III. ÖNÁLLÓ KÖTETBEN (2003-ig) NEM MEGJELENT ÍRÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA (1969-2009)

- kiegészítve posztumusz megjelenésekkel -
- a megjelenés kronologikus rendjében -


- folyamatos bővítés alatt! -
(utolsó módosítás: 2013-09-22)


 

Balassa Péter honlap => vissza a főoldalra

Balassa Péter bibliográfia => vissza a főoldalra
 
 

1969
 

Ionesco, franciául Pesten  = Egyetemi Lapok. 11. évfolyam, 8. szám (1969. május 15.), 5. o.
[beszámoló az ELTE-BTK Francia tanszékének színjátszói által bemutatott A kopasz énekesnő és Jakab vagy a behódolás c. Ionesco-darabokról]
1973
Beszélgetés az Universitas dramaturgiai stúdiójáról. Kari Híradó, 1969/70, 2. 11-12 = Filmkultúra, 1973. 1. sz. 88-96. o.
A filmhatás értelmezése Walter Benjamin esztétikájában = Filmkultúra, 1973. 1. sz. 88-96. o.

Érzelmek iskolája: modern élet és ellenfények = Valóság, 16. évf. 1973. 12. sz. (dec.) 87-96. o.
(Flaubert: Érzelmek iskolája)

1974
[Két recenzió] = Magyar zene, 1974. 2. sz. (febr.) 213-216. o.
(Pernye András: Hát tanulmány a zenéről. Bp. Magvető, 1973. ill. Zofia Lissa: Zene és csend. Bp. Gondolat, 1973.)

[Recenzió] = Magyar zene, 1974. 3. sz. (márc.) 321-323. o.
(Adorno - Eisler: Filmzene. Bp. Zeneműkiadó, 1973.)


1975

Az Egészről és a végigvitelről = Valóság, 1975. 5. sz. (máj.) 103-105. o.
(Fodor Géza: Zene és dráma. Bp. 1974)


1976

[Recenzió] Hajnóczy Péter: A fűtő = Jelenkor, 19. évf., 1976. 2. sz. (febr.) 190-192. o.
(Hajnóczy Péter: A fűtő. Bp. Szépirodalmi, 1975)
További közlés = A véradó. Hajnóczy Péter emlékezete. Nap Kiadó, 2003. 63-65. o.

Bevezetés - tárgyalás - befejezés. Irodalomtankönyveink esztétikája = Valóság, 19. évf. 1976. 2. sz. (febr.) 43-52. o.

[Recenzió] = Színház, 9. évf., 1976. 11. sz. 44-45. o.
(Peterdi Nagy László: Csehov színháza Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975.)


1979

Zenei írások a Nyugatban = Irodalomtörténeti Közlemények, 1979. 2. sz. 212-214. o.
(Zenei írások a Nyugatban. Szerk. Breuer János. Bp. Zeneműkiadó, 1978)

A regény átváltozása és az Érzelmek iskolája = Filológiai Közlöny, 25. évf. 1979. 3-4. sz. 296-321. o.

1980
Szegedy-Maszák Mihály: Világkép és stílus = Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae, 1980. 1-2. sz. 228-229. o.
(Szegedy-Maszák Mihály: Világkép és stílus. Történeti-poétikai tanulmányok. Bp., Magvető, 1980, 582 o.)

„Világosan és megkülönböztetve”, avagy miről szól a vita? = Köznevelés, 1980. 11. Sz. 5-6-. o.


1981

A hatvanéves Kulin Ferenc köszöntése = Mozgó Világ, 7. évf., 1981. 1. sz. (jan.) 107. o.

Esterházy Péter = Mozgó Világ, 7. évf., 1981. 5. sz. (máj.) 48-50. o.

[Recenzió] = Magyar Nemzet, 1981. jún. 16. 4. o.
(Pákolitz István: Vargabetűk. Versek. 1978)

[Recenzió] = Kortárs, 25. évf., 1981. 7. sz. (júl.) 1154-1156. o.
(Benkő Attila: Péntek után csütörtök.1979]

Utunk szabályai éjszaka = Magyar Nemzet, 1981. aug. 20. 13. o.
(Sándor Iván: A föld alá vitt tények üzenete. Esszék, tanulmányok. Bp., Szépirodalmi Kiadó, 1981. 396 o. 1 t.)
U.a. = Századvégi történetek: Tanulmányok Sándor Ivánról. Összeállította Ménesi Gábor. [Szeged], Tiszatáj Alapítvány, 2005 (Tiszatáj könyvek) 188-190. o.

[Recenzió] = Magyar Nemzet, 1981. nov. 3. 4. o.
(Géher István: Mondom: szerencséd. Versek. Bp. Szépirodalmi, 1981. 108 o.)


1982

[Recenzió] = Jelenkor, 25. évf., 1982. 2. sz. 183-184. o.
(Kis Pintér Imre: Helyzetjelentés. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979)

[Recenzió] = Valóság, 1982. 3. sz. (márc.) 111-113. o.
(Thomka Beáta: Narráció és reflexió. Újvidék. Fórum, 1981.)

Egy lélek topográfiája. Kerényi Grácia művei = Vigilia, 47. évf., 1982. 5. sz. (máj.) 377-380. o.

Ottlik Géza: Iskola a határon = Híd (Újvidék), 1982. 5. sz. 617-627. o.

[Recenzió] = Híd (Újvidék), 1982. 9. sz. 1084-1087. o.
(Szilágyi Ákos: Teremtmények. Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981)


1983

[Recenzió] = Magyar Nemzet, 1983. febr. 3.
(Várady Szabolcs: Ha már itt vagy. Bp., Kozmosz, 1981.)

[Recenzió] = Jelenkor, 26. évf. 1983. 7-8. sz. 734-736. o.
(Tábor Ádám: Dánia. Bp., Kozmosz Könyvek, 1982.)

[Recenzió] = Élet és Irodalom, 27. évf., 1983. 48. sz. 10. o.
(Poszler György: Kétségektől a lehetőségekig. Irodalomelméleti kísérletek. Bp. Gondolat, 373 o.)


1984

Balassa Péter et al.: Új Írószövetségi tagok írják önmagukról = Évszak, 1984. 1. sz. 68-83. o.

Irodalomtudós – magaslesen = Könyvvilág, 29. évf., 1984. 2. sz. (febr.) 8. o.
(Bojtár Endre: Egy kelet-européer az irodalomelméletben. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984)

[Recenzió] = Könyvvilág, 29. évf., 1984. 5. sz. 8. o.
(Esterházy Péter: Kis magyar pornográfia. Bevezetés a szépirodalomba. Bp., Magvető, 1984. 242 o.)

Balassa Péter et al.: Filológia 1984. A Modern Filológiai Társaság első plenáris ülésén elhangzott előadások és hozzászólások = Filológiai Közlöny, 30. évf., 1984. 4. sz. 415-418. o.

