20.35-20.50.)

Mihancsik Zsófia (szerk.): Képkorszak.  Beszélgetés a vizuális kultúráról [Vitavezető: Balassa Péter]. Résztvevők: Balassa Péter, Tillmann József, Kovács András Bálint = Filmkultúra, 28. évf., 1992. 4. sz. (ápr.) 18-22. o.
(Az eredeti beszélgetés elhangzott: Magyar Rádió, Csak arra vagyok kíváncsi, 1992. febr. 7. Házigazda: Balassa Péter, szerkesztő: Mihancsik Zsófia.)

Dombi Gábor: Dac és szolidaritás (a magyar irodalmi életről) = Népszabadság, 50. évf., 1992. 145. sz. (jún. 20.) 28. o.

Csak a mű értékei  (Zene és irodalom kapcsolata Sáry László munkásságában). Résztvevők: Balassa Péter, Sáry László, Varga Lajos Márton = Jelenkor, 35. évf., 1992. 6. sz. (jún.) 535-546. o.
(A beszélgetés és a zeneműrészletek eredetileg a Magyar Rádió Társalgó c. műsorában hangzottak el.)

Szénási Sándor: Áll-e a Mozgó Világ? Résztvevők: Balassa Péter, Vitányi Iván = 168 óra, 4. évf., 1992. 26. sz. 18-19. o.

Szénási Sándor: Cinkos, aki néma? A politizálás - evangéliumi kötelesség. Résztvevők: Balassa Péter, Tillmann József = 168 óra, 4. évf., 1992. 38. sz. (szept. 22.) 22-23. o.
(politikai közélet, egyházak)

1993
Mihancsik Zsófia: Társadalom és egyház viszonya. Résztvevők: Balassa Péter, Ludassy Mária, (ifj.) Farsang Árpád = Diakonia Evangélikus Szemle, 15. évf., 1993. 3. sz. (márc.) 37-55. o. [Balassa Péter: 37-44. o.]

ifj. Bagossy László: „… túlfűtött és élettelen színház lett a teatrum mundiból…” = Beszélő, 4. évf., 1993. 20. sz. (máj. 22.)  26-28. o.
(Elhangzott 1993. ápr. 29-én, a Pécsi Kisszínház Törzsasztal c. sorozata keretében.)

Ferenczi Krisztina: „Ha csak egy pillanatra is…” Beszélgetés Balassa Péterrel a Déry-díj átadása alkalmából = Magyar Hírlap, 26. évf., 1993. 258. sz. (nov. 6.) [mell.] I. o.
(kortárs magyar irodalom)

Orsós László Jakab: Ezredvégi beszélgetés Balassa Péter esztétával = 2000, 5. évf., 1993. 7. sz. (júl.) 3-7. o.
(A publikált szöveg a televíziós beszélgetés szerkesztett változata.)
További közlés:  Monory M. András - Tillmann J. A.: Ezredvégi beszélgetések. Kijárat Kiadó, 1998

Bán Magda - Gyuricza Péter: Hol az a tiszta forrás? Gondolkodók a népi kultúráról. Résztvevők: Balassa Péter, Radnóti Sándor, Szabó Miklós = 168 óra, 5. évf., 1993. 34. sz. (aug. 24.) 18-20. o.
(Beszélgetés a Múltunk jövője - szabadelvűek a népi kultúráért c. fesztivál keretében, 1993. aug. 15-21.)

Budai Katalin: „Függetlenül, de nem semlegesen” = Magyar Napló, 5. évf., 1993. 26. sz. (dec. 24.) 33-39. o.

1994
„Az ismerős és ismeretlen magyar szomorújáték" (Márton Lászlóról) = Magyar Hírlap, 27. évf., 1994. jan. 4.

Mihancsik Zsófia: Kétfajta szerelem: Kerekasztal beszélgetés a kisebbségi kultúráról. Résztvevők: Balassa Péter, Donáth László, Tóth László = Filmvilág, 37. évf., 1994. 2. sz. (febr.) 28-34. o.

Varga Lajos Márton: Nem forma, nem látomás többé = Népszabadság, 52. évf., 1994. 73. sz. (márc. 29.) mell., VIII.
(Budapest)

Barna Imre: Lágerirodalom. Résztvevők: Balassa Péter, Kertész Imre, Szilágyi Ákos = Kritika, 1994. 4. sz. (ápr.) 21-24. o.
(A Magyar Rádió Társalgó c. műsorában elhangzott beszélgetés szerkesztett változata.)

32.Az Időtől keletre: Sátántangózás (Tarr Béla - Krasznahorkai László: Sátántangó). Résztvevők:  Balassa Péter, Lengyel László, Szilágyi Ákos = Filmvilág, 37. évf., 1994. 10. sz. (okt.) 4-9. o.

Ottovayné Ecsedi Kati beszélgetése Balassa Péterrel (1994 május) = Ottovayné Ecsedi Kati, Mayer Vivian: Volt egyszer egy Laza klub. Beszélgetőkönyv. Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 2006, 11-19.o.
 

