II. SZERKESZTETT KIADVÁNYOK BIBLIOGRÁFIÁJA

-          és a kötetek recepciója –

 

 

1. Esztétikai kislexikon. Szerk. Zoltai Dénes, Szerdahelyi István, Aradi Nóra, Balassa Péter. Bp. Kossuth Könyvkiadó, 1972. 718 o. (Korszerű társadalmi ismeretek könyvtára.)

 

2. Diptychon. Elemzések Esterházy Péter és Nádas Péter műveiről. 1986-1988. Atanulmányokat összegyűjtötte: Balassa Péter. Bp. Magvető, 1988. 271 o. (JAK füzetek, 41.)

Recenziók a kötetről:

Domokos Mátyás könyvismertetése. Elhangzott: a Magyar Rádió Kossuth adóján, 1989. febr. 10-én (10.10-11.54), a Magyar Írás c. műsor keretében.

Kulcsár Szabó Ernő = Kortárs, 33. évf., 1989. 8. sz. (aug.) 157-165. o.

Mikola Gyöngyi: Terek találkozásai: Egy könyv lapjai(n)= Jelenkor, 34. évf., 1991. 6. sz. (jún.) 563-564. o.

Pozsvay Györgyi: „A bensőségesség tere” = Új Symposion, 1989. 10. sz. (okt.) 35. o.

Széchenyi Ágnes: A csoda műszaki leírása = Élet és irodalom, 33. évf., 1989. márc. 10. 11. o.

Tamási Orosz János: A szín pontos jellemzői = Könyvvilág, 34. évf., 1989. 2. sz. 12. o.

Tarján Tamás: Diptychon = Népszabadság, 47. évf., 1989. jan. 25. 7. o.

Thomka Beáta: Esszéterek, regényterek = Budapesti Könyvszemle, 1990. nyár. 258-259. o.

 

3. Kassák. Esszék, tanulmányok a költőről, íróról, művészről. Szerk. Szávai János. Lektor: Balassa Péter. Bp. Tankönyvkiadó Vállalat, 1990. 174 o.

 

4. Babits Mihály válogatott versei. Vál. Balassa Péter, Sükösd Mihály. - Utószó: Balassa Péter. 2. kiad. [Bp.] Editorg Kiadó, 1994. 129 o. (Editorg Klasszikusok) [1. kiadás: 1991]

 

5. Üvegezés: Műhelytanulmányok Márton László Átkelés az üvegen című regényéről. Összeáll. Balassa Péter [Bp.] JAK; Pesti Szalon, 1994. róla: 41-45. o.

 

6. Matiné: A Színház- és Filmművészeti Főiskola művészeti-szakmai magazinja. Főszerk. Trencsényi Katalin, szerk. Balassa Péter et al. (Győrei Zsolt, Báron György, Blastik Noémi), Bp., SzFF. 1998-1999

megjelent számok:

(1) Próbaszám: Rivalda; Hiszti. [két önálló szerkesztésű kiadvány hátlapjával egybekötve]

(2) 1997-1998. 1. szám

(3) 1997-1998. 2. szám

(4) 1998-1999. 1. szám

előzménye: Sirály