Mészöly Miklós művészete egykor és most = Vigilia, 49. évf., 1984. 10. sz. (okt.) 795-797. o.


1985

Kodolányi költészete = Nyugati Magyarság, 1985. 2. sz. 6. o.

(balassa) [névjellel]: Bemutatjuk Krasznahorkai Lászlót = Könyvvilág, 30. évf., 1985. 5. sz. (május) 9. o.

Rácz Péter költészetének rövid bemutatása = Életünk, 22. évf.,1985. 6. sz. (jún.) 572-573. o.
(Rácz Péter: Szemtől szembe ültetés. Bp. Kozmosz, 1984)

[Recenzió] = Jelenkor, 28. évf., 1985. 6. sz. (jún.) 602-604. o.
(Somlyó György: Rámpa. Bp. Szépirodalmi, 1984)

[Recenzió] = Könyvvilág, 30. évf., 1985. 5. sz. 7. o.
(Hamvas Béla: Karnevál [c. regényéről] [1-2. köt. Bp., Magvető, 550, 649. o.)

[Recenzió] = Kortárs, 29. évf., 1985. 11. sz. (nov.) 159-160. o.
(Kukorelly Endre: A valóság édessége. Bp. Magvető, 1984)

[Recenzió] = Könyvvilág, 30. évf., 1985. 11. sz. 7. o.
(Hankiss Elemér: Az irodalmi mű mint komplex modell. Bp., Magvető, 1985. 692 o. (Elvek és utak))

Meghívás közben = Lélegzet: Antológia. Szerk. Györe Balázs, Rácz Péter, Tábor Ádám. Bp., Magvető, 1985. 104-114. o. (JAK füzetek - 14.)

Egy folyóirat indulásához: On the start of a periodical = Khatarzisz, 1985. 11-16.
(A Katarzisz folyóiratról)

1986
 
Hekerle László halálára = Élet és Irodalom, 30. évf., 1986. 28. sz. 7. o.

A hallgatás ellen emelt ház = Élet és Irodalom, 30. évf. 1986. 34. sz. 4. o.
(Esterházy Péter: Bevezetés a szépirodalomba. Bp., Magvető, 1986. 723 o.)

Kovács István költészetéről = Egyetemi Lapok (ELTE), 1986. 4. sz. 6. o.

[Recenzió] = Könyvvilág, 31. évf., 1986. 5. sz. 15. o.
(Esterházy Péter: Bevezetés a szépirodalomba. Bp., Magvető, 1986. 723 o.)

A költészet mint szerelmes férfi. Mondatok Vasadi Péter művészetéhez = Napjaink (Miskolc), 1986. 6. sz. 30. o.

A haragról és a természetről. Balaskó Jenő költői világa = Életünk, 23. évf., 1986. 11. sz. (nov.) 1048-1051. o.

[Recenzió] = Könyvvilág, 31. évf., 1986. 12. sz. 11. o.
(Poszler György: Az évszázad csapdái. Tanulmányok Lukács Györgyről. Bp., Magvető, 1986. 183 o. (Gyorsuló idő))

Esszé a belső utak festészetéről = Élet és Irodalom, 30. évf., 1986. 49. sz.
(Földényi F. László: Caspar David Friedrich. Bp. Helikon, 1986)


1987

Archaikus történelemkritika = Jelenkor, 30. évf., 1987. 2. sz. (febr.) 191-192. o.
(Kalász Márton: Téli bárány. Bp., Magvető, 1986)

[Recenzió] = Könyvvilág, 32. évf., 1987. 2. sz. 8. o.
(Temesi Ferenc: Por. Regény. Bp. Magvető, 1986)

A kiűzött vendég. Krasznahorkai László művészetéről = Új Aurora (Békéscsaba), 1987. 3. sz. 59-62. o.

[Recenzió] = Kortárs, 31. évf.,1987. 8. sz. (aug.) 155-157. o.
(Rába György: A valóság vendége. Bp. Szépirodalmi, 1987. 101 o.)

Századvég, idő előtt = Jelenkor, 30. évf., 1987. 12. sz. (dec.) 1151-52. o.
(Sándor Iván: Századvégi történet. Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó, 228 o.)
U.a. = Századvégi történetek: Tanulmányok Sándor Ivánról. Összeállította Ménesi Gábor. [Szeged], Tiszatáj Alapítvány, 2005 (Tiszatáj könyvek) 39-41. o.

1988
 
Közelítések az Emlékiratok könyvéhez. Elemzés első változatban. (1986-1987) = Újhold-Évkönyv, 1988. 1. [kötet] Bp. Magvető, 1988. 386-396. o.
U. a. = Diptychon: Elemzések Esterházy Péter és Nádas Péter műveiről (1986-88) (JAK füzetek 41.). A tanulmányokat összegyűjtötte: Balassa Péter. Bp. Magvető, 1988. 157-168. o.
Ld. még:Kis Pintér Imre - Radnóti Sándor - Balassa Péter - Szegedy-Maszák Mihály - Vikár György: Egy démonikus mű: Nádas Péter: Emlékiratok könyve = Kortárs, 32. évf., 1988. 11. sz. 148-169. o.
Az Írószövetség Kritikai Szakosztálya által 1988. május 30-án rendezett nyilvános eszmecsere anyaga, valamint Radnóti Sándor hozzászólásához (151-154. o.) Balassa Péter további hozzáfűzései (155-161. o.).

[Recenzió] = Jelenkor, 31. évf., 1988. 2. sz. (febr.) 189-191. o.
(Török Endre: Világtudat és regényforma. Lev Tolsztoj. Bp. Tankönyvkiadó, 1987)

Meghívás közben. Klimó Károly katalógusába = Életünk, 25. évf., 1988. 3. sz. (márc.) 354-355. o.

[Recenzió] = Könyvvilág, 33. évf., 1988. 5. sz. 38. o.
(Pályi András: Éltem. Két kisregény. Bp. Szépirodalmi Kiadó, 1988. 246 o.)

Meghívás közben = Vigilia, 53. évf., 1988. 8. sz. (aug.)

Bernáth Márta halálára = Jelenkor, 31. évf., 1988. 9. sz. (szept.) 833-834. o.

Szellem és autonómia = Könyvvilág, 33. évf., 1988. 10. sz. (okt.) 11. o.
(Lengyel Balázs: Zöld és arany. Bp., Magvető, 1988)

Az Ikrek kora, avagy a hűtlen követ. (Elképzelés.) Weöres Sándor köszöntése = Életünk, 25. évf., 1988. 11. sz. (nov.) 970-974. o.

Két részben. 1. Mondatok, hívószavak Mándy Iván művészetéről. 2. Mit szólsz? Interjú helyett? = Jelenkor, 31. évf., 1988. 12. sz. (dec.) 1097-1100. o.