1995
 
A kilencedik parancsolat. Résztvevők: Gábor György, Karsai László, Ludassy Mária, Ránki Júlia, Balassa Péter = A bizonyság két táblája. Beszélgetések a Tízparancsolatról. Szerk. Gábor György. Tudomány Kiadó - Magyar Rádió, 1995. 277 o.

Salamon István: A szolidáris pesszimizmus írója: Beszélgetés Örkény Istvánról, születésének 80. évfordulója alkalmából. Résztvevők: Balassa Péter, Márton László = Alföld, 46. évf., 1995. 6. sz. (jún.) 46-50. o.
(A beszélgetés rövidített változata elhangzott: Magyar Rádió, Bartók, Társalgó, 1995. ápr. 4. 9.05-10.00. Km.: Balassa Péter, Márton László, Mészöly Miklós, Nádas Péter. A beszélgetést Salamon István vezette. Szerkesztő: Korányi Tamás)

1996
 
Javorniczky István: Az első egymilliók kora. Balassa Péter a szolidaritás csődjéről, az epigonkapitalizmusról és arról, hogyan lehet elbújni a jogszerűség eszméje mögé = Magyar Nemzet, 59. évf., 1996. 5. sz.  (jan. 6.) 13. o.

Szunyogh Szabolcs: "A szenvedésnél többet”: Kerekasztal-beszélgetés a hit ihlető erejéről. Résztvevők: Honti Mária, Balassa Péter = Köznevelés, 1996. 41. sz. (dec. 20.) 16-18. o.

1997
Varga Lajos Márton: Van-e még történetünk? Beszélgetés Balassa Péterrel a Nádas Péter-monográfiáról = Népszabadság, 55. évf., 1997. 91. sz. (ápr.)
(Balassa Péter: Nádas Péter. Pozsony. Kalligram, 1997)

Nagy Attila Kristóf: "A nekrofíliának ellenségei vagyunk", avagy irodalom és halál. Résztvevők: Balassa Péter, Dérczy Péter  = Tekintet, 10. évf., 1997. 4-5. sz.16-28. o.
(halálábrázolás, irodalom)

Sipos Pál (műsorvezető): Éjjeli menedék (Beszélgetés Hermann Hesse: Az üveggyöngyjáték c. regényéről). Résztvevők: Balassa Péter, Jankovics Marcell, Schiller Róbert, Várszegi Asztrik
A televíziós adás sugárzása (ismétlés): Magyar Televízió 2: 2007-04-09 23:46-00:39 (gyártási év: 1997)
A műsor adatlapja a Nemzeti Audiovizuális Archívumban


1998

Búcsút vehetünk-e az utópiáktól? Résztvevők: Csepeli György, Ludassy Mária, Balassa Péter, Szilágyi Ákos, Hajdú Tibor = Új Pedagógiai Szemle, 1998. márc.
(A Magyar Televízió 1997. okt. 12-i Tudósklub adásának rövidített változata.)

Mihancsik Zsófia: A kígyó mérge. Résztvevők: Balassa Péter, Ingusz Iván = Filmvilág, 41. évf., 1998. 5. sz. 4-12. o.; 14-15. o.
(agresszió, gyerekek, erőszakfilm)

Magyar Titanic. Beszélgetés a hetvenes évekről. Résztvevők: Balassa Péter, Jeles András = Filmvilág, 41. évf., 1998. 10. sz. (okt.) 4-7. o.
(filmművészet 1975 körül)

Balassa Péter az OFF-ról = Filmkultúra, 1998.

Szirák Péter: Kaland és komoly játék = Alföld, 49. évf., 1998. 12. sz. (dec.) 53-78. o.

Erdélyi János (rendező) - Matkócsik András (rendező): A kétségbeesés méltósága: Emlékek Csengey Dénesről. Közreműködők: Szabad György; Elek István; E. Román Kata; Görömbei András; Ferencz Melinda; Mészáros Sándor; Szilágyi Ákos; Tóth Erzsébet; Lezsák Sándor; Zalán Tibor; Tamás Gáspár Miklós; Nagy Gáspár; Balassa Péter; Csoóri Sándor; Jancsó Miklós; Cseh Tamás; Kubik Anna; Polgár Gyula; Cserhalmi György; Kónya Imre; Tölgyessy Péter; Sándor György; Turcsány Péter; Komáromi János; Csengey András.
A televíziós adás sugárzása (ismétlés): Duna Televízió: 2007-09-24 21:55-23:30 (gyártási év: 1998)
A műsor adatlapja a Nemzeti Audiovizuális Archívumban

1999
 
Mihancsik Zsófia: A mese vége. Elveszett történetek. Résztvevők: Balassa Péter, Gothár Péter, Fekete Ibolya, [A beszélgetést vezeti:] Mihancsik Zsófia = Filmvilág, 42. évf., 1999. 2. sz. (febr.) 4-7. o.
(magyar filmgyártás, -finanszírozás)

Beszélgetés Pataki Ferenc: A tömegek évszázada című könyvéről. Résztvevők: Gábor György, Pataki Ferenc, Balassa Péter, Buda Béla, Sükösd Miklós = Új Pedagógiai Szemle, 1999. máj.
(A Magyar Televízió Tudósklub című adásának szerkesztett változata)

2000
 
Beszélgetés az életrajzi műértelmezés tabujáról. résztvevők: Dávidházi Péter, Balassa Péter = Holmi, 13. évf., 2000. 8. sz. (aug.) 972-977. o.
(Elhangzott 2000. május 12-én a Magyar Tudományos Akadémián, Balassa Péter nagydoktori értekezésének nyilvános vitáján, az opponensi véleményekre adott válasz részeként.)

