Teller Katalin

adjunktus

teller.katalin@btk.elte.hu

 

2000-ben végzett az ELTE német nyelv és irodalom, illetve orosz nyelv és irodalom szakán. Ösztöndíjjal kutatott Szentpéterváron, Bécsben és Konstanzban. 2006–2007-ben az ELTE Német Nyelvű Irodalmak Tanszékén a Regionalitás, kulturális technikák, tudományképek a századforduló és a két világháború közötti korszak kultúrájában című NKFP-projekt munkatársa és koordinátora. 2007-ben doktorált német irodalomtudományból. 2008-tól 2009- ig a tanszéken folyó A tértapasztalat esztétikai, történeti és kultúratudományi koncepciói a 20. században című OTKA-projekt munkatársa. Kutatási területek: tömegkultúra, német és magyar nyelvű irodalmak, nyelvelméletek a 20. század első felében, kultúratudomány és sajtótörténet.

PUBLIKÁCIÓK

Tanulmányok:

 • „Dieser Zirkus ist doch nur äußerlich ein Zirkus.” Die Besetzungen des Zirkus Busch im Wiener Prater 1911 und 1919. In: Fischer, Wladimir – Meißl, Gerhard (szerk.): Brückenschläge – Bridging the Divide. Wien: Deuticke 2010 (Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte) (megjelenés előtt).
 • (Kerekes Amáliával) Periphere Urbanisierung. Massenkonzepte der Unterhaltungskultur in Wien und Budapest in den 1920er Jahren. In: Becker, Tobias – Littmann, Anna – Niedbalski, Johanna (szerk.): Die tausend Freuden der Metropole. Vergnügungskultur um 1900. Bielefeld: transcript 2010 (1800 | 2000. Kulturgeschichten der Moderne) (megjelenés előtt).
 • (Kerekes Amáliával) „… die Masse besitzt nicht nur Phantasie, sondern auch Gedächtnis…” Massenpolitik auf den Unterhaltungsarealen von Wien und Budapest in der Zwischenkriegszeit. In: Csúri, Károly – Orosz, Magdolna – Szendi, Zoltán (szerk.): Feste Massen – Massenfeste. Ritualisierte Öffentlichkeiten im mittelosteuropäischen Raum 1867–1939. Frankfurt/M.: Peter Lang 2009, 32–51.
 • (Kerekes Amáliával) „…a tömegnek nemcsak fantáziája van, hanem emlékezete is…“ Tömegpolitika a bécsi és a budapesti szabadidős tereken a két világháború között. In: Csúri Károly – Orosz Magdolna – Szendi Zoltán (szerk.): Tömegek és ünnepek. A nyilvánosság rítusai a közép-európai modernségben. Budapest: Gondolat 2009, 38–59.
 • Versprachlichte Kopfgeburten. Der Fall Moosbrugger in Musils Der Mann ohne Eigenschaften. In:http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/KTeller1.pdf 2008.
 • (Kerekes Amáliával) Konszolidáció és kommersz. Tömegkultúra és közművelődés a bécsi Der Tag1926. április 11-ei számában. In: Kerekes Amália – Teller Katalin (szerk.): Keresztmetszetek 1867–1939. Tudományképek és kulturális technikák a magyar és német nyelvű kultúrában. CD-ROM. Budapest: Gondolat 2007.
 • (Kerekes Amáliával) Balközép. A művelődés fórumai a Frankfurter Zeitung 1931. december 18-ai számában. In: Kerekes Amália – Teller Katalin (szerk.): Keresztmetszetek 1867–1939. Tudományképek és kulturális technikák a magyar és német nyelvű kultúrában. CD-ROM. Budapest: Gondolat 2007.
 • Előszó 1910. In: Kecsmár Krisztina – Szabó Judit – Szendi Zoltán (szerk.): Keresztmetszetek. Kiállítás, népszínház és fantasztikum a magyar és német nyelvű kultúrában – 1875, 1885, 1910, 1917. Budapest: Gondolat 2007, 165–176.
 • (Kerekes Amáliával) PraterStern. Das Budapester Stadtwäldchen 1919. In: Kerekes, Amália – Orosz, Magdolna – Rácz, Gabriella – Teller, Katalin (szerk.): Pop in Prosa. Erzählte Populärkultur in der deutsch- und ungarischsprachigen Moderne. Frankfur/M.; Berlin; Bern et al.: Peter Lang 2007 [Budapester Studien zur Literaturwissenschaft; 11], 161–174.
 • Die Körperbewegungen des Schriftzeichens. Überlegungen zur performativen Sinngebung anhand ausgewählter Texte der Wiener Gruppe. In: Hammer, Erika – Sándorfi, Edina (szerk.): „Der Rest ist – Staunen“. Literatur und Performativität. Wien: Praesens 2006 [Pécser Studien zur Germanistik; 1], 199–216.