1989
 
Balassa Péter et al.:= Leveleskönyv. Egy korszak töredékei, 1956-88. Vál., összeáll.: Horgas Béla, Levendel Júlia. Téka, 1989. 370 o. (Liget Könyvek.)

Balassa Péter et al.:= Magyar Nemzet, 1989. febr. 2. 6. o.
Előzmények:
Egy könyvkiadó kálváriája. Püski Sándorral beszélget Pogány Sára = Magyar Hírlap, 21. évf., 1988. okt. 22. mell. 1. o. U.a = Látóhatár, 1989. 1. sz. 80-87. o.
További hozzászólások:
Bíró Zoltán= Hitel, 1989. 2. sz. 2. o.; Barabás Tamás= Új Élet, 1989. 2. sz. 3. o.; Drucker Tibor= Esti Hírlap, 1989. jan. 25.; Eörsi István= Hitel, 1989. 4. sz. 7. o.; Bíró Zoltán= Hitel, 1989. 4. sz. 7. o.; Esterházy Péter= Hitel, 1989. 4. sz. 25. o.; Berkes Tamás= Élet és Irodalom, 33. évf., 1989. 5. sz. 5. o.; Püski Sándor= Hitel, 1989. 6. sz. 62. o.; Raj Tamás= Hírlevél, 1989. 1. sz. 13-14. o.; Varga Sándor= Magyar Nemzet, 1989. febr. 15. 4. o.; Ács Margit= Magyar Nemzet, 1989. febr. 18. 8. o.; Karsai László= Élet és Irodalom, 33. évf., 1989. 8. sz. 2. o.; Barabás Tamás= Új Élet, 1989. 6. sz. 1-2. o.; Karsai László= Élet és Irodalom, 33. évf., 1989. 13. sz. 4. o.; Nagy János= Magyar Nemzet, 1989. ápr. 7. Vissz-hang mell. 2.; Varga Sándor= Magyar Nemzet, 1989. ápr. 11. 14. o.; Petővári Ágnes= Unio, 1989. 2. sz. 10-11. o.; Hernádi Miklós= Hírlevél, 1989. 4. sz. 25-26. o.

Balassa Péter et al.:Az Írószövetség reformjához. A kritikai szakosztály javaslata = Kortárs, 33. évf., 1989. 2. sz. (febr.) 136-140. o.
Kapcsolódó írás: Cseres Tibor = Kortárs, 33. évf., 1989. 3. sz. (márc.) 132-136. o.

Balassa Péter levele Kálnoky Lászlónak = Leveles könyv Bp. Téka Kiadó, 1989.


1990
 

Balassa Péter et al.: [Válasz az Orpheus körkérdésére] = Orpheus, 11. évf., 1990. 1. sz. 11-13. o.
(Körkérdés az európai kultúráról, az emberiség és a magyarság jövőjéről és a szellem vezéregyéniségeinek feladatáról)

A hét költője: Petőfi Sándor = Magyar Napló, 2. évf., 1990. 1. sz. 6. o.
(Elhangzott a Magyar Rádióban, 1989 decemberében)

Az öncenzúra dicsérete = Magyar Napló, 2. évf., 1990. febr. 8. 7. o.
U. a = Látóhatár, 1990. 95-99. o.

Egy flekk az Írók Boltjáról = Könyvvilág, 35. évf., 1990. június 14.

Minden rendbe’ van: Levél és kommentár = Jelenkor, 33. évf., 1990. 6. sz. (jún.) 522-525. o.
(Sárbogárdi Jolán [Parti Nagy Lajos]: A test angyala. Pécs. Jelenkor Kiadó, 1997)

A Törvény kapujában? = Jelenkor, 33. évf., 1990. 7-8. sz. (júl.-aug.) 613. o.

Drámai monológ = Magyar Hírlap, 23. évf., 1990. szeptember 29. Ahogy tetszik melléklet, 2. o.
(Kertész Imréről)

Októberi áhítat. Ottlik Géza halálára = Magyar Hírlap, 23. évf., 1990. 239. sz. 5. o.

Korunk zenéje és az élet intenzitása = Muzsika, 33. évf. 1990. 12. sz. (dec.) 3-7. o.

Félektől - lélekig 1977. december 14-21 = A Napló 1977-1980. (Válogatás.) Bp. Minerva Kft. 1990. 41-42. o.


1991

Szabadban. A nagyság csendessége = Vigilia, 56. évf., 1991. 2. sz. (febr.) 151-153. o. (Rónay György: Napló I-II. )
[Kötetben ebben a formában nem jelent meg!]

Lehetséges-e a szerelem metafizikája? = Könyvvilág, 36. évf., 1991. 5. sz. 2. o.
(Nádas Péter: Az égi és a földi szerelemről. Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1991)

A nem múló vita = Könyvvilág, 36. évf., 1991. 11. sz. (nov.) 13. o.
(Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita. Bp., Európa Könyvkiadó, 1991)

Előszó=Ecrivains hongrois du XXe siecle: Réalisé a l'ocassion du 3e Festival du Pied, un pied a l'Est, un pied a l'Ouest: "La Hongrie dans une nouvelle Europe", 14-28 septembre 1991, Die, choisis (vál.) par László Jakab Orsós, Agnes Boissy, Die Mediathéque Diois-Vercors, 1991.
(a versek, elbeszélések egy része bilingvis)

Traditionsdeutungen in der jüngsten ungarischen Prosa = Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19-20. század fordulóján = Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. and 20. Jahrhunderts, Bp., Akaprint, 1991.


1992

Enigma Variations: Leonardo’s Genius = The New Hungarian Quarterly. 125. évf. 1992. 1. sz. 101-104. o.
(Leonardo-kutatás)

Kertész-Kornis: Kritika helyett köszönet = Kritika, 1992. 1. sz. (jan.) 48. o.
(A Katona József Színház „Írók színháza” c. sorozata keretében megtartott színházi előadásról.Kornis Mihály Kertész Imre: Jegyzőkönyv c. művét olvasta fel.

Márton Lászlóról = 2000, 4. évf., 1992. 1. sz. (?!)

Titok és allegória = Magyar Napló, 4. évf.,1992. 2. sz. (?!)
(Márton László)

Beköszöntő Forgács Éva Bauhaus-könyvéhez = Jelenkor, 35. évf., 1992. 3. sz. (márc.) 233-234. o.
(Az eredeti szöveg elhangzott a budapesti Írók Boltjában, 1991. dec. 11-én.)

