Bartha Judit

adjunktus

bartha.judit@btk.elte.hu

Magyar-filozófia szakon végzett a PTE-n 2000-ben, PhD-fokozatát az ELTE Esztétika Doktori Iskolájában szerezte 2006-ban. Disszertációjában Søren Kierkegaard esztétikáját vizsgálta E. T. A. Hoffmann és a német kora romantika vonatkozásában. 2003-tól 2008-ig a PTE Filozófia Tanszékén tanított tudományos segédmunkatársként, 2008-tól az ELTE Esztétika Tanszékének oktatója.

Kutatási területei:

a német romantika esztétikája, a romantika és a posztromantika (késő romantika, szecessziós stílromantika, posztmodern) közti összefüggések, különös tekintettel a szerzőség, a töredékesség, az irónia, a humor, a groteszk, a fantasztikum és a gótika filozófiai és irodalmi megközelítéseire.

 

Fontosabb publikációk

A szerző árnyképe: Romantikus költőmítosz Kierkegaard és E. T. A. Hoffmann alkotásesztétikájában, Budapest: L’Harmattan, 2008.

„Søren Kierkegaard. Magyar nyelvű bibliográfia”. In Gyenge Zoltán (szerk.): Søren Kierkegaard 1813–2013., Budapest: L’Harmattan, 2014. pp. 243–260., lásd ehhez még esztetika.elte.hu/kutatas/kierkegaard-konyvtar/magyar-nyelvu-kierkegaard-bibliografia/2013.

„A kétségbeesés humoristája. Gondolatok a kierkegaard-i nevetésről”. In Gyenge Zoltán (szerk.): Søren Kierkegaard 1813–2013., Budapest, L’Harmattan, 2014. pp. 73–80.

„Az ébredő Demiurgosz. Jókai Mór tudományos/fantasztikus geológiája”. In Gurka Dezső (szerk.): Formációk és metamorfózisok. A geológia, a filozófia és az irodalom kölcsönhatásai a 18–19. században, Budapest, Gondolat, 2013. pp. 197–210.

„Démoni szorongás. Mesmeri témavariációk E. T. A. Hoffmann elbeszéléseiben”. In Papp Zoltán (szerk.): „Viharnak kitett szavak által”. Tanulmányok Bacsó Béla hatvanadik születésnapjára, Budapest: ELTE BTK, 2012. pp. 373–389.

„Hegel irónia- és humorfelfogása”. In Bartha Judit és Hrubi  Attila (szerk.): A reflexió szabadsága. Tanulmányok a német idealizmusról és romantikáról, Budapest: Áron, 2009. pp. 69–94.

„E. T. A. Hoffmann: A Source for Kierkegaard’s Conceptions of Authorship, Poetic-Artistic Existence, Irony and Humor.” In Jon Stewart (ed.): Kierkegaard and his German Contemporaries. Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, Vol. 6. Tom 3., Farnham: Ashgate Publishing, 2008. pp. 115–137.

„Az abszolútum fogalma a német idealizmusban és romantikában”. In Bartha Judit, Kruzslicz  Anita, Hrubi Attila, és Weiss  János (szerk.): Válaszutak. Koncepciók és viták a Kant utáni filozófiában, Máriabesenyő–Gödöllő: Attraktor, 2007. pp. 87–129.

 

Külföldi kapcsolat

Søren Kierkegaard Research Centre Copenhagen

 

Javasolt szakdolgozati témakörök

Søren Kierkegaard

Német romantikus esztétika

A gótikus romantika és posztromantika esztétikája és irodalma

Irónia-, humor-, groteszkelméletek

Narratológiai elméletek és elemzések

Elérhetőségek

Telefon: +36 1 4116570