Bartha Judit

adjunktus

bartha.judit@btk.elte.hu

Magyar-filozófia szakon végeztem a PTE-n 2000-ben, drámapedagógia szakon a KRE-n 2018-ban. PhD-fokozatomat az ELTE Esztétika Doktori Iskolájában szereztem 2006-ban. Disszertációmban Søren Kierkegaard esztétikáját vizsgáltam E. T. A. Hoffmann és a német kora romantika vonatkozásában. 2003-tól 2004-ig a tübingeni Eberhard Karls Universitäten tanultam ösztöndíjas hallgatóként, 2004-től 2008-ig a PTE Filozófia Tanszékén tanítottam tudományos segédmunkatársként, 2008-tól vagyok az ELTE Esztétika Tanszékének oktatója. Főbb kutatási területeim: Søren Kierkegaard és a német romantika esztétikája, a romantikus, a posztmodern és a kortárs művészetek és elméletek közti kapcsolatok, különös tekintettel a szerzőség, az elbeszélői identitás, a fragmentaritás, a komikum, a fantasztikum, a fenségesség és a gótika problémaköreire.

KÖNYVEK

Bartha Judit: A szerző árnyképe: Romantikus költőmítosz Kierkegaard és E. T. A. Hoffmann alkotásesztétikájában. Budapest: L’Harmattan, 2008.
Bartha Judit – Kruzslicz Anita – Hrubi Attila – Weiss János: Válaszutak. Koncepciók és viták a Kant utáni filozófiában. Máriabesenyő – Gödöllő: Attraktor, 2007.
Bartha Judit – Papp Zoltán: Aligai szép napok. Az üdülő története képekben (1902–1989). Budapest: Szerzői, 2018.

SZERKESZTETT KÖTETEK

Bartha Judit – Hrubi Attila (szerk.): A reflexió szabadsága. Tanulmányok a német idealizmusról és romantikáról. Budapest: Áron, 2009.
Bartha Judit – Gyenge Zoltán (szerk.): Töredékes dialektika. Írások Weiss János 60. születésnapjára. Budapest: L’Harmattan, 2017.

JAVASOLT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

Søren Kierkegaard művészetfilozófiája
A német romantika esztétikája
Romantikus, posztmodern és kortárs művészetek, elméletek kapcsolatai
Komikumelméletek
Narratológiai elméletek, műelemzések
Alkalmazott dráma

ELÉRHETŐSÉGEK

Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Esztétika Tanszék
Cím: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. E-mail: bartha.judit@btk.elte.hu; bartha.jm@gmail.com
Telefon: +36 1 4116570