Ablak-zsiráf. A helyzetelemzés néhány feltételéről (1992. február) = Forrás, 24. évf. 1992. 5. sz. (máj.) 35-38. o.
(A magyar szellemi életről)

Alábbhagyni. Kettőspont = Könyvvilág, 37. évf., 1992. 5. sz. 19. o.
(Nádas Péter: Játéktér. Esszék. Bp. Szépirodalmi, 1988)

A fekete mint életforma. Tóth György fotóiról, most = Élet és Irodalom, 36. évf., 1992. jún. 5. 12. o.

(Demokratikus kártya) (Válasz az Élet és Irodalom körkérdésére: És a próza?) = Élet és Irodalom, 36. évf., 1992. júl. 3. 7. o.

Einstein harangjai = Kortárs, 36. évf., 1992. 8. sz. (aug.) 117-118. o.
(Grendel Lajos: Einstein harangjai. Abszurdisztáni történet)

Lányi András józan romantikája = Kritika, 1992. 8. sz. (aug.) 48. o.
(Lányi András: A kettészakított üstökös. Négy történelmi esszé. Bp. Liget, 1992.)
(Elhangzott a Liget irodalmi délutánján, a budapesti Írók Boltjában.)

Cédulákról szabadon - válaszok helyett = Forrás, 24. évf., 1992. 9. sz. (szept.) 6-8. o.

Halnapló: Álnapló. Sárbogárdi (Nagy) Lajosnak [Parti Nagy Lajosnak] = Jelenkor, 35. évf., 1992. 9. sz. (szept.) 675-679. o.

Egy komoly emberről. Nádas Péter köszöntése = Népszabadság, 50. évf., 1992. okt. 14. 12. o.

Karácsonyi seprőhoki = Élet és Irodalom, 36. évf., 1992. dec. 18. 14. o.

A közös Memphis = Könyvvilág, 37. évf., 1992. 12 . sz. 3. o.
(Ottlik Géza: Iskola a határon)

Balassa Péter et al.: Morbus hermeneuticus? Eredeti másodlagosság (a kör kérdése). (1992. szept.) = Határ, 1. évf., 1992. 12. sz. (dec.) 91-93. o.
(Válasz a Határ szerkesztőségének körkérdésére)

Kedves fiatal demokrata barátaim! (1988. augusztus 30) = Tiszta lappal. A Fidesz a magyar politikában 1988-1991. Bp. Fidesz Központi Hivatal, 1992. 64-67. o.

Balassa Péter et al.: Körkérdés a FIDESZ-ről 1991. elején = Tiszta lappal. A Fidesz a magyar politikában 1988-1991. Bp. Fidesz Központi Hivatal, 1992. 707-709. o.

A tarzuszi szavaival köszöntik a hetvenéves Mészöly Miklóst barátai = Tagjai vagyunk egymásnak Szerk. Alexa Károly, Szörényi László. Bp., Szépirodalmi, Európa Alapítvány, é. n. [1992]


1993

Egy gondolkodásmód zenéje = Élet és Irodalom, 37. évf., 1993. jan. 22.
(Szilágyi Ákos: A vágy titoktalan tárgya)

Kierkegaard és Bergman = Pannonhalmi Szemle, 1. évf., 1993. 1. sz. [1. negyedév] 46-53. o.
(A Kierkegaard Budapesten c. rendezvénysorozaton 1992. dec. 4-én elhangzott előadás átdolgozott változata)

Hogyan nem lehet beszélni? = Élet és Irodalom, 37. évf., 1993. 15. sz. (ápr. 16.) 17. o.
(A civilizáció kritikájáról) (Molnár Tamás)

Egy barbár-mítikus kérdés: mi a magyar? = Magyar Narancs, 5. évf., 1993. 16. sz. (ápr. 22.) 38. o.
(A budapesti Fidesz Akadémián 1993. március 25-én elhangzott előadás rövidített változata)

"Arról álmodok, hogy életben maradok". Radó Éva versei elé = Orpheus, 4. évf., 1993. 4. sz. 153-154. o.

Történet, elfekvőben = Könyvvilág, 38. évf., 1993. 5. sz. (máj.) 2. o.
(1968; Kundera)

Függőhíd: A Jelenkor Kiadóról, a könyvhéten = Magyar Napló, 5. évf., 1993. 13. sz. (jún. 25.) 17-18. o.

Az esztétika helye és helytelensége az ezredvégen = Igen, 5. évf. 1993. aug. 6. 55-58. o.

Kérdések az utolsó bekezdésekhez. Ancsel Éva emlékére = Kritika, 1993. 8. sz. (aug.) 30. o.
(Ancsel Éva utolsó bekezdései. Bp. Pesti Műsor Kft. 1993)

Kísérlet olvasólevélre. Budapest, 1993. jún. 3. = Holmi, 6. évf., 1993. 8. sz. (aug.) 1184-1189. o.
(Thomas Mann naplóiról)

A megfordítás = Színház, 26. évf., 1993. 8. sz. (aug.) 14-20. o.
(Jeles András: Szervusz, Tolsztoj! A Veszprémi Petőfi Színház és a Merlin Színház közös produkciója)

A Hordalék közelében = Jelenkor, 36. évf. 1993. 10. sz. (okt.) 815-819. o.
(Elhangzott 1993. jún. 28-án, a pécsi Művészetek Házában, a Na-Ne Galéria Hordalék c. kiállításának megnyitóján.)

Mozart mint Haynau = Magyar Narancs, 1993. október
(médiaháború; W. A. Mozart: Requiem-je MR-beli közvetítésének letiltása)

Szépen kérlek benneteket: ne csináljátok ezt! = Magyar Hírlap, 26. évf., 1993. 245. sz. 7. o.
(a Fideszről)

Csak ülök és kérdezek. Karácsonyi nem-tudás = Népszabadság, 51. évf., 1993. 299. sz. (dec. 23.) 12. o.
(az értelmiség és a politika viszonyáról)

Köszöntő híján - Mándy Ivánnak 75. születésnapján = Jelenkor, 36. évf., 1993. 12. sz. (dec.) 1009-1010. o.

Előszó = Bérczes László: A mezsgyén : Beszélgetőkönyv. Bp. Cégér Kiadó, 1993. (Globe Könyvek - 1.)
(színházi élet Magyarországon, XX. század)

Anbruch és Zusammenbruch = Lehetséges egyáltalán? Márkus Györgynek tanítványai. Szerk. Háy János. Bp., Atlantisz, 1993. 221-250. o. (Kísértések)

Jelenkor antológia : Márkus Györgynek tanítványai. Szerk: Csuhai István, Pécs, Jelenkor Szerkesztősége, 1993.


1994

Át-írás 1979-ből 1993-ba = Liget, 7. évf., 1994. 1. sz. (jan.) 23-25. o.

Balassa Péter et al.: Fellini. Maga = Filmvilág, 37. évf., 1994. 1. sz. (jan.) 5-6. o.

Szabadság, kommunikáció, katolicitás = Pannonhalmi Szemle, 2. évf., 1994. 2. sz. [2. negyedév] 60-69. o.
(Az 1993. március 6-i zsinati napra készült előadás szerkesztett szövege.)

