Horváth Ágnes

Horváth Ágnesmegbízott oktató, nyugdíjazott habilitált főiskolai docens
horvath.agnes.fra@btk.elte.hu

Curriculum Vitae

Iskolák

1968-1973: ELTE BTK, francia-orosz szak
1996-2000: József Attila Tudományegyetem Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola

Diplomák

1973: francia-orosz szakos tanár (ELTE)
2000: PhD fokozat, irodalom- és kultúratudomány – A regényforma áttörése – Közösségteremtési kísérletek Dosztojevszkij A félkegyelmű c. regényében –
2010: Habilitáció – Anch´io son pittore – Szó és kép c. tanulmánykötet

Oktatás

1978 – 1993: Külkereskedelmi Főiskola, tanársegéd, adjunktus ELTE BTK Esztétika és Összehasonlító irodalomtörténeti tanszékén megbízott óraadó
1997-2004: ELTE TFK Francia Tanszék, adjunktus, docens
2004-2014: ELTE BTK Romanisztikai Intézete, Francia Tanszék, docens
2014-2015: ELTE BTK Irodalom és Kultúratudományi Iskola orosz nyelvi és irodalmi programja
2014-2021: Filozófiai Tanszék
2013-tól: Esztétika Tanszék

Külföldi oktatómunka

Erasmus mobilitási programon belül egy hetes tartózkodás, 8 oktatási óra:
2004: Fordítási kérdések, Bordeaux, Université Montaigne,
2006: Szoros szövegolvasás, Université de Lille,
2010 : Conférence sur « Histoires de Rêve » pour des étudiants de Littérature comparée Sorbonne Paris 3, ERASMUS teachers mobility program
2011: Le réalisme russe – Gogol, Dostoïevski, Tchékhov ;
Beckett et l´absurde ;
Proust et son oeuvre ; Sorbonne Nouvelle – Paris3

Konferenciák, előadások:

1998 : Communication Apollinaire-Orphée, Colloque « Entre esthétisme et avant-garde », Budapest
1996: Communication Le cercle vicieux de Proust. « Rien ne dure, pas même la mort », Colloque, Budapest
1999: L’image chez Dostoïevski : le tableau et l’icône. Colloque, Budapest.
2001: « Deux jeux où une existence est en jeu » – Dostoïevski et Apollinaire. Colloque « Jeu, enjeu, double jeu », Pécs
2007: Tábor Béla 100 – Petőfi Irodalmi Múzeum
2009: Jakovits 100, 2B Galéria
2010: Kassák emlékülés, Petőfi Irodalmi Múzeum
2011: Áttörés – Szabó Lajos oppozíciója, Eger, Tanítóképző Főiskola
2013: Szabó Lajos Dosztojevszkijt olvas, Metszéspont – Szabó Lajos-szimpózium, Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
2019: Az álom mélysége és az ébrenlét magassága. Elhangzott a Vajda Júlia, Vajda Lajos szentendrei kiállításhoz rendezett konferencián
2020, Dosztojevszkij 200: Irodalom és rémület – Szabó Lajos Dosztojevszkij-értelmezése – online
2022: Az Európai Iskola. Vetített előadás a FUGA-ban Sz. Horváth Ágnessal

Külföldi előadások

2010: Le surréalisme hongrois a Portraits surréalistes konferencia keretében, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
2011: L´École Européenne, Toulouse, Association franco-hongroise
2011: Un penseur peintre : Lajos Szabó, et un peintre penseur, Lajos Vajda. Előadás a Sorbonne Nouvelle Paris 3 Transfers, appropriations et fonctions de l’avant-garde dans l’Europe intermédiaire et du Nord c. konferencián
2015: Béla Tábor, penseur hongrois, Institut Lévinas, Paris
2015: József Jakovits, sculpteur et peintre de lettres hébraȉques, Troies, Institut Rashi
2018: OMIKE et son Action-Art – Paris
2012-2018 között előadások a párizsi Centre de recherche sur le surréalisme helyiségeiben

