Bárdos Judit

Bárdos Judit

Születtem 1950-ben Budapesten.
1973-ban magyar-orosz szakos középiskolai tanári diplomát, 1980-ban pedig filozófia szakos diplomát szereztem az ELTE Bölcsészettudományi Karán.
1978-ban egyetemi bölcsészdoktori diplomát (Dr. univ.), 1996-ban PhD fokozatot szereztem esztétikából.
1973 óta az ELTE Bölcsészettudományi Kar Esztétika Tanszékének oktatója vagyok. Jelenleg egyetemi adjunktusként filmesztétitai kurzusokat és esztétikai szakszemináriumokat tartok.
1990 és 1995 között Rómában éltem, Kelemen János, a Római Magyar Akadémia akkori igazgatójának a feleségeként.
Fő kutatási területem az orosz filmelmélet, a formalista irodalomtudományi iskola tagjainak és Eisensteinnek a filmteoretikusi tevékenysége. E témakörökben magyar, angol és olasz  nyelvű tanulmányokat publikáltam és több tanulmánykötetet szerkesztettem.

Publikációk

Könyv:

– Kamera és toll (A húszas évek szovjet filmelméletéről)

A Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum  kiadása. Budapest, 1979. 5-189. (Filmtudományi  Szemle 25. Különszám.)

Tanulmányok:

– Emberi korlátok és lehetőségek (Gondolatok két mai drámáról)

Világosság, 1975/3. 165-167.

– Nevelésügy – filmen (A Balázs Béla Stúdió Nevelésügyi sorozatáról)

Világosság, 1976/3. 184-189.
– Világmegváltás és emberformálás (Németh László pedagógiájáról).

Világosság, 1976/8-9. 562-566.
– Borisz Eichenbaum: Az irodalmi elemzés című könyvéről

Filológiai Közlöny 1975/1. 113-115.

– Kovácsa-e sorsának az ember? (Suksin: A vörös kányafa című filmjéről)

Világosság 1976/1. 56-57.

– Feleslegessé váló emberek (Maár Gyula filmjeiről)

Mozgó Világ 1976/augusztus 17-19.

– Radnóti Miklós: A la recherche című versének elemzése

Irodalomtörténet, 1978/1. 165-182.
– Hitelesség vagy feltételesség? (A film poétikája című könyvről)

Világosság 1979/11. 711-713.

– Russzkije formaliszti i film (oroszul)

ELTE Annales 1979. 245-256.
– Az orosz  formalisták és a film

Kultúra és közösség, 1980/2. 92-99.
– A filmművészet önállóságának kérdéséhez

Filmtudományi Szemle, 1982/3. 34-43.
– Németh László “harmadik” útja

In: Hermann István (Szerk.), A magyar filozófiai gondolkodás a két világháború között. Kossuth, 1983. 199-222.
– Bevezető (Balázs Béla- és Eizenstein-dokumentumok)

Filmkultúra 1986/1. 47-49.

– Lukács és a film (“Az esztétikum  sajátossága” film-fejezete)

In: DOXA 8, MTA Filozófiai Intézet, Budapest, 1986. 113-126.
– A realizmus a huszas és a harmincas évek szovjet filmelméletében

Filozófiai Figyelő, 1987/3-4. 7-32.
– A kiáltvány sem ég el

Filmkultúra 1987/1. 3-9.

– Russian Formalists and Film Art (angolul)

In: Jeff Bernard, Gloria Withalm(Eds), Film: Signs & Discourse. Europian Journal for Semiotic Studies. Wien, 1990/1-2. 7-19.
– György Lukács and the Art of film. On a Chapter of his Characteristics of Aesthetic Quality (angolul)

In: Jeff Bernard – János Kelemen (Hg.), Zeichen, Denken, Praxis. Österreichisch-Ungarische Dokumente zur Semiotik und Philosophie. Wien-Budapest, 1990. 23-34.
– Lukács György és a film

In: Iskolák után. T-Twins Kiadó, Budapest 1992. 50-61.
– György Lukács e il cinema (olaszul)

In: Athanor, Ravenna 1992/3. 66-76.
– I formalisti russi e l’arte del cinema (olaszul)

In: Il canocchiale, Roma 1993/2. 113-126.
– Béla si dimentica delle forbici (olaszul)

In: Lumi?re, Roma 1994/7-8. 19-22.
– Lukács e il cinema (olaszul)

In: Tempo presente, Roma 1994. Nr 168. 60-66.
– Pátosz és irónia, avagy: volt egyszer egy filmművészet. Bíró Yvette: A rendetlenség rendje című  könyvéről

In: Metropolis, I. évf. 3. sz. 1997 ősz, 128-132.
– Az attrakciók montázsától az intellektuális film elméletéig

In: Metropolis, II. évf. 3. sz. (1998) 64-76.
– Eisenstein – művészet és elmélet

In: Eisenstein, Válogatott tanulmányok. Áron Kiadó, Bp. 1998. 7-31.
– A színésznő és a magánélet

In: Perczel Zita: A Meseautó magányos utasa Áron Kiadó, Bp. 2000. 7-19.