Mellette és ellene, többé-kevésbé = Liget, 7. évf., 1994. 3. sz. (márc.) 57-60. o.
(Zygmunt Bauman: A világ varázstalanításának vége, avagy a posztmodern története)

Sz. E. hatvan - ha lenne. = Jelenkor, 37. évf., 1994. 4. sz. (ápr.) 399-400. o.
(Emlékezés Szederkényi Ervinre)

Hangok, zene nélkül = Kritika, 1994. 4. sz. (ápr.) 48. o.

Hozzászólás a hímvesszőparipa-vitához = Holmi, 7. évf., 1994. 4. sz. (árp.) 644-649. o.

Előzmények, kapcsolódó írások:
1. Földényi F. László: Az érzékek purgatóriuma: Rudolf Schwarzkogler (1940-1969) = Holmi, 6. évf., 1993. 9. sz. (szept.) 1322-1325. o.
2. Radnóti Sándor: Levágta-e a saját farkát Rudolf Schwarzkogler? Vitairat = Holmi, 6. évf., 1993. 10. sz. (okt.) 1482-1489. o.
3. Földényi F. László: A testet felszabadító bécsi akcionizmus. Válasz Radnóti Sándornak = Holmi, 6. évf., 1993. 11. sz. (nov.) 1626-1634. o.
4. Nádas Péter: Belebeszélő. [Hozzászólás Földényi F. László és Radnóti Sándor vitájához.]= Holmi, 7. évf., 1994. 1. sz. (jan.) 164-166. o.
5. Tamás Gáspár Miklós: Alázatos kérelem = Holmi, 7. évf., 1994. 4. sz. (ápr.) 642-644. o.


Balassa Péter (et al.) Vitaest: (Az egyetem) = Liget, 7. évf., 1994. 4. sz. (ápr.) 94–95. o.

Töredék a Ligetnek = Liget, 7. évf., 1994. 5. sz. (máj.) 8-10. o.

Mész Éva és Balassa Péter levélváltása a 119. számú írásról [:Mellette és ellene (…)] = Liget, 7. évf., 1994. 5. sz. (máj.) 91–92. o.

Balassa Péter idézi és [másfél sorban] kommentálja Domonkos István Kormányeltörésben c. versének részleteit = Liget, 7. évf., 1994. 8. sz. (aug.) 14–18. o. [„Idézeteink” rovat]

Ahogy esik, időszerűtlenül. Csomós Marinak = Kritika, 1994. 12. sz. (dec.) 48. o.

Egy látó emlékei. Ingmar Bergman két könyvéről = Pannonhalmi Szemle, 2. évf., 1994. 4. sz. [4. negyedév] 118-120. o.
(Ingmar Bergman: A legjobb szándékok – ill. Vasárnapi gyerekek)

Allélon. Vendégszövegek. Söveges Dávid emlékére = Pannonhalmi Szemle, 2. évf., 1994. 4. sz. [4. negyedév] 137-142. o.

A regényforma változásai a 19. századi francia irodalomban. Flaubert: Bovaryné című regényének értelmezése = Irodalomtanítás II. Szerk. Sipos Lajos. Bp., Pauz Universitas, 1994. 97-112. o.

Tenyérnyi törmelék = Holocaust emlékkönyv, Bp., Tedisz, 1994. 280-283. o.

Balassa Péter et al.: = Verses öröknaptár. Bp. Liget Könyvek, Bp. 1994., 416 o.
(Pilinszky János: Négysoros. 16. o.; József Attila: Medvetánc. 34. o.; Füst Milán: Öregség. 66. o; Weöres Sándor: Önéletrajz. 82. o.; Csokonai Vitéz Mihály: A magánossághoz. 117. o.; Petőfi Sándor: A négyökrös szekér. 165. o.; Kosztolányi Dezső: Esti Kornél éneke. 173. o.; Arany János: Meddő órán. 233. o.. József Attila: Reménytelenül. 239. o.; Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség. 271. o.; Ady Endre: Az eltévedt lovas. 359. o.; Babits Mihály; Cigány a siralomházban.465. o.; Vörösmarty Mihály: Az Éj monológja. 387. o.)

1995
A classic típusú Balaton szelet = Beszélő, 6. évf., 1995. 2. sz. (jan. 12.) 32. o.
(Parti Nagy Lajos: A hullámzó Balaton)

Eszéktől északra élsz és lakozol… = Liget, 8. évf., 1995. 1. sz. (jan.) 2. o.

Darvasi és Borgognoni. Bemutatás = Jelenkor, 38. évf., 1995. 1. sz. (jan.) 85-87. o.
(Darvasi László: A Borgognoni-féle szomorúság. Rövid történetek. Pécs, Jelenkor, 1994)
(Az eredeti szöveg elhangzott 1994. nov. 24-én a budapesti Írók Boltjában.)

Az eltorzult társulás. Töredékek Gombár Csaba tanulmányához = Politikatudományi szemle, 4. évf., 1995. 1. sz. (jan.) 114-117. o.
Előzmény: Gombár Csaba: Társadalomszemléletünk etnicizálódása = Medvetánc (ELTE-MKKE), 1987.

Ereklye és tanszerláda. Ottlikról, Gödöllőn, emlékkiállítás megnyitóján. Györe Balázsnak = Vigilia, 60. évf., 1995. 2. sz. (febr.) 131-134. o.

Bodyzik a lapály = Jelenkor, 38. évf., 1995. 3. sz. (márc.) 285-286. o.
(A Ha minden jól megy. Antológia. Bp. Balassi Kiadó - Soros Alapítvány, 1994)
(Elhangzott 1995. febr. 1-én a budapesti Merlin Színházban, a Soros Alapítvány ünnepségén.)

Márciusi bekezdések egy (olvasó) naplóból = Kritika, 1995. 3. sz. (márc.) 2. o.

Nyírfakép Jeszenyinhez. Schumann Sz. Katalin kiállításáról = Élet és Irodalom, 39. évf., 1995. ápr. 7. 18. o.

A felülettől a látványig. Hargittai Pál kiállításáról = Élet és Irodalom, 39. évf., 1995. máj. 19. 17. o.

Balassa Péter et al.: 7-en 1 könyvről 7 mondatban = Irodalmi Szemle (Pozsony), 38. évf., 1995. 4. sz. (május) 16-20. o.
(Baka István: Sztyepan Pehatnij testamentuma)

A modernizált pofabe = Élet és Irodalom, 39. évf., 1995. jún. 2. 4. o.

Kedves olvasó, "bús fivérem" = Beszélő, 6. évf., 1995. 22. sz. (jún. 1.) 39. o.
(Majdnem és talán)

Erről beszélek = Népszabadság Könyvszemle, 2. évf., 1995. 6. sz. (jún. 3) 3. o.
(Nádas Péter: Esszék. Pécs, Jelenkor Kiadó, 1995.)