[Grendel Lajossal beszélget Balassa Péter]  = Beszélgetések írókkal. Párbeszélgetés. Írók, költők a Károlyi-palotában. A kötetet összeállította, szerkesztette, az előszót írta: Havas Judit. Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ-Dinasztia Kiadó, 2000. 358 o.

Martos Gábor: Szakralitás a művészetben és a hétköznapokban. Résztvevők:  Balassa Péter, Kovács-Gombos Gábor, Hudra Klára = Várhely, 6. évf., 2000. 1. sz. 93-98. o.

2001
 
Hol a jelentés mostanában? Kerekasztal-beszélgetés. Résztvevők:  Balassa Péter, Bókay Antal, Cserhalmi Zsuzsa, Kulcsár Szabó Ernő  = Iskolakultúra, 2001. ? sz.
(Elhangzott a Magyartanárok Egyesülete „Diagnózisok és terápiák - olvasáskultúra, irodalomértés, irodalomtanítás” címmel rendezett konferenciáján, 2001. februárjában.)
Kapcsolódó írás: Domokos Zsuzsa: Mit ér az ember, ha magyartanár. Egy konferencia tanulságai = Iskolakultúra, 2001. 5. sz. (?)
2002
 
"Megélés és tapasztalás nélkül nincs művészi reflexió" = Szabadság, 2002. jan. 31. 3. o.

Lévai Balázs: Hírérték és kulturális emlékezet. Beszélgetés Kertész Imre Nobel-díjáról. Résztvevők: Balassa Péter, Dérczy Péter, Radnóti Sándor, Szilágyi Ákos. = Élet és Irodalom, 46. évf., 2002. 43. sz. (okt. 25) 8-9. o.
(A Magyar Televízió Záróra című adásának (2002. okt. 11) rövidített változata.)

2003
Salamon István: "Harminckét éves volt...." Örley István íróra, szerkesztőre emlékezik Balassa Péter, Györe Balázs, Lengyel Balázs, Nemes Nagy Ágnes, Ottlik Géza és Vas István. A műsort összeállította: Salamon István. Km: Darkó Éva, Papp János, Papp Zoltán és Szokolay Ottó. Szerkesztő: Albert Zsuzsa. - Rendező: Szabó Kálmán (1990)
Elhangzott (ismétlés): Magyar Rádió, Bartók, 2003. április 25, 14.05-14.56

Legjobb ezer évem. Irodalmi élményeiből Balassa Péter válogat
Km. Papp Zoltán. Szerkesztő: Zelki János. Rendező: Lehoczky Orsolya (2002)
Elhangzott: Magyar Rádió, Bartók, 2003. augusztus 13, 10.05-10.40 (A 2002. január 2-i adás ism.)

Liptay Katalin: Bovaryné én vagyok! Éjfél után... Szellemjárás. Az Irodalmi Szerkesztőség műsora. Résztvevők: Balassa Péter, Balla Zsófia, Závada Pál, Dérczy Péter. - Műsorvezető: Liptay Katalin. - Szerk.-rendező: Lehoczky Orsolya. - Zenei szerk.: Gebauer Mária. - Bemondó: Szakonyi Judit.
Elhangzott (élő adás): Magyar Rádió, Petőfi, 2003. február 6, 24.00- 3.54

Balassa Péterrel Szénási Sándor beszélgetett (2002)
Elhangzott (ismétlés): Magyar Rádió, Kossuth, Gondolat-jel, 2003. július 6, 11.05-11.55

Takáts József: A nyolcvanas évek magyar művészetéről (1999)
Elhangzott: Magyar Rádió, A nyolcvanas évek magyar művészete című beszélgetéssorozatban. Szerk.: Bán Magda
További közlés: Jelenkor, 46. évf., 2003. 12. sz. (dec.) 1152-1158. o.

Czike Bernadett: „Adni - érzéki örömöt okoz” = Élet és Irodalom, 47. évf., 2003. 29. sz. (júl. 18.) 6-7. o.
Az interjú 2003. június 18-án készült.

Csontos Erika: Hagyományról és humorról (töredék) = Jelenkor, 46. évf., 2003 12. sz. (dec.) 1170-1175. o.
Az interjú 2003. június 29-én készült.

Dárday István: Mozgókép: A Szenvedély rendezője: Fehér György emlékére. Közreműködők: Fehér György (archív felvételről), Jeles András, Balassa Péter,  Derzsi János és Bánsági Ildikó. (Gyártási év: 2003)
A televíziós adás sugárzása: Duna Televízió: 2009-02-13 20:26-21:00
A műsor adatlapja a Nemzeti Audiovizuális Archívumban