Teller Katalin

Teller Katalin

habilitált egyetemi docens

teller.katalin@btk.elte.hu

 

2000-ben végzett az ELTE német nyelv és irodalom, illetve orosz nyelv és irodalom szakán. Egyetemi és doktori tanulmányai során ösztöndíjjal kutatott Szentpéterváron, Bécsben és Konstanzban. 2006–2007-ben az ELTE Német Nyelvű Irodalmak Tanszékén a Regionalitás, kulturális technikák, tudományképek a századforduló és a két világháború közötti korszak kultúrájában című NKFP-projekt munkatársa és koordinátora. 2007-ben doktorált német irodalomtudományból. 2008–2009-ben az Esztétika Tanszéken folyó A tértapasztalat esztétikai, történeti és kultúratudományi koncepciói a 20. században című OTKA-projekt munkatársa. 2007–2010-ben a Kakanien revisited internetes platform szerkesztője. 2013-ban Paul Celan Fellow (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Bécs), 2015-ben igazgatói ösztöndíjas a bécsi Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften-ban. 2012 és 2016 között megszakításokkal asszisztens a Transdifferenz in der Literatur deutschsprachiger Migrantinnen in Österreich-Ungarn című kutatási projektben a Bécsi Egyetemen (FWF), 2015–2017-ben kutató a Metropolis in Transition, Wien – Budapest 1916–1921 (bmwf) és a Welterkundung zwischen den Kriegen: Die Reisefilme des Colin Ross (1885–1945) (FWF) című projektekben a bécsi Ludwig Boltzmann Institut für Geschichte und Gesellschaft-ban. 2021-ben habilitált az ELTE-n, valamint docenssé léptették elő.

Kutatási területek: tömegkultúra és nagyváros, cirkusztörténet, német és magyar nyelvű irodalmak a 20. század első felében, kultúratudomány és sajtótörténet.

 

Közleményei: MTMT

 

Válogatott publikációk

 

Monográfia:

 • Der Weltreisende Colin Roß vor deutschem und österreichischem Publikum: Massenkulturelle Vermarktung von Kriegserfahrung und Abenteuer (1912–1938). Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Peter Lang Verlag, (ZOOM; 15.)

Tanulmányok:

 • Die Spuren von Suchen. Zirkuspantomimen als Fallbeispiel. In: Eva Krivanec, Birgit Peter (szerk.): Archive des Populären. Archives of the Popular. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2018 (manuscripta theatralia. Schriftenreihe zu raren Dokumenten und Archivalien im Fokus kulturhistorischer Grundlagenforschung) (megjelenés előtt)
 • (Kerekes Amáliával): „… dass das Jüdiche in uns nicht zu verstummen braucht, wenn das Vaterländische spricht“: Zur deutschsprachigen zionistischen Presse Ungarns 1914–1918. In: Petra Ernst, Eleonore Lappin-Eppel (szerk.): Jüdische Publizistik und Literatur im Zeichen des Ersten Weltkriegs. Innsbruck; Wien; Bozen: StudienVerlag, pp. 265-288. (Schriften des Centrums für Jüdische Studien; 25.)
 • Kulturpolitischer Raum und Frauenrollen: Die Ausstattungspantomimen des Zirkus Busch in Breslau und Wien in den 1910-30er Jahren. In: Anna Gajdis, Monika Manczyk-Krygiel (szerk.): Der imaginierte Ort, der (un)bekannte Ort: Zur Darstellung des Raumes in der Literatur. Bern; Berlin; Brussels; Frankfurt am Main; New York; Oxford; Wien: Peter Lang Academic Publishers, 2016. pp. 121-134. (Jahrbuch für internationale Germanistik; A.)
 • Die Kriegsberichterstatterin Margit Vészi zwischen ethischem Journalismus und Propaganda. In: Sema Colpan, Amália Kerekes, Siegfried Mattl, Magdolna Orosz, Katalin Teller (szerk.): Kulturmanöver: Das k.u.k. Kriegsspressequartier und die Mobilisierung von Wort und Bild. Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Peter Lang Verlag, 2015. pp. 95-110. (magyarul: A haditudósító Vészi Margit. Etikus újságírás vagy propaganda. In: Filológiai Közlöny 61:3, pp. 369-381. [2015])
 • Zwischen Schwimmschule und Front: Das Genre des Tagebuchs und der Kriegsberichterstattung im Ersten Weltkrieg. In: Knafl Arnulf (szerk.): Ende einer Ära: 1914 in den Literaturen in der Donaumonarchie und ihrer Nachfolgestaaten. Wien: Praesens Verlag, 2015. pp. 82-95.
 • „Az exorbitáns bizonyuljon orbitánsnak”: Az 1920-as évek cirkuszelméletei és –gyakorlatai. In: Olay Csaba, Weiss János (szerk.): A művészettől a tömegkultúráig. Budapest: L’Harmattan Kiadó; Könyvpont Kiadó, 2014. pp. 205-214.
 • (Kerekes Amáliával): Vergnügungsstädte: Wiener und Budapester Stadtmarketing um 1900. In: Fenyves Miklós, Kerekes Amália, Kovács Bálint, Orosz Magdolna (szerk.): Utak és kalauzok: változatok az Osztrák–Magyar Monarchia topográfiájára. Budapest: Gondolat Kiadó, 2012. pp. 39-54. (Mű-helyek; 10.)
 • (Kerekes Amáliával): Periphere Urbanisierung: Massenkonzepte der Unterhaltungskultur in Wien und Budapest in den 1920er Jahren. In: Becker Tobias, Littmann Anna, Niedbalski Johanna (szerk.): Die tausend Freuden der Metropole: Vergnügungskultur um 1900. Bielefeld: Transcript Verlag, 2011. pp. 67-83.
 • The Texture of the Retina: Intertwining Patterns of Perception in the City: On Andrei Bely’s Petersburg and Ingo Schulze’s 33 Moments of Happiness. In: Spaces of Identity 4:3, pp. 7-19. (2004)

 

Szerkesztett kötetek:

 • Somlyó Bálint, Teller Katalin (szerk.): Filozófus a műteremben: Tanulmányok Radnóti Sándor 70. születésnapjára. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2016.
 • Sema Colpan, Amália Kerekes, Siegfried Mattl, Magdolna Orosz, Katalin Teller (szerk.): Kulturmanöver: Das k.u.k. Kriegsspressequartier und die Mobilisierung von Wort und Bild. Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Peter Lang Verlag, 2015.
 • Drehli Robnik, Amália Kerekes, Katalin Teller (szerk.): Film als Loch in der Wand: Kino und Geschichte bei Siegfried Kracauer. Wien: Turia und Kant Verlag, 2013.
 • Kerekes Amália, Teller Katalin (szerk.): Keresztmetszetek 1867–1939: Tudományképek és kulturális technikák a magyar és német nyelvű kultúrában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2007.
 • Kerekes Amália, Orosz Magdolna, Rácz Gabriella, Teller Katalin (szerk.): Pop in Prosa: Erzählte Populärkultur der klassischen Moderne. Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Peter Lang Verlag, 2007. (Budapester Studien zur Literaturwissenschaft; 11.)
 • Teller Katalin, Alexandra Millner, Kerekes Amália, Orosz Magdolna (szerk.): Mehr oder Weininger: Eine Textoffensive aus Österreich/Ungarn. Wien: Böhlau Verlag, 2005.

 

Könyvfordítások:

 • Identitás. Szerk. Biczó Gábor. Debrecen: Csokonai 2010 (megjelenés előtt).
 • Kracauer, Siegfried: A detektívregény – Történelem. Az utolsó előtti dolgok. Budapest: Kijárat 2009 [Spatium; 10].
 • Belting, Hans: A művészettörténet vége. Budapest: Atlantisz 2006.
 • (a Zavarka Szlavista Műhellyel) Orosz népi posta. Mai orosz drámák. Budapest: Európa 2005.
 • (Boross Gáborral és Orbán Jolánnal) Az Idegen. Variációk Simmeltől Derridáig. Szerk. Biczó Gábor. Debrecen: Csokonai 2005.

 

Neked mi jár a fejedben?