Hozzászólás a hűséghez = Liget, 8. évf., 1995. 6. sz. (jún.) 91–93. o.
(Hévizi Ottó: Kérdések a hűségről = Határ, 1995. ápr.)

Kettős (Nádas és Esterházy) = Magyar Lettre Internationale, 18. sz. 1995. ősz, 68-70. o.
(Esterházy Péter, Nádas Péter)

Balassa Péter et al.: Kilenc bekezdés Mándy Ivánról = Magyar Hírlap, 28. évf., 1995. 247. sz. (okt.) 24. o.

Egy ember, átkelőben = Népszabadság, 1995. 53. évf., 248. sz. (okt. 21.) 26. o.
(Mándy Iván meghalt)

A radikális alvó. Mándy Iván halálára = Kritika, 1995. 11. sz. (nov.) 46. o.

Utazás Líviával = Élet és Irodalom, 39. évf., 1995. dec. 22. 5. o.

Agapé, és semmi más… = Vigilia, 60. évf., 1995. 12. sz. (dec.). 924-925. o.

Rába György közbeszólása = Balassa Péter et al.: Egy lélegzetre: Rába György verseiről = Liget, 8. évf., 1995. 12. sz. (dec.) 5-6. o.

Bildung és Paideia = Majdnem nem lehet másként. Vajda Mihály 60. születésnapjára. Bp., Cserépfalvi, 1995. 118-132. o.

1996
A fájdalom szépen visszatér = Kritika, 1996. 2. sz. (febr.) 26. o.
(Nádas Péter: Vonulás. Két filmnovella. Pécs. Jelenkor Kiadó, 1995.)

Az Emlékiratok könyve: írók és művek között = Műhely (Győr), 19. évf., 1996. 3. sz. 52-59. o.
(Nádas Péter: Emlékiratok könyve)

A jóakarat társadalmasításának megalapozhatatlanságáról - és igazáról. Levél Lányi Andrásnak = Liget, 9. évf., 1996. 3. sz. (márc.) 3-8. o.
(Lányi András: Valahol megint utat vesztettünk. Mog., 1990-1996)

Csúcstechnológia és erőpolitika az irodalomkritikában = Élet és Irodalom, 40. évf., 1996. május 17. 3. o.

Nagyon régi történet = Liget, 9. évf., 1996. 7. sz. (júl.) 52-57. o.
(Földényi F. László: A művészet felemás sorsfordulója)

Megkésett válaszlevél Forgács Évának = Jelenkor, 39. évf., 1996. 7-8. sz. (júl.-aug.) 673-677. o.

Előzmények:
1. Balassa Péter: A hang és a látvány = Jelenkor, 38. évf., 1995. 7-8. sz. (júl.-aug.) 664-668. o.
2. Forgács Éva: A Magyar Állami Operaházban bemutattak egy új ablakot: Levél Balassa Péternek = Jelenkor, 39. évf., 1996. 2. sz. (febr.) 1665-168. o.


Ítéletidőben? Nádas Péterről = Nappali Ház, 8. évf., 1996. 3. sz. 93-100. o.
(Nádas Péter: Esszék. Pécs, Jelenkor Kiadó, 1995.)

Adalékok az Emlékiratok könyve irodalmi és kulturális kontextusához = Kalligram, 1996. 5. sz. (máj.) 103-115. o.

Gyötrelmes vagy lankás emelkedő? Balassa Péter et al.: Ezerszáz év a Kárpát-medencében. Bp.,Vigilia, é.n. [1996] (klny = Vigilia, 61. évf., 1996. 8 sz. (aug.) 608-612., a teljes összeállítás: 561-640 o.)
(A magyarság történelmi tudatáról)

[Recenzió] = Jelenkor, 39. évf., 1996. 9. sz. (szept.) 828-829. o.
(Géher István: Rádiókollégium. Pozsony. Kalligram, 1996)

Szoba, aminek nincs fala. Pilinszky János naplóiról és szószedet = Vigilia, 61. évf., 1996. 9. sz. (szept.) 676-679. o.

Előszó egy láthatatlan könyvhöz = Párbeszéd a sötétről. Szerk. Bátorfi Andrea. [Közreadja a] Más Szemmel Alapítvány, 1996.7-9. o.

Karamazov testvérek = Huszonöt fontos orosz regény. Műelemzések. Szerk. Hetényi Zsuzsa. Bp., Maecenas, Lord Könyvkiadó, 1996. 128-150. o. [88-100. o.]
(Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Karamazov testvérek)


1997

Egy szót se szóltam = Liget, 10. évf., 1997. 1. sz. (jan.) 41-42. o.
(Elhangzott 1993. jún. 28-án, a pécsi Művészetek Házában, a Na-Ne Galéria Hordalék c. kiállításának megnyitóján.)

[Recenzió] = Kritika, 1997. 1. sz. (jan.) 43-44. o.
(Székely Magda: A testen túl. Bp., Belvárosi Kiadó, 1996)

Ex libris = Élet és Irodalom, 41. évf., 1997. 9. sz. (febr. 28.) 13. o.
(Zeke Gyula: Idősb hölgy három ujja vállamon; Lányi András: Valahol megint utat vesztettünk; Marno János: Marokkő; Ingmar Bergman: Öt vallomás)

És eljön az Ő országa = Kritika, 1997. 2. sz. (febr.) 43. o.
(Grendel Lajos: És eljön az Ő országa. Pozsony. Kalligram, 1996)

Újrafelismer, megért, elmenekít = Liget, 10. évf., 1997. 2. sz. (febr.) 60-62. o.

Kafka álmaiban olvasva = Liget, 10. évf., 1997. 3. sz. (márc.) 18-20. o.

Belső égtájak = Kalligram, 1997. 4. sz. 90. o.
(Polcz Alaine: A rend és a rendetlenség jelensége az emberi cselekvésben)

[Recenzió] = Liget, 10. évf., 1997. 4. sz. (ápr.) 87-88. o.
(Viktor E. Frankl: Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben)

Ismerős, ravasz és arcátlan = Élet és Irodalom, 41. évf., 1997. máj. 30. 2. o.
Előzmény: Hajdú András: A főszerkesztő és a minőség = Élet és Irodalom, 41. évf., 1997. máj. 23. 2. o.

Kedves Györe Balázs = Liget, 10. évf., 1997. 5. sz. (máj.) 53–56. o.
(Balassa Péter önvallomása; Györe Balázs: Celsius)

Rejtett dimenziók = Liget, 10. évf., 1997. 7. sz. (júl.) 88-91. o.
(Poszler György: Vonzások és taszítások. Bp. Liget, 1994)

Jeles Andrásról = Filmvilág, 40. évf., 1997. 8. sz.