– A belső beszéd az orosz filmelméletben. Hogyan értjük meg a némafilmet?
In: Világosság 2001/2-3. 130-135.
– A belső monológ a filmben — Eisenstein kapcsolata Joyce-szal és Dreiserrel
In: Dombormű. Esszék, tanulmányok Poszler György 70. születésnapjára. Szerkesztette Bárdos Judit. Liget Műhely Alapítvány 2001.  145-161.
– Kép, esemény, kép-esemény — az olasz neorealizmus filmnyelve.
In: Világosság 2002/4-5-6-7. 125-129.
– Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben
In: Világosság 2003/5-6. 225-229.o.
– Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben.
In: Filmkultúra 2002.http://www.filmkultura:8080/2002/articles/profiles/escola.hu.html

– Tamino és Pamina találkozása filmen.

In: Filmkultúra 2003. http://www.filmkultura.hu/2003/articles/essays/tamino.hu.html
– Tamino és Pamina találkozása filmen

In: Parlando. Tanulmányok Zoltai Dénes tiszteletére. Szerkesztette Bárdos Judit, Atlantisz Könyvkiadó 2005. 51-58.

– Irónia és történelem Eisenstein “Októberében”

In: “Nem sűlyed az emberiség!” Album amicorum Szörényi László LX születésnapjára. Szerk. Jankovics József, Szabó G. Zoltán, MTA Irodalomtudományi Intézete, Budapest 2005. (CD)

– Interjú Lukácsról. In: Sarnyai Tibor (Szerk), Valódi műhely. Áron Kiadó, Bp. 2005. 145-147.

– Irónia és történelem Eisenstein Októberében

In: Filmkultura 2005. http://www.filmkultura.hu/2005/articles/essays/eizenstein.hu.html

– Irónia és történelem Eisenstein Októberében

In: Világosság 2006/3. 91-95.

– Kép, esemény, kép-esemény, az olasz neorealizmus filmnyelve

In: Filmkultura 2006. http://www.filmkultura.hu/2006/articles/essays/olasz_neorealizmus.hu

– Eisenstein saját rajzairól

In: Filmkultúra 2006. szeptember 11.

http://www.filmkultura.hu/2006/articles/essays/brenner.hu.html

Szerkesztői munkák:

– Sz. M. Eisenstein: Válogatott tanulmányok. Válogatta, szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta: Bárdos Judit. Áron Kiadó, Budapest 1998.

– Perczel Zita: A Meseautó magányos utasa. Szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta, a filmográfiát összeállította: Bárdos Judit. Áron Kiadó, Budapest 2000.

– Dombormű. Esszék, tanulmányok Poszler György 70. születésnapjára. Szerkesztette Bárdos Judit. Liget Műhely Alapítvány 2001.

– Parlando. Tanulmányok Zoltai Dénes tiszteletére. Szerkesztette Bárdos Judit. Atlantisz Könyvkiadó 2005.

Dokumentumközlések:

– Lukács György: Az irodalmi örökség megfilmesítésének feladatai.

Bevezetés, fordítás, jegyzetek: Bárdos Judit. Filmkultúra, 1981/3. 56-60.
– “Béla megfeledkezik az ollóról”.  Balázs Béla és Eizenstein-dokumentumok. Bevezetés és jegyzetek: Bárdos Judit. Filmkultúra, 1986/1. 50-54.
– Összeállítás a FEKSZ  történetéből.
Bevezetés, válogatás, jegyzetek: Bárdos Judit. Filmkultúra, 1987/1. 10-27.

-Eisenstein: A tőke. Kontrollfordítás, szöveggondozás, jegyzetek: Bárdos Judit

Metropolis, 1998 ősz 77-87.

– Eisenstein: ”Vázlat rajzaimról Anita Brenner cikkéhez, a ’Creative Art’ számára” című cikkének felkutatása, kontrollszerkesztése, jegyzetekkel ellátása: Bárdos Judit

Filmkultúra 2006.

http://www.filmkultura.hu/2006/articles/essays/vazlat brennerhez.hu.html

Neked mi jár a fejedben?