Pintér Tibor

habilitált adjunktus

pinter.tibor@btk.elte.hu

 

Kutatási terület:

16-18. századi esztétikatörténet, zeneesztétika, zenei előadóművészet

 

Pálya:

Habilitáció                                                                                      2015
Egyetemi adjunktus                                                                      2006-
Egyetemi tanársegéd                                                                    1999-2006
ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Eszétika Tanszék

Vendégtanár  PTE BTK, Esztétika Tanszék                               1994-1999
PhD Filozófia (Esztétika)                                                              2002
MA Magyar – Művészettudomány                                               1993

Ösztöndíjak: 

Erasmus+ Oktatói Mobilitás,                                                        2019

Sapienza Università di Roma

Erasmus+ Oktatói Mobilitás,                                                       2018

Università degli Studi di Firenze

Mellon Fellowship                                                                          2008

University of Edinburgh, Institute for Advanced Studies in the Humanities

Huygens Fellowship                                                                      2002-2003

Universiteit Utrecht, vendégkutató

Eötvös Ösztöndíj                                                                            2001

University of London, Royal Holloway College

Open Society Foundation Research Support Scheme            1999

University of London, Royal Holloway College

 

Publikációk: 

MTMT

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10002038

Neked mi jár a fejedben?