Ő mondja meg, ki nekem ő = Vigilia, 62. évf., 1997. 12. sz. (dec.) 940-942. o.
(Válasz a Vigilia körkérdésére: Ki nekem Jézus? )

Nádas Péter = Modern magyar irodalom. Kiegészítő füzet az irodalom tankönyvhöz. Szerk. Sallai Éva. Bp., Korona Kiadó, 1997. Bp. 85-96. o.

Parti Nagy Lajos = Modern magyar irodalom. Kiegészítő füzet az irodalom tankönyvhöz. Szerk. Sallai Éva. Bp., Korona Kiadó, 1997. Bp. 104-111. o.

Vida Judit keramikusművész kiállítása = Exhibition of ceramic and porcelain Arist /Szerk. Fülöp Gyula, Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, 1997. (A Szent István Király Múzeum közleményei. D-sorozat, 256.)


1998

Minden látszat ellenére = Filmvilág, 41. évf., 1998. 4. sz. (ápr.)
(Fehér György: Szenvedély című filmjéről)

A csecsemők vándorévei = Élet és Irodalom, 42. évf., 1998. 27. sz.
(Kőrösi Zoltán: Történetek a csodálatos csecsemők életéből. Czabán György fényképeivel. Kijárat, 1998. 204 o.)

Egy józan monográfia = Alföld, 49. évf., 1998. 8. sz. (aug.) 99-100. o.
(Pozsvai Györgyi: Bodor Ádám. Pozsony, Kalligram, 1998)

Jobb- vagy balkánaán = Kritika, 1998. 9. sz. (szept.) 40. o.
(Nyerges András:Jobb- vagy balkánaán: Szúrópróbák. Bp. 1998]

Balassa Péter et al.: Kié a Nyugat? (Válasz az Élet és Irodalom körkérdésére) = Élet és Irodalom, 42. évf., 1998. nov. 6. 4. o.
Kapcsolódó írás, válasz: Könczöl Csaba: Kié a mi?= Élet és Irodalom, 42. évf., 1998. 46. sz. (nov.)

Betegség és öngyógyítás a művészetben? Egy példa: Ingmar Bergman = Alföld, 49. évf., 1998. 11. sz. (nov.) 116-120. o.

Gyermek a király felettünk = Népszava, 126. évf. 1998. 300. sz., mell. I-II.

[Recenzió] = Kritika, 1998. 12. sz. (dec.) 41-42. o.
(Keresztury Tibor: Petri György. Pozsony. Kalligram, 1998)

A béke: kötés. A hetvenöt éves Török Endrének. = Vigilia, 63. évf., 1998. 12. sz. (dec.) 887-934. o.
(Válasz a Vigilia körkérdésére a békéről)


1999
 

Erdély Miklós mint predekonstruktivista = Kritika, 1999. 1. sz. (jan.)

Az 1998-as év irodalmi termésében [...]", [válasz] A Jelenkor  körkérdésé[re]: 1998 = Jelenkor, 42. évf., 1999. 2. sz. (febr.) 184-185. o.

[cím nélkül] Válasz Kárpáti János: Bartók és a népzene c. írására = Élet és Irodalom, 43. évf., 1999. 22. sz. (jún. 4.) 2. o.

Szó szerint szótlanul = Vigilia, 64. évf., 1999. 12. sz. (dec.) 884-886. o.
(Válasz a Vigilia körkérdésére: Ki vagy mi játszotta a legfontosabb szerepet személyes életünk alakulásában, boldogulásunkban? Mi volt a szerepe életünkben Krisztusnak és a belőle kisarjadt kereszténységnek?)

1987 = Beszélő, 10. évf., 1999. 7-8. sz. (júl.-aug.)

Túr és tűnődik = Népszava, 127. évf., 1999. 100. sz., mell., I-II. (a munkáról)

Nem félünk a Csurkától = Élet és Irodalom, 43. évf., 1999. 40. sz. (okt. 8.) 5. o.

Szenespince hatvanhat. T.-B. I-nak = Élet és Irodalom, 43. évf. 1999. 51-52. sz. (dec. 22.) 29. o.

Tét fel-téttel = Magyar Hírlap, 32. évf., 1999. dec. 24. 10. o.


2000

Egy kéz jegye (Ottlik Gézáról) (2000)
(A XX. század ujjlenyomata. Emlékeink az elmúlt századról. Millenniumi Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum rendezésében.)

Párbeszéd vagy beszélgetés? = Kritika, 2000. 1. sz. (jan.) 25-26. o.
(Lengyel László - Várszegi Asztrik: Beszélgetőkönyvecske. Helikon, 1999)
(Elhangzott a könyv bemutatóján, Pannonhalmán, 1999. december 3-án.)

A sztráda és az ösvény = Tiszatáj, 54. évf., 2000. 1. sz. (jan.) 76-82. o.
(Válasz a Tiszatáj körkérdésére: "Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová megyünk? " : Ezredvégi kérdések a Tiszatájban)
(globális folyamatok, nemzeti identitás, demokrácia)
U. a = "Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová megyünk? " : Ezredvégi kérdések a Tiszatájban. Szerk. Olasz Sándor, [Szeged], Szegedi Tiszatáj Alapítvány, 2000. 291-297. o. (Tiszatáj könyvek)

Sándor Iván meditációi a regényről: Recenzió és köszöntés = Tisztatáj, 2000. 3. sz. (márc.) 64-65. o.
(Sándor Iván: Rocinante nyomában)
U.a. = Századvégi történetek: Tanulmányok Sándor Ivánról. Összeállította Ménesi Gábor. [Szeged], Tiszatáj Alapítvány, 2005 (Tiszatáj könyvek) 273-275. o.

Benn szertevonszolt arccal. Vörösmarty, a takács és maszkmester = Élet és Irodalom, 44. évf. 2000. 51-52. sz. (dec. 22.) 45. o.

Jómódú barbárság = Magyar Hírlap, 33. évf., 2000. dec. 23. 9. o.

[Utószó] = Petri György Válogatott versei.Vál., utószó: Balassa Péter, Bp.,
Unikornis, 2000. (A magyar költészet kincsestára - 87.)

Előszó = Szalai Erzsébet: Ezredváltó dilemmák Magyarországon. Bp. Új Mandátum, 2000. (Nagyítás - 33.)


2001

A nyár mögötti nyár. A nyolcvanéves Próteusznak = Élet és Irodalom, 45. évf., 2001. 3. sz. (jan. 19.)
(A 80 éves Mészöly Miklós köszöntése)

Zöngétlen tombolás : Werckmeister harmóniák = Filmvilág, 44. évf. 2001. 2. sz. (febr.) 8-15. o.

Hangot adni. Szőllősy András nyolcvan éves = Élet és Irodalom, 45. évf., 2001. 9. sz. [márc.]