 • Warum Musil in Bernhard Waldenfels’ Phänomenologie des Fremden? In:http://www.inst.at/trans/16Nr/07_3/teller16.htm 2006.
 • Affinitäten der Sprachtheorien Benjamins und Pavel Florenskijs. Ein kursorischer Überblick. In: Kerekes, Amália – Pethes, Nicolas – Plener, Peter (szerk.): Archiv – Zitat – Nachleben. Die Medien bei Walter Benjamin und das Medium Benjamin. Frankfurt/M.; Berlin; Bern et al.: Peter Lang 2005 [Budapester Studien zur Literaturwissenschaft; 7], 37–55.
 • „alles ausgeburt der sprache”. Ästhetisierte Gewalt bei Oswald Wiener? In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2005, 66–76.
 • Die Sprengung der Präkonzeption. Zu Robert Musils Die Portugiesin. In: Kindt, Tom – Teller, Katalin (szerk.): Narratologie interkulturell: Studien zu interkulturellen Konstellationen in der deutschsprachigen und ungarischen Literatur 1880–1930. Frankfurt/M.; Berlin; Bern et al.: Peter Lang 2005 [Budapester Studien zur Literaturwissenschaft; 6], 203–221.
 • The Texture of the Retina: Intertwining Patterns of Perception in the City. On Andrei Bely’s Petersburg and Ingo Schulze’s 33 Moments of Happiness. In:http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/soi/article/view/8004/7157.
 • A retina szövete. Észlelési minták összefonódása a nagyvárosban. Andrej Belij Pétervár című regényéről és Ingo Schulze A boldogság 33 pillanata című művéről. In: Orosz Magdolna (szerk.): Néző-pontok. Fiatal germanisták tanulmányai. Budapest: FISZ 2004 [FISZ Könyvek; 31], 259–272.
 • (Kerekes Amáliával und Orosz Magdolnával) Literaturwissenschaft und Narratologie in Ungarn. Entwicklungen und Rezeptionslinien. In: Orosz, Magdolna – Schönert, Jörg (szerk.): Narratologie interkulturell: Entwicklungslinien – Theorien. Frankfurt/M.: Peter Lang 2004 [Budapester Studien zur Literaturwissenschaft; 5], 97–114.
 • Mieke Bals Ansatz zur kulturellen Analyse und ihre Theorie der wandernden Begriffe im Lichte einer interkulturellen Narratologie. In: Orosz, Magdolna – Schönert, Jörg (szerk.): Narratologie interkulturell: Entwicklungslinien – Theorien. Frankfurt/M.: Peter Lang 2004 [Budapester Studien zur Literaturwissenschaft; 5], 167–178.
 • Netzhaut. Verflechtungen von Wahrnehmungsmustern in der Großstadt. Zu Andrej Belyjs Petersburg und Ingo Schulzes 33 Augenblicke des Glücks.http://www.kakanien.ac.at/beitr/ncs/KTeller1.pdf 2004
 • (Kerekes Amáliával és Orosz Magdolnával) Nachdenken über Sprache und Sprachlichkeit in der Kultur und Literatur des Jahrhundertwende. In: Semiotische Berichte 1-4/2003, 61–74.
 • „Nicht nur die Sprache denkt uns vor”. Remotivierung und Visualisierung des sprachlichen Zeichens in Rilkes Aufzeichnungen des Malte Lauridds Brigge. In: Orosz, Magdolna – Hárs, Endre (szerk.): Verflechtungsfiguren. Intertextualität und Intermedialität in der Kultur Österreich-Ungarns. Frankfurt/M.: Peter Lang 2003 [Budapester Studien zur Literaturwissenschaft; 3], 69–78.
 • Erkenntnistheoretische Probleme. Einleitung. In: Kerekes Amália – Orosz Magdolna – Teller Katalin (szerk.): „…und die Worte rollen von ihren Fäden fort…“ Sprache, Sprachlichkeit, Sprachprobleme in der österreichischen und ungarischen Literatur und Kultur der Jahrhundertwende – „…s fonaluktól messze szavak peregnek-hullnak…” Nyelv, nyelviség, nyelvi problémák a századforduló osztrák és magyar irodalmában és kultúrájában. ELTE-Chrestomatie 13 [kétnyelvű]. Budapest 2002, 13–22 [németül], 23–32 [magyarul]. Ld. még:http://www.kakanien.ac.at/beitr/theorie/KTeller1.pdf 2003.
 • N. Ja. Danyilevszkij és Oswald Spengler kultúrtipológiája. In: Az első Század. Budapest: ELTE 2002, 19–45.
 • Otzvuky koncepcii poetičeskogo jazyka A. Belogo i V. Hlebnikova i v rannih teoretičeskih stat’jah Borisa Pasternaka. In: Studia Russica XIX/2001, 363–383.
 • Lélektan teljes gőzzel. In: Zsöllye 2000/október, 27.