Publikációk

Fordítás, szerkesztés (válogatás):

2005:Fernand Comte, Istenek és hősök, Corvina – fordítás többekkel
2006: Mindennapi élet a Napkirály korában, Corvina – fordítás
2005: Marcel Proust, Albertine nincs többé, Atlantisz – szerkesztés
2009: Marcel Proust, A megtalált idő, Atlantisz – szerkesztés
2019: Samuel Beckett, Három dráma, Gondolat
2021: Charles Delbo, Auschwitz és utána, Múlt és jövő – szerkesztés

Tanulmányok, kritikák (válogatás)

2019: Beckett, és a szószátyár semmittevők. Bővített változat. Előszó a Három dráma c. Beckett-kötethez, Gondolat

Folyóiratokban:

1999: Az emlékezés gyümölcshozó valósága, Alföld/7
2000: A kép szerepe Dosztojevszkij A félkegyelmű című regényében, Alföld/10
2009: Vajda Lajos, az aszkéta festő, in Szombat
2010: Sorsszerű találkozások, Műértő 2011: Lélekjelenlét-képek – Szabó Lajos kiállítása a 2B Galériában, Új Művészet
2012: Ady és a Baudelaire-fordítások, Alföld /1
2012 : « Most tükör által homályosan …», Tarján Hédi emlékkiállítása a FUGA-ban, Új Művészet
2012: Major János, a szógrafikus, Balkon/11/12
2012: Nem a halál öl, in Balkon/5
2012: Avantgárd perspektíva – A kettős látás Major János művészetében, Balkon
2013: Az ember és a ház: Mándy Stefánia emlékezete, Parnasszus
2015: Beckett, és a szószátyár semmittevők, Színház/3
2015: Mire várunk? Egy új Godot-fordítás elé, Színház/3
2015: Nemzedékek és emlékezet, Új művészet online
2015: Kettős Vajda-kiállítás Szentendrén, Műértő/9
2015: Vajda Júlia, majdnem titokban, Artportal, online
2016: Egy másik Vajda Lajos, Új művészet online
2016: Ikrek, tükrök, körök, körték: Mándy Stefánia gyerekverseiről, Parnasszus
2016: Macesz, Új művészet online
2016: Egy másik Vajda, in Új művészet/5
2016: A születő vonal – Vajda Lajos és Júlia közös nyelve, Múlt és jövő/4
2016: A kétsíkú kép – Pál István és Füst Milán barátsága c. kiállításról, Műértő
2018: Két kiállítás képei. Vajda Júlia és Vajda Lajos kiállításáról, Műértő
2019: Hetiszakasz. Roskó Gábor kiállítása, Új Művészet, online
2019: A semmi fölött lebegve, Műértő
2020: A tenger éneke – „Kicsoda olyan, mint te?” Új Művészet, online
2020: Márta kertje, Kurtág Judit rajzairól karantén idején, Új Művészet online
2022: Csak írok egy verset, aztán minden rendben, ISBN Galéria, csoportos kiállítás, Balkon
2023: A nyughatatlan kívülálló – Gérard Garouste, Balkon/1 – megjelenés alatt

Tanulmánykötetekben:

2004: Hommage à Vajda Júlia, in Vajda Júlia, Balassi
2013: Minden a cserépkályhánál kezdődött, in Lányok, anyák, in Elbeszéletlen történetek, Novella Kiadó
2014: Kép és ikon: Kelet és Nyugat küzdelme Dosztojevszkij regényeiben, in Kelet és Nyugat az irodalomban, Dolce Filologia XV
2017: A fölfeslett nyelv – a nyelv újbóli meghódítása, in Konstellációk, Művészetelméleti tanulmányok
2021: Irodalom és rémület – Szabó Lajos Dosztojevszkij-értelmezése, in Dosztojevszkij 200, Gondolat
2023: Az Európai Iskola szellemi hátországa. in A készülő kiállítás katalógusába. Megjelenés alatt