Balassa Péter et al.: Terrorizmus és szabadság = Fundamentum, 5. évf. 2001. 4. sz. 47-48. o.
(nemzetközi terrorizmus, szabadságjogok)

Kedves (Beney) Zsuzsa = Liget, 12. évf., 2001. 4. sz. (ápr.) borító, III–IV. o.

Egyesült állapotok pilótája = Élet és Irodalom, 45. évf., 2001. 21. sz. (máj. 25)
(Bán Zsófia: Amerikáner. Bp., Magvető, 2000. 195 o.)

Mészöly Miklós halálára = Élet és Irodalom, 45. évf., 2001. 30. sz. (júl. 27) 3. o.

Búcsúidézetek Mészöly Miklósnak = Élet és Irodalom, 45. évf., 2001. 34. sz. (aug. 24.) 3. o.

Csurka és a dzsihád = Élet és Irodalom, 45. évf., 2001. 37. sz. (szept. 14)

Pásztorok és juhok, levegőtlen présben = Élet és Irodalom, 45. évf., 2001. 38. szám (szept. 21.) 3-4. o.
(A Római Katolikus Egyházról és az egyházpolitikáról 1990 és 2001 között)

Víz alatti levél az Adriacinkének, Tolnai-motívumokra= Zetna, 2001. ősz
(Elhangzott a szabadkai Városi Könyvtárban június 8-án Atlaszok II. címmel megtartott felolvasóesten.)

"Mindegy, ez már nem az én..." Laudáció Pályi András Füst Milán-díja alkalmából = Élet és Irodalom, 45. évf., 2001. 49. sz. (dec. 7)

Kurtág György, az olvasó = Élet és Irodalom, 45. évf., 2001. 51-52. sz. (dec. 21)

Contritio: Egy keresztény hagyomány két huszadik századi regényben = A kereszténység és az európai tradíció. Szerk. Tallár Ferenc, Bp., Osiris, 2001. 87-94. o. (Osiris könyvtár. Vallástörténet)

Balassa Péter = A kifosztott Móricz? Könyvtár és katedra. A Magyartanárok Egyesülete konferenciái 1. Szerk.: Fenyő D. György. Krónika Nova Kiadó, 2001. 264 o.)


2002

Für das Leben? Az esszéről = Alföld, 53. évf., 2002. 2. sz. (febr.) 27-32. o.
(esszé, műfajelmélet, irodalomkritika, Nietzsche)

A Jelenkor Nádas-számáról = Élet és Irodalom, 46. évf., 2002. 44. sz. (nov. 1.) 6. o.

Az egyszerűség útjai, sötétben Jelenits Istvánnak, születésnapjára = Vigilia, 67. évf., 2002. 12. sz. (dec.)
(A budapesti taizéi találkozón, 2001. december 31-én elhangzott szöveg javított változata.)

Hiba, lehetőség. Móricz Zsigmond - József Attiláról = Pillanatkép a hazai irodalomtudományról. Szerk. Kenyeres Zoltán és Gintli Tibor. Bp. 2002., 290-295. o.
U. a = Dombormű: tanulmányok, esszék Poszler György 70. születésnapjára. Szerk. Bárdos Judit. h.n. [Bp.] , Liget Műhely Alapítvány, 2001., 437-444. o. (Liget Könyvek)


2003

A varázsnotesz = Élet és Irodalom, 47., évf., 2003. 4. sz. (jan. 24) 22. o.
(Harald Weinrich: Léthé. A felejtés művészete és kritikája. Ford. Mártonffy Marcell. Atlantisz könyvkiadó, 2002, 318 o.)

Valósággal magunk előtt = Élet és Irodalom, 47. évf., 2003. 8. sz. (febr. 21) 26. o.
(Fenomén és mű. Fenomenológia és esztétika. Szerk.: Bacsó Béla. Ford.:Gács Anna, Kelemen Pál et al. Kijárat Kiadó, 2002. 224 o.)

Az értelmezhetetlen kapujában = Élet és Irodalom, 47. évf., 2003. 12. sz. (márc. 21) 22. o.
(Szirák Péter: Kertész Imre. Pozsony, Kalligram, 2003. 217 o.)

A név nevében. Editióról és emendatióról. Bacsó Bélának = Jelenkor, 46. évf., 2003. 4. sz. (ápr.) 392-397. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/11/a-nev-neveben
(Esterházy Péter: Javított kiadás. Melléklet a Harmonia Caelestishez. Bp. Magvető, 2002)
U. a.: =Másodfokon: Írások Esterházy Péter Harmonia caelestis és Javított kiadás című műveiről. Vál., szerk. Böhm Gábor, Bp. Kijárat Kiadó, 2003. 187-200. o. (Kritikai zsebkönyvtár, 2)
Kapcsolódó írás: Bacsó Béla: A Javított kiadásról= Jelenkor, 36. évf., 2003. 4. sz. (ápr.)

Leonóra papírjai = Vigilia, 68. évf., 2003. 8. sz. (aug.)

Leonóra papírjai = Jelenkor, 46. évf., 2003. 12. sz. (dec.) 1137-1149. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/198/leonora-papirjai

A konténer bordái = Látókörök metszése: Írások Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Szerk. Zemplényi Ferenc et al., h.n. [Bp.], Gondolat Kiadó Kör, 2003. 22-37. o.
(Tarr Béla: Werckmeister harmóniák)

Perón a peronon? = Élet és Irodalom, 47. évf., 2003. 26. sz. (jún. 27) 6. o.
 

2004
A tettenérésről, Mészöly Miklós születésnapjára = Magasiskola. In memoriam Mészöly Miklós. Oktatási segédkönyv. Bp. Nap Kiadó Kft. 2004. 391 o. (In memoriam) 300-301. o.
2009
Krampuszok: Pajzs és dárda nélkül Az Ikszekről = Jelenkor, 52. évfolyam, 2009. 9. sz. 955. o.
(Spiró György: Az Ikszek)
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1785/krampuszok
Kapcsolódó írások:

Vári György: Megjegyzések Balassa Péter az Ikszekről szóló kritikájához = Jelenkor, 52. évfolyam, 2009. 9. sz. 953. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1784/megjegyzesek-balassa-peter-az-ikszekrol-szolo-kritikajahoz

Margócsy István: Megjegyzések Balassa Péter Krampuszok-tanulmányának közléséhez = Jelenkor, 52. évfolyam, 2009. 10. sz. 1127. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1818/megjegyzesek-balassa-peter-krampuszok-tanulmanyanak-kozlesehez

Vári György: A Jelenkor postájából: Válasz Margócsy Istvánnak = Jelenkor, 52. évfolyam, 2009. 11. sz. 1254. o.
internetes közlés: http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1840/a-jelenkor-postajabol