Szerkesztett kötetek:

 • Kerekes Amália – Teller Katalin (szerk.): Keresztmetszetek 1867–1939. Tudományképek és kulturális technikák a magyar és német nyelvű kultúrában. CD-ROM. Budapest: Gondolat 2007.
 • Kerekes, Amália – Orosz, Magdolna – Rácz, Gabriella – Teller, Katalin (szerk.): Pop in Prosa. Erzählte Populärkultur in der deutsch- und ungarischsprachigen Moderne. Frankfurt am Main; Berlin; Bern et al.: Peter Lang 2007 [Budapester Studien zur Literaturwissenschaft; 11].
 • Kerekes Amália – Teller Katalin (szerk.): Váltó- és keresztkapcsolások. A tudásközvetítés folyamatai a két világháború közötti magyar és német nyelvű kultúrában. Budapest: Gondolat 2006 [Mű-helyek; 3].
 • Kerekes Amália – Peter Plener – Teller Katalin (szerk.): A perem felől. Emergenciák és médiakonfigurációk 1900/2000. Budapest: Gondolat, 2006 [Mű-helyek; 1].
 • Kerekes Amália – Orosz Magdolna – Teller Katalin (szerk.): „Remegő himnusz tudjisten, mire”. Válogatás Hugo von Hofmannsthal és a bécsi századforduló publicisztikájából. Budapest: Gondolat 2005.
 • Kerekes, Amália – Millner, Alexandra – Orosz, Magdolna – Teller, Katalin (szerk.): Mehr oder Weininger. Eine Textoffensive aus Österreich/Ungarn. Wien: Braumüller 2005.
 • Kindt, Tom – Teller, Katalin (szerk.): Narratologie interkulturell: Studien zu interkulturellen Konstellationen in der deutschsprachigen und ungarischen Literatur 1880-1930. Frankfurt/M.; Berlin; Bern et al.: Peter Lang 2005 [Budapester Studien zur Literaturwissenschaft; 6].
 • Kerekes Amália – Orosz Magdolna – Teller Katalin (szerk.): „…und die Worte rollen von ihren Fäden fort…“ Sprache, Sprachlichkeit, Sprachprobleme in der österreichischen und ungarischen Literatur und Kultur der Jahrhundertwende – „…s fonaluktól messze szavak peregnek-hullnak…” Nyelv, nyelviség, nyelvi problémák a századforduló osztrák és magyar irodalmában és kultúrájában. [kétnyelvű]. Budapest: ELTE 2002 [ELTE-Chrestomatie 13].

Recenziók:

 • „Ich war nie Partei”. Der unpolitische Robert Musil. Rec. Amann, Klaus: Robert Musil – Literatur und Politik. Mit einer Neuedition ausgewählter politischer Schriften aus dem Nachlass. Reinbek/H.: Rowohlt 2007, 316 pp. In: http://www.kakanien.ac.at/rez/KTeller4.pdf 2008
 • Rec. Mitterbauer, Helga; Ritz, Szilvia (szerk.): Kollektive und individuelle Identität in Österreich und Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg. Wien: Praesens 2007, 216 S. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2007, 231–234.
 • Beim Bau des Schlosses. Rec. Neumann, Bernd: Franz Kafka. Aporien der Assimilation. Eine Rekonstruktion seines Romanwerks. München: Fink 2007, 224 pp. In:http://www.kakanien.ac.at/rez/KTeller3.pdf
 • Rec. Agazzi, Elena; Kocziszky, Eva (szerk.): Der fragile Körper. Zwischen Fragmentierung und Ganzheitsanspruch. Göttingen: V und R unipress, 2005. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2005, 355–357.
 • Rec. Uffelmann, Dirk: Die russische Kulturosophie. Logik und Axiologie der Argumentation. Frankfurt/M. et al.: Peter Lang 1999 (Slavische Literaturen – Texte und Abhandlungen 18), 465 pp. In: www.kakanien.ac.at/rez/KTeller2.pdf
 • Rec. Kovács, Kálmán (szerk.): Textualität und Rhetorizität. Frankfurt/M.; Berlin; Bern [u.a.]: Peter Lang, 2003 [Debrecener Studien zur Literatur; 10]. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2003, 384–387.
 • „Innerer Rahmen der Parallelen”? Rez. v. Simonek, Stefan: Distanzierte Nähe. Die slawische Moderne der Donaumonarchie und die Wiener Moderne. Bern u.a.: Peter Lang, 2002 [Wechselwirkungen; 5]. In: http://www.kakanien.ac.at/rez/KTeller1.pdf
KÖNYVFORDÍTÁSOK
 • Identitás. Szerk. Biczó Gábor. Debrecen: Csokonai 2010 (megjelenés előtt).
 • Kracauer, Siegfried: A detektívregény – Történelem. Az utolsó előtti dolgok. Budapest: Kijárat 2009 [Spatium; 10].
 • Belting, Hans: A művészettörténet vége. Budapest: Atlantisz 2006.
 • (a Zavarka Szlavista Műhellyel) Orosz népi posta. Mai orosz drámák. Budapest: Európa 2005.
 • (Boross Gáborral és Orbán Jolánnal) Az Idegen. Variációk Simmeltől Derridáig. Szerk. Biczó Gábor. Debrecen: Csokonai 2005.

Neked mi jár